Top

Acţiunea având ca obiect evacuarea pârâtei societate comercială dintr-un imobil folosit cu titlu de spaţiu comercial. Natura juridică a acestei cauze.

Reclamantul B.S, persoană fizică, a solicitat pe cale judecătorească

evacuarea pârâtei S.C. „EMI DAN” S.R.L. URZICENI din imobilul proprietatea sa, folosit de pârâtă cu titlu de spaţiu comercial .

Judecătoria Urziceni, prin sentinţa civilă nr. 204 din 9 februarie 2007, a admis cererea formulată de reclamant şi a dispus evacuarea pârâtei din imobilul folosit cu titlu de spaţiu comercial .

Împotriva acestei soluţii, în termen legal, motivat, a declarat apel pârâta S.C. „EMI DAN” S.R.L. URZICENI .

Apelul declarat este fondat .

Tribunalul, verificând legalitatea hotarârii atacate sub aspectul competenţei materiale a soluţionării cauzei reţine, în raport de dispoziţiile art.4 şi 56 Cod comercial, că litigiul dintre părţi are o natură comercială iar nu civilă, întrucât imobilul din care se solicită evacuarea este un spaţiu comercial, cumpărat şi intabulat ca atare de reclamant şi folosit pentru activitatea de comerţ de către pârâtă .

Potrivit art.2 pct.1 Cod procedură civilă, cererile în materie comercială al căror obiect este neevaluabil în bani se judecă în primă instanţă de tribunale şi nu de către judecătorii, astfel că, pentru aceste considerente, se reţine că hotarârea apelată a fost pronunţată de către o instanţă necompetentă material .

Etichete: