Top

Intreruperea executării pedepsei

SENTINŢA PENALĂ Nr.300 din data 24 martie 2009

Prin cererea depusă iniţial la Judecătoria Babadag şi înregistrată sub nr.167/179/2009, petentul …. a solicitat întreruperea executării pedepsei ce o execută.

În motivarea cererii, petentul a arătat că solicită întreruperea executării pedepsei motivat de faptul că familia sa se află într-o situaţie specială întrucât soţia şi copilul nu au nici un fel de ajutor material, el fiind singurul care poate întreţine familia, situaţie apreciată că ar avea consecinţe grave pentru aceasta, consecinţe ce ar justifica întreruperea executării pedepsei.

Prin sentinţa penală nr.20/18.02.2009 s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Tulcea.

Pe rolul acestei instanţe s-a format dosarul nr…./327/2009.

Prezent în instanţă, la termenul de judecată din data de 24.03.2009 petentul învederează că renunţă la cererea formulată.

În atare situaţie, având în vedere dispoziţiile art.453 al. 21 Cod proc pen. şi ale Deciziei nr.34/2006 ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, instanţa va lua act de retragerea cererii de întrerupere a executării pedepsei.

În baza art.192 alin.2 Cod Procedură Penală va obliga petentul la plata sumei de 110 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Onorariul apărătorului din oficiu se va vira din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi Tulcea pentru av.Burlacu Paraschiva.

Etichete: