Top

Divort fara copii

SC.851/18.03.2009

I N S T A N T A:

A. ASUPRA CAUZEI CIVILE DE FATA:

1. Reclamantul ……………….. a sesizat Judecătoria Tulcea cu o cerere de divorţ, solicitând in contradictoriu cu parata ……………. desfacerea casatoriei încheiate cu acesta la data de 19.10.2002, precum si revenirea paratei la numele avut anterior casatoriei, acela de …………..

2. La termenul din 11.03.2009, partile au fost prezente in instanţa, exprimându-si acordul in privinţa desfacerii casatoriei, precum si a revenirii la numele avut anterior casatoriei.

B. ANALIZAND ACTELE SI MATERIALUL PROBATOR AL CAUZEI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT :

3. Reclamantul ………… si parata ………… s-au casatorit la data 19.10.2002, fapt consemnat de certificatul de casatorie emis de Primăria mun. Tulcea (seria …………….).

4. Instanţa constata ca in cauza sunt îndeplinite condiţiile legale prevăzute de art. 38(2) din Codul Familiei, respectiv (a) de la încheierea casatoriei a trecut mai mult de un an ; (b) din casatorie nu au rezultat copii minori si (c) exista acordul comun al soţilor in privinţa desfacerii casatoriei.

5. Astfel, se va dispune desfacerea casatoriei încheiate intre parti in baza acordului acestora si va dispune ca parata sa revină la numele avut anterior casatoriei, acela de …………..

Etichete: