Top

Fond funciar. Obligatia de a elibera titulul de proprietate. Cerere de interventie in interes propriu.

Prin sentinta civila nr 3345 din 27 noiembrie 2008 instanta a respins ca neintemeiata cererea formulata de S. GH.I in contradictoriu cu Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate Amara , Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate Ialomita . A respins cererea de interventie in interes propriu ca neintemiata formulata de S.Gh N in contradictoriu cu reclamantul S.Gh . N si Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate Amara si Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate Ialomita . Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Slobozia sub nr. 4481/312/2008, reclamantul S Gh.I a chemat in judecata Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Ialomita si Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Amara , pentru ca in baza probelor ce se vor administra sa se dispuna obligarea paratelor sa elibereze titlul de proprietate pentru suprafetele identificate in fisele de punere in posesie . In motivare , reclamantul a aratat ca , prin sentinta civila nr. 726 /31.03.2005 a Judecatoriei Slobozia a fost respinsa ca nefondata cererea Primarului Orasului Amara si a Comisiei Judetene Ialomita privind constatarea nulitatii absolute a art 77 si 185 din Hotararea Comisie Judetene nr. 21I din 28 iunie 2001, iar prin sentinta civila nr. 214 / 30.01.2007 a Judecatoriei Slobozia , a fost admisa actiunea reclamantului in contradictoriu cu paratele si a fost anulata hotararea Comisiei Judetene nr. 21/I/1.11.2006 , ceea ce a facut ca hotararea nr. 21/I/ 28 iunie 2001 sa ramana valabila , ulterior Comisia Judeteana Ialomita a emis hotararea nr. 21/1/28 februarie 2007 prin care s-a anulat hotararea nr. 21/I/ 1.11.2006 . Prin serviciul registratura la data de 19.09.2008 , a fost depusa la dosar cerere de interventie in interes propriu formulata de S Gh .N . In motivarea cererii de interventie in interes propriu , numitul Soare Nicolae arata situatia averii detinute de S Gh . Mai arata acesta , ca in baza legilor speciale 18 /1991 si 169 / 1997 , le –a fost permis dreptul de a solicita toate suprafetele de teren detinute de parinti. In aceste conditii , impreuna cu S T , S St si S C au formulat cerere fiind inregistrata sub nr. 72 /31.12.1997 , acelasi lucru facandu –l si S I in mod separat. In conformitate cu prevederile Legii 18 /1991 , cu modificarile ulterioare , arata S N , cererile trebuiau conexate , iar rezolvarea lor sa se faca conform dreptului comun , lucru insa nerealizat , de cele doua autoritati administrative. Astfel, s –a ajuns la aparitia Hotararii Comisiei Judetene Ialomita nr. 21/I/ 28.06.2001 , hotarare prin care s –a stabilit ca S I are dreptul la 800 mp, iar S Gh la 800 mp , iar cei 800mp ai lui S Gh ii revin tot lui S I. Se mai arata ca dosarul nr. 4032 /2002 in baza caruia s –a emis sentinta civila nr. 726 / 2005 trebuia perimat , lucru neintamplat , considerand ca aceasta sentinta este ilegala. S.N arata ca , S I a fortat Primaria Amara sa – i faca punerea in posesie , desi aceasta era in posesia sentintei civile nr. 96 F/17.03.2005 pronuntata de Tribunalul Ialomita ramasa definitiva si irevocabila prin decizia civila nr. 1506 A/ 9.11.2005 a Curtii de Apel Bucuresti . In aceste conditii,, S N arata ca in mod nelegal in baza celor doua sentinte nr. 726 / 31.03.2005 si 214/2007 pronuntate de Judecatoria Slobozia , se doreste emiterea titlului de proprietate fara informarea instantei de existenta sentintei civile nr. 96 F/17.03.2005 definitiva si irevocabila in baza Legii 10 / 2001 , ce a clarificat definitiv si irevocabil situatia terenului din str .Alexandru Ioan Cuza. In Baza sentintei civile nr. 96 F / 2005 , a fost emisa dispozitia 701 / 7.09.2006 , ce a fost atacata de S I , respinsa la Tribunalul Ialomita in dosarul nr. 745 / 98 / 2008 prin sentinta civila 442 /F/ 16.04.2007 , respins apelul la Curtea de Apel Bucuresti prin decizia civila nr. 740 a / 21.11.2007 . Prin sentinta civila nr. 96 f / 2005 a Tribunalului Ialomita s –a stabilit ca mostenitori sunt S I si S N , fapt pentru care prin sentinta civila nr. 1366 /16.08.2006 ( dosarul nr. 1472 /312/2006 ) s –a dispus iesirea din indiviziune, definitiva prin decizia civila nr. 44 /A/29.03.2007 a Tribunalului Ialomita. Impotriva sentintei civile nr. 96 /F/ 2005 a Tribunalului Ialomita a formulat revizuire S I , respinsa arat de Tribunalul Ialomita , cat si de Curtea de Apel Bucuresti . Analizand actele si lucrarile dosarului , instanta retine urmatoarele : Prin cererea formulata reclamantul a solicitat eliberarea titlului de proprietate pentru suprafata de 1046 ,40 mp, conform fiselor de punere in posesie si a procesului – verbal de punere in posesie intocmit la data de 11 august 2006 , ca urmare a ramanerii definitive si irevocabile a sentintei civile nr. 726 / 2005 pronuntata de Judecatoria Slobozia prin care a fost mentinuta Hotarerea Comisiei Judetene nr. 21/I/28.06.2001. Potrivit Hotararii Comisiei Judetene nr. 21/I/28 iunie 2001 ( fila 3 ) , s –a validat reconstituirea dreptului de proprietate pe numele reclamantului pentru suprafata de 0,08 ha teren intravilan in inume propriu ( art 77 ) si a suprafetei de 0,08 ha teren intravilan in calitate de mostenitor al def S Gh ( art 185 ). Prin sentinta civila nr. 726 / 31.03.2005 pronuntata de Judecatoria Slobozia in dosarul nr. 4032 / 2002 , s –a respins ca nefondata cererea formulata de Primarul Localitatii Amara , Comisia Locala pentru Stabilirea dreptului de proprietate Amara , in contradictoriu cu S I , ce a avut ca obiect nulitatea absoluta a articolelor 77 si 185 din Hotararea comisiei Judetene nr. 21/I/28 iunie 2001 ( filele 8-9 ). Prin sentinta civila nr. 96 /F / 17.03.2005 pronuntat de Tribunalul ialomita in dosarul nr. 1065 / 2003 s –au admis cererile formulate de S I si S N , s –a dispus anularea deciziilor nr. 131 din 9 noiembrie 2001 , 132 din 9 noiembrie 2001 si 255 din 5 iunie 2005 emise de Primaria Amara , s –a dispus restituirea in natura , in indiviziune , catre reclamantii S I si S N a suprafetei de 1046 ,40 mp. teren situat in intravilanul orasului Amara , str AL.I.Cuza , nr. 36 si s –a constatat ca reclamantii sunt indreptatiti a primi masuri reparatorii prin echivalent sub forma de despagubiri banesti in cuantum de 3.091.280.398 lei , reprezentand contravaloarea constructiilor demolate abuziv si suprafata de 681,6mp teren ocupat de blocuri de locuinte .( fila 57 – 66 ). In ceea ce priveste sentinta civila pronuntata de Tribunalul Ialomita in baza Legii 10 / 2001 ( 96 / F / 2005 ) , instanta constata ca , prin sentinta civila nr. 1366 /16.08.2006 pronuntata de Judecatoria Slobozia in dosarul nr. 1472 / 312 /2006 s –a dispus sistarea starii de indiviziune intre S I si S N cu privire la suprafata de 1046,40 m.p teren intravilan , fiind atribuita fiecareia dintre parti suprafata de 532,2 mp. , cu vecinatatile indicate in dispozitivul hotararii ( filele 40 – 41 ) . In ceea ce priveste fisele de punere in posesie ( filele 6 – 7 ) ce au stat la baza intocmirii procesului – verbal de punere in posesie la data de 11 august 2006 , se poate observa fara putinta de tagada ca, priveste suprafata de 1046,40 m. p teren atribuit in indiviziune atat reclamantului cat si intervenientului in interes propriu prin sentinta 96 /F /2005 a Tribunalului Ialomita si limitele de delimitare a terenului corespunzand cu cele indicate in alta hotarare decat cea inscrisa. Mai mult , la data emiterii procesului – verbal de punere in posesie , pe rolul instantei se afla cererea formulata de reclamant privind sistarea starii de indiviziune asupra suprafetei de 1046 ,40 mp , atribuita in indiviziune cu numitul S N , astfel incat, acesta era indreptatit doar la punerea in posesie cu suprafata de 532,2 m.p. teren intravilan , situat in orasul Amara , str Al.I. Cuza , nr. 36 , iar Soare Nicolae la aceeasi suprafata in acelasi amplasament, dar cu alte vecinatati . De asemenea , din coroborarea continutului mentinut al Hotararii Comisiei Judetene nr. 21/I/ 28 iunie 2001 cu continutul sentintei civile nr. 726 / 2005 , rezulta , fara putinta de tagada ca , reclamantul era indreptatit la primirea suprafetei de 800 mp teren in nume propriu si 800 mp. teren in calitate de mostenitor al def S Gh si nicidecum la suprafata de 1040,46 m.p, astfel incat, instanta nu poate aprecia ca in cauza se impune obligarea partelor la emiterea titlului de proprietate pentru o alta suprafata decat cea legala si atribuita prin actele legale,motivat de faptul ,ca prin acesta masura se nesocotesc hotararile judecatoresti ce au stabilit clar si concis ceea ce se cuvine reclamantului . Astfel, se poate considera ca , in cauza nu pot fi aplicabile dispozitiile art 64 alin 1 din Legea nr. 18 / 1991 , intrucat reclamantul este in drept a – i fi reconstituita suprafata de 1600m.p si nu a suprafetei de 1046,40 mp , suprafata validata si atribuita in indiviziune cu Soare Nicolae , fapt pentru care , acesta nu este indreptatit a – i fi atribuit numai personal acestuia, asa cum prevad dispozitiile Regulamentului de aplicare aprobat prin HG 890 /2005. Avand in vedere considerentele de mai sus , instanta va respinge cererea formulata de reclamant , ca fiind neintemeiata. In ceea ce priveste cererea de interventie in interes propriu formulata de intervenientul Soare Nicolae , instanta urmeaza arespinge cererea motivat de faptul ca din continutul acesteia reiese ca acesta solicita de fapt reconsiderearea tuturor probelor , probe ce au stat la baza unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile , sau care se afla in cai de atac , astfel incat instanta nu poate admite aceasta cerere , intrucat excede cadrului procesual.

Etichete: