Top

Întreruperea executării pedepsei

SENTINŢA PENALĂ NR.166/17.02.2009

Prin cererea adresată Judecătoriei Tulcea şi înregistrată sub nr.5885/327/2008, petentul __ a solicitat întreruperea executării pedepsei pe motiv familial.

În motivarea cererii, petentul a arătat că a trăit în concubinaj cu numita __, care are 5 copii, dintre care 2 sunt ai lui. A mai arătat că relaţiile dintre concubina şi mama sa sunt tensionate, că numita __ nu se ocupă suficient de copii şi doreşte ca minorii să fie luaţi în îngrijire de bunica paternă.

La solicitarea instanţei, a fost efectuată ancheta socială de către Primăria comunei Nufăru, înscris aflat la fila 26.

Din ancheta socială rezultă că cei doi minori, respectiv __ şi __, se află în grija doamnei __, persoană care se ocupă în prezent de creşterea şi educarea acestora.

Având în vedere verificările efectuate de asistenţii sociali, instanţa urmează a respinge cererea petentului ca nefondată.

În baza art.192 alin.2 Cod Procedură Penală va fi obligat petentul la plata sumei de 220 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Onorariul apărătorului din oficiu in cuantum de 100 lei se va vira din fondul MJ către B.A. Tulcea

Etichete: