Top

Liberare conditionata

SENTINŢA PENALĂ NR.237

Şedinţa publică din 6 martie 2009

Prin cererea adresată la această instanţă şi înregistrată sub nr.525/327/2009 din 28.01.2009, petentul ——- a solicitat liberarea sa condiţionată.

Petentul a motivat cererea sa.

La dosarul cauzei s-au depus cererea de liberare condiţionată formulată de petent, adresa nr.16717/PTTL/06.02.2009, procesul verbal nr.84/13.06.2008, caracterizarea petentului, adresa nr.17891/PTTL/27.02.2009 şi procesul verbal nr.50/06.02.2009 emise de Penitenciarul Tulcea.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin sentinţa penală nr.1488/2002 a Judecătoriei Bucureşti Sector 1, petentul a fost condamnat la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art.209 Cod penal.

Pentru a putea beneficia de libertate condiţionată este necesară îndeplinirea cumulativă a trei condiţii, respectiv: executarea unei părţi din pedeapsă, care este diferită în funcţie de pedeapsa aplicată de instanţă, vârsta condamnatului şi forma de vinovăţie cu care s-a săvârşit infracţiunea, stăruinţa în muncă şi disciplina condamnatului, iar o treia condiţie priveşte dovezile temeinice de îndreptare de care trebuia să de dovadă.

Condamnatul a început executarea pedepsei la 08.03.2005, urmând ca aceasta să expire la data de 06.03.2010.

Pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiţionate, condamnatul trebuie să execute 2/3 din pedeapsă, respectiv 1217 zile.

De la data de 08.03.2005 până la 06.02.2009 condamnatul a executat 1432 zile, arest preventiv 1 zi, la care i se adaugă 24 zile ca urmare a muncii prestate, totalizând 1457 zile.

La data de 13.06.2008 a fost discutat şi amânat până la data de 02.02.2009, conform deciziei penale nr.3/20.01.2009 a Tribunalului Tulcea. Se mai menţionează că pe perioada executării pedepsei a avut un comportament necorespunzător, fiind sancţionat de cinci ori pentru abateri disciplinare grave şi recompensat de două ori. A fost folosit la activităţi productive pe o perioadă de 5 luni. Pe perioada amânării s-a remarcat la activităţi sportive, fiind recompensat de trei ori cu ridicarea măsurilor disciplinare aplicate anterior. A beneficiat de liberare condiţionată în anul 1998.

Având în vedere situaţia expusă prin raportare la dispoziţiile art.59 Cod penal, instanţa apreciază cererea ca nefondată, urmând a o respinge în acest temei.

Va fixa termen pentru reiterarea cererii la data de 01.05.2009.

Va obliga petentul la plata sumei de 180 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

Onorariul apărătorului din oficiu în sumă de 150 lei se va vira din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi Tulcea, din care suma de 100 lei pentru avocat ————- şi suma de 50 lei pentru avocat ———-

Etichete: