Top

Fond funciar. Reconstituirea dreptului de proprietate pe calea dreptului comun. Nerespectarea termenelor indicate de legea speciala.

Prin sentinta civila nr 2662 din 15 noiembrie 2008 s- a respins ca neintemeiata cererea formulata de reclamanta VL in contradictoriu cu paratele Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate Slobozia si Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Ialomita

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Slobozia sub nr. 3116 / 312 / 2008 , reclamanta V.L , a chemat în judecata pe pârâtii COMISIA LOCALA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR SLOBOZIA , COMISIA LOCALA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR CIULNITA , JUD Ialomita SI COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR IALOMITA , pentru ca pe baza probelor ce se vor administra sa fie obligati a- i lasa in deplina proprietate si posesie suprafata de 4 ha situat in extravilanul municipiului Slobozia ( Bora ) , jud Ialomita si in extravilanul localitatii Ciulnita , jud Ialomita.

In motivarea cererii , reclamanta arata ca este proprietara terenului in suprafata de 4 ha ce – l revendica, respectiv 3 ha situata pe raza localitatii Slobozia ( Bora ) si 1 ha pe raza localitatii Ciulnita , jud Ialomita .

Analizand actele administrate in cauza , instanta a retinut urmatoarele :

Prin cererea formulata , reclamanta a solicitat pe calea dreptului comun , obligarea paratelor la a – i lasa in deplina proprietate si posesie suprafata de 4 ha teren arabil situat pe de o parte in extravilanul localitatii Slobozia – 3 ha , iar pe de alta parte , in extravilanul localitatii Ciulnita- 1 ha, motivat de faptul ca in perioada 2006 – 2008 a fost bolnava .

In virtutea rolului activ al instantei , a calificat cererea ca o cerere in vederea repunerii in termenul privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de 4 ha de pe urma defunctului sau sot Vasilescu Stelian .

Din actele depuse de parate la dosarul cauzei , a reiesit ca reclamanta nu a formulat cerere in vederea reconstituirii dreptului de proprietate in baza legii 247 / 2005 pentru suprafata de 4 ha teren arabil , provenind de la defunctul sau sot , Vasilescu Stelian .

Potrivit actelor depuse , acesteia , in baza Legiii 18 / 1991 i –a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 8 ha teren arabil situat pe raza localitatii Slobozia , fiind eliberat in acest sens titlul de proprietate nr. 000184 / 01082 cod 0926598 din 15.07.1993 ( fila 59 ) .

La data eliberarii titlului de proprietate s –au avut in vedere inregistrarile efectuate in Registrul agricol 1956 -1958 , din care reiesea ca V.S a avut o suprafata de 8 ha teren arabil si 1200 m.p. teren curti – constructii . ( filele 57-58 ) .

Desi , reclamanta arata ca este indreptatita si la punerea in posesie si proprietate cu suprafata de 4 ha teren arabil , conform fisei de punere in posesie, aceasta nu arata daca face parte din suprafata de 8 ha , ce a fost deja reconstituita.

Potrivit prevederilor art 1 din Legea 1 / 2000, modificata si completata prin legea 247 / 2005 , persoanelor fizice si persoanelor juridice care au formulat cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole si pentru terenurile forestiere, în termen legal, li se reconstituie dreptul de proprietate în conditiile prevazute de prezenta lege, iar potrivit art 3 alin 2 din aceeasi lege: Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice prevazute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha de familie si cea adusa în cooperativa agricola de productie sau preluata prin legi speciale ori în orice mod de la membrii cooperatori, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.”

De asemenea, potrivit prevederilor art 33 alin 1 , teza ultima din Legea 1 / 2000 asa cum a fost modificata prin Legea 247 / 2005 , se dadea dreptul persoanelor care le –au fost respinse cerereri de reconstituire a dreptului de proprietate , dar si celor care nu au formulat cererei de reconstituire a dreptului de proprietate in baza legilor anterioare sa depuna cerere in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a acestei legi , respecxtiv pana la data de 30 noiembrie 2005 .

Ori, din actele depuse la dosar , rezulta ca reclamanta s –a adresat Comisie Judetejne Ialoimita abia in anul 2008 , la o perioada mult prea lunga fata de termenul legal prevazut de norma imperativa.

In aceste conditii , avand in vedere prevederile legii speciale , cu privire la termenul pana la care pot fi depuse cereri in acest sens sa deroge de la acestea , nefiind in caderea instantei sa purceada la modificarea sau prelungirea termenului prevazut de o lege speciala .

Mai mult , instanta nu poate dispune ca pe calea dreptului comun , in temeiul art 480 C. civ , atribuirea in proprietate si pasnica posesie suprafata solicitata de aceasta ,atunci cand legiuitorul a statuat ca , in cazul in care exista o lege speciala sa fie aplicate prevederile dreptului comun .

Astfel Înalta Curte de Casatie si Justitie constituita în Sectii Unite,la data de 9 iunie 2008 în dosarul nr. 60/2007 a pronuntat urmatoarea solutie:

Cu privire la actiunile întemeiate pe dispozitiile dreptului comun, având ca obiect revendicarea imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, formulate dupa intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001 si solutionate neunitar de instantele judecatoresti, Sectiile Unite decid:

Concursul dintre legea speciala si legea generala se rezolva în favoarea legii speciale, conform principiului specialia generalibus derogant, chiar daca acesta nu este prevazut expres în legea speciala.

În cazul în care sunt sesizate neconcordante între legea speciala (Legea nr. 10/2001) si Conventia Europeana a Drepturilor Omului, conventia are prioritate. Aceasta prioritate poate fi data în cadrul unei actiuni în revendicare, întemeiata pe dreptul comun, în masura în care, astfel, nu s-ar aduce atingere unui alt drept de proprietate ori securitatii raporturilor juridice.

Avand in vedere decizia mai sus amintita , instanta va face aplicabila aceasta interpretare si in cauza pendinte judecatii , respectiv instanta nu poate face aplicarea dreptului comun , atata timp cat , a existat o legea speciala ce prevedea termeni stricti in vederea depunerii cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate , si care nu face nici o referire la posibilitatea partilor de a fi repusi in termen in vederea solicitarilor ce trebuiau facute pana la data de 30 noiembrie 2005 .

Etichete: