Top

Plangere contraventionala

SENTINŢA CIVILĂ NR. 769

Şedinţa publică din 10 martie 2009

J U D E C A T A :

La data de 23.06.2008 s-a înregistrat pe rolul …, sub nr. …, plângerea formulată de petentul …, domiciliat în …, împotriva procesului-verbal de contravenţie seria … încheiat de … la data de …, prin care a fost sancţionat contravenţional cu avertisment şi reţinerea permisului de conducere pentru încălcarea regulilor de circulaţie privind prioritatea de trecere.

În motivarea plângerii, petentul a arătat că nu se face vinovat de săvârşirea contravenţiei reţinută în sarcina sa prin actul sancţionator.

S-au depus la dosarul cauzei înscrisuri.

În susţinerea plângerii petentul, prin apărător, a solicitat audierea martorului …, probă ce nu a putut fi administrată întrucât acesta nu locuieşte la adresa indicată (fila 37 din dosar).

Intimata nu s-a prezentat în instanţă pentru a propune probe în susţinerea temeiniciei şi legalităţii procesului verbal.

Examinând actele dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal seria … încheiat la data de … de …, petentul a fost sancţionat contravenţional cu avertisment şi reţinerea permisului de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce, reţinându-se că la data mai sus arătată, a condus auto .. pe strada … şi la efectuarea virajului la stânga pentru a intra în staţia .. nu a acordat prioritate de trecere autovehiculului … cu nr. de înmatriculare … intrând în coliziune cu acesta, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale contravenţiei prevăzută de art. 101 alin 3 din OUG 195/2002.

Situaţia de fapt mai sus descrisă este confirmată de chiar declaraţia petentului dată în faţa agentului de poliţie ( fila 12 din dosar), şi în care arată că ,,îmi asum responsabilitatea pentru că nu am fost mai atent în acordarea priorităţii de dreapta’’.

Fără dubiu, petentul a încălcat regulile de circulaţie stabilite de art. 57 alin 1 din OUG 195/2002 potrivit cărora la intersecţiile cu circulaţie nedirijată, conducătorul de vehicul este obligat să cedeze trecerea vehiculelor care vin din partea dreaptă, în condiţiile stabilite de regulament.

Concluzionând că în mod corect a apreciat agentul constatator că petentul se face vinovat de săvârşirea contravenţiei prevăzută de art. 101 alin 3 OUG 195/2002 ce se sancţionează şi cu reţinerea permisului de conducere, ca sancţiune complementară, instanţa va respinge plângerea petentului ca nefondată.

Etichete: