Top

Liberare conditionata

SENTINŢA PENALĂ NR.238

Şedinţa publică din 6 martie 2009

Prin cererea adresată la această instanţă şi înregistrată sub nr.743/327/2009 din 04.02.2009, petentul condamnat ——— a solicitat liberarea sa condiţionată.

Petentul a motivat cererea.

La dosarul cauzei s-au depus cererea de liberare condiţionată formulată de petent, adresa nr.17121/12.02.2009, adresa nr.18225/05.03.2009 şi procesul verbal nr.40/30.01.2009 emise de Penitenciarul Tulcea.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin sentinţa penală nr.1148/2006 a Judecătoriei Bucureşti Sector 2 petentul a fost condamnat la o pedeapsă de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prevăzută de art.211 Cod penal.

Condamnatul a început executarea pedepsei la 20.04.2005, urmând ca aceasta să expire la data de 28.11.2009, adică 1826 zile.

Pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiţionate, condamnatul trebuie să execute 2/3 din pedeapsă respectiv 1217 zile.

De la data de 20.04.2005 până la 30.01.2009 condamnatul a executat 1382 zile, arest preventiv 142 zile, la care i se adaugă 0 zile ca urmare a muncii prestate, totalizând 1524 zile.

La data de 31.03.2008 a fost examinat de comisia de propuneri pentru punerea în libertate condiţionată din cadrul Penitenciarului Bucureşti Jilava şi a fost amânat până la 30.03.2009 pentru abateri disciplinare comise şi timp insuficient pentru resocializare, iar prin sentinţa penală nr.805/28.07.2008 emisă de Judecătoria Tulcea s-a fixat termen pentru reiterare la 30.01.2009.

De asemenea, se mai menţionează că pe perioada amânării a avut o comportare corespunzătoare, s-a încadrat în programul ordonat al locului de deţinere, a fost recompensat o dată şi nu s-a semnalat cu abateri disciplinare.

La data de 30.01.2009 a fost examinat de comisia de propuneri pentru punerea în libertate condiţionată din cadrul Penitenciarului Tulcea şi a fost amânat până la 29.03.2009 pentru abatere disciplinară comisă în timpul amânării.

Pentru a putea beneficia de libertate condiţionată este necesară îndeplinirea cumulativă a trei condiţii, respectiv: executarea unei părţi din pedeapsă, care este diferită în funcţie de pedeapsa aplicată de instanţă, vârsta condamnatului şi forma de vinovăţie cu care s-a săvârşit infracţiunea, stăruinţa în muncă şi disciplina condamnatului, iar o treia condiţie priveşte dovezile temeinice de îndreptare de care trebuia să de dovadă.

Având în vedere situaţia expusă, instanţa apreciază prin raportare la dispoziţiile art.59 Cod penal că cererea este întemeiată, urmând a o admite şi va dispune liberarea condiţionată a petentului.

Onorariu apărător oficiu în sumă de 100 lei se va vira din fondul MJ către BA Tulcea pentru av. ———–

Tags: