Top

Întreruperea executării pedepsei.txt

SENTINŢA PENALĂ NR.286/19.03.2009

Prin cererea depusă la Judecătoria Medgidia şi înregistrată sub nr.5700/256/2008, petentul __ a solicitat contopirea pedepselor aplicate prin sentinţele penale nr.383/2008 şi nr.542/2008 ale Judecătoriei Tulcea şi prin sentinţa penală nr.66/2008 a Judecătoriei Babadag

Prin sentinţa penală nr.119/P/20.01.2009 a fost declinată competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Tulcea.

Pe rolul Judecătoriei Tulcea s-a format dosarul nr.1041/327/2009.

Prezent în instanţă, la termenul de judecată din data de 12.03.2009 petentul a învederat că renunţă la cererea formulată.

În atare situaţie, având în vedere dispoziţiile art.453 al. 21 Cod proc pen. şi ale Deciziei nr.34/2006 ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, instanţa va lua act de retragerea cererii.

În baza art.192 alin.2 Cod Procedură Penală va obliga petentul la plata sumei de 150 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Onorariul apărătorului din oficiu se va vira din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi Tulcea pentru av

Etichete: