Top

Divort fara copii

SC.850/18.03.2009

I N S T A N T A:

A. ASUPRA CAUZEI CIVILE DE FATA:

1. Reclamantul …………… a sesizat Judecătoria Tulcea cu o cerere de divorţ, solicitând in contradictoriu cu parata …………….. desfacerea casatoriei încheiate cu acesta la data de 10.03.1984, precum si revenirea la numele avut anterior casatoriei, acela de ………….. In motivarea cererii, reclamantul a arătat ca parata a parasit domiciliul comun in anul 1989 si ca din casatorie au rezultat doi copii, respectiv ………….. (născut la 25.10.1983) si …………. (născuta la 15.08.1984).

2. Legal citat, parata nu s-a prezentat in fata instanţei si nu a formulat întâmpinare.

3. In vederea soluţionării cauzei, instanţa a procedat la audierea martorului ………….. la termenul din data de 11.03.2009.

B. ANALIZAND ACTELE SI MATERIALUL PROBATOR AL CAUZEI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT :

4. Reclamanta ……………. si paratul …………… s-au casatorit la data de 10.03.1984, fapt consemnat de certificatul de casatorie emis de Primăria oraşului Isaccea (seria ……………..). Din casatoria acestora au rezultat doi copii (………….. si …………..) care la acest moment sunt majori.

5. Din analiza probelor administrate in cursul cercetării judecătoreşti, rezulta ca relaţiile de casatorie dintre cele doua parti sunt grav si iremediabil vătămate. Astfel, parata a parasit domiciliul comun in cursul anului 1989 împreuna cu fiica sa, lăsând in grija reclamantului pe fiul acestora.

6. Prin urmare, instanţa urmează sa constate ca vina destrămării relaţiilor de familie ce sunt fireşti intre doi soţi aparţine paratei, astfel ca va dispune desfacerea casatoriei încheiate din culpa acesteia, conform art. 38(1) din Codul Familiei.

7. De asemenea, va dispune revenirea paratei la numele avut anterior casatoriei, acela de …………..

Etichete: