Top

Contestatie la executare

S.c. nr. 856/19 martie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe, înregistrată la nr. ………., contestatorul …. a formulat contestaţie la executarea silită pornită împotriva sa în dosarul de executare nr. ………..

În motivarea cererii contestatorul a arătat că s-a solicitat punerea în executare a sentinţei civile nr. ……… a Judecătoriei Tulcea privind reintegrarea în spaţiul de locuit din apartamentul situat în Tulcea, str. ………

A mai arătat contestatorul că până în luna iunie 2008 intimata ……… a venit sporadic în acel apartament provocând în permanenţă distrugeri, inundaţii, scandaluri, prin care revolta şi vecinii, că din luna iunie 2008 intimata locuieşte în mun. Bucureşti, astfel că nu are cum să locuiască în două locuri în acelaşi timp, iar executarea silită este făcută doar pentru a menţine starea stresantă pe care intimata o provoacă mereu prin distrugerea bunurilor existente în apartament şi prin certuri şi scandaluri.

În drept contestatorul a invocat dispoziţiile art. 400-403 c.pr.civ., iar în dovedire a depus la dosar înscrisuri.

La data de 18 martie 2009 intimata ………. a depus la dosar o cerere prin care solicită judecata în lipsă deoarece este internată în spital urmare agresiunii cauzată de contestator.

Analizând cauza, instanţa reţine că împotriva contestatorului şi la cererea intimatei ………… s-a pornit executarea silită a sentinţei civile nr. ……….. a Judecătoriei Tulcea.

Prin motivele invocate contestatorul nu a formulat decât apărări de fond împotriva titlului executoriu, respectiv că reintegrarea intimatei în imobilul respectiv nu se impune din diverse motive.

Or, astfel de apărări nu pot fi făcute în cadrul contestaţiei la executare, ci puteau fi făcute doar în căile de atac împotriva respectivei hotărâri.

Dealtfel, potrivit art. 399 alin. 3 c.pr.civ. în cazul în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanţă judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare apărări de fond împotriva titlului executoriu, dacă legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac.

Per a contrario, dacă titlul executoriu este emis de o instanţă judecătorească, împotriva sa nu se pot face apărări de fond în cadrul contestaţiei la executare.

Având în vedere aceste dispoziţii, precum şi faptul că contestatorul nu a formulat nici un motiv de nelegalitate sau netemeinicie a actelor de executare efectuate, instanţa va respinge contestaţia la executare ca inadmisibilă.

Etichete: