Top

Inadmisibilitatea suspendarii executarii unui act administrativ pe calea ordonantei presedintiale

Reclamanta S.C. „URBAN” S.A SLOBOZIA a solicitat pe calea ordonantei presedintiale suspendarea executarii deciziei de anulare a autorizatiei sale sanitare de functionare, decizie emisa de pârâta DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IALOMITA .

În cauza, instanta, în raport de dispozitiile art.14 din Legea nr.554/2004, din oficiu, a ridicat exceptia inadmisibilitatii cererii de suspendare a executarii unui act administrativ pe calea ordonantei presedintiale .

Cu privire la aceasta exceptie, tribunalul retine urmatoarele :

Actul emis de pârâta, respectiv decizia de anulare a autorizatiei de functionare a reclamantei, este un act administrativ, situatie în raport de care suspendarea executarii acestuia se face în conditiile reglementate de art.14 alin.1 din Legea nr.554/2004, legea contenciosului administrativ, în cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente .

Prin urmare, este de observat ca în materia contenciosului administrativ suspendarea executarii unui act administrativ nu poate fi solicitata pe cale de ordonanta presedintiala, întrucât, asa cum am aratat mai sus, în aceasta materie exista dispozitii cu caracter derogatoriu cuprinse în legea nr.554/2004 .

Existenta unei reglementari derogatorii consacrate prin art.14 din Legea contenciosului administrativ obliga partea interesata sa urmeze procedura reglementata prin acest act normativ si nu procedura prevazuta de normele dreptului comun continute în Codul de procedura civila, inclusiv cele reglementate la art.581 si urmatoarele din acest cod .

Aceste norme speciale reglementate de art.14 din Legea nr.554/2004 prevad ca în cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, odata cu sesizarea în conditiile art.7 a autoritatii care a emis actul persoana vatamata poate cere instantei competente sa dispuna suspendarea executarii actului administrativ unilateral pâna la pronuntarea instantei de fond .

Articolul 15 alin.1 din aceeasi lege permite ca cererea de suspendare sa poata fi formulata si printr-o actiune separata, pâna la solutionarea actiunii în fond.

Prin urmare, atât timp cât în materia contenciosului administrativ la dispozitia persoanei interesate exista o cale speciala de suspendare a executarii unui act administrativ reglementata de legea contenciosului administrativ, aceasta suspendare nu poate fi obtinuta pe calea dreptului comun al ordonantei presedintiale, un astfel de demers fiind inadmisibil .

Etichete: