Top

Litigiu de muncă. Majorări de drepturi salariale acordate urmare a modificării dispoziţiilor O.G. nr.11/2007 prin Legea nr. 220/2007, dată de la care aceste drepturi se cuvin.

Reclamantii A.Gh. si altii, în calitate de inspectori scolari, au chemat

în judecata pârâtii MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI si INSPECTORATUL JUDETEAN SCOLAR IALOMITA, solicitând acordarea majorarilor salariale cuprinse în anexa 2 la Legea nr.220/2007, prin care s-a modificat O.G. nr.11/2007, începând cu data de 1 ianuarie 2007 .

Reclamantii au sustinut ca sunt îndreptatiti la majorarile de salariu de la data de 1 ianuarie 2007, data când a intrat în vigoare O.G. nr.11/2007 si nu de la data de 20 iulie 2007, când a intrat în vigoare Legea nr.220/2007 prin care a fost modificata O.G. nr.11/2007 .

Solutionând cauza, Tribunalul Ialomita – Sectia litigii de munca, a respins ca neîntemeiata cererea formulata .

S-a retinut astfel ca, potrivit Legii nr.220/2007, s-au adus modificari dispozitiilor O.G. nr.11/2007, în sensul ca de majorarile salariale cuprinse în acest ultim act normativ beneficiaza si inspectorii scolari, functii ocupate de reclamanti .

Legea nr.220/2007, în conditiile art.78 din Constitutie si art.11 alin.1 din Legea nr.24/2007, a intrat în vigoare la data de 20 iulie 2007 .

De asemenea, din economia acestei legi rezulta ca nu cuprinde prevederi cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a O.G. nr.11/2007, asa cum reglementeaza art.53 alin.3 din Legea nr.24/2000.

În atare situatie, modificarile produse de Legea nr.220/2007 si care intereseaza drepturile salariale ale reclamantilor, îsi produc efectele juridice de la data intrarii în vigoare a legii pentru viitor .

Se respecta astfel principiul neretroactivitatii legii, principiu consacrat de art.15 din Constitutia României .

Asa fiind, pretentiile reclamantilor de a se acorda drepturile solicitate începând cu 1 ianuarie 2007, data de la care opereaza O.G. nr.11/2007 nu au suport legal si nu pot fi admise.

Tags: