Top

FOND FUNCIAR – PLÂNGERE ÎMPOTRIVA HOTĂRÂRII COMISIEI JUDEŢENE

Pe rol solutionarea cauzei civile având ca obiect plângere împotriva hotarârii nr. 1083/2008 a Comisiei Judetene C., formulata de reclamantii: M.I. D., C.A., M.I.G., I.E., I.V., M.M., R.N.G. si D.L., în contradictoriu cu Comisia Judeteana C. de aplicare a Legii 18/1991 si Comisia Locala F. de aplicare a Legii 18/1991.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din 11.03.2009, fiind consemnate în încheierea de sedinta din acea zi ce face parte integranta din prezenta, iar instanta având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea la 18.03.2009, la 25.03.2009 si apoi la 01.04.2009, când în urma deliberarii a pronuntat urmatoarea sentinta:

I N S T A N T A

Deliberând asupra actiunii civile de fata:

La data de 15.09.2008, s-a înregistrat pe rolul acestei instante sub nr. 1364/249, plângerea formulata de reclamantii: M.I.D., M.I.G., C.A., I.E., I.V., M.M., R.N.G., si D.L., în contradictoriu cu pârâtele COMISIA JUDETEANA C. PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR, si COMISIA LOCALA F. PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR, împotriva Hotarârii nr. 1083/2008 a Comisiei Judetene C., prin care s-a respins propunerea Comisiei Locale F. de validare a anexei 29, pozitiile 263, 264, 265 si 266, pentru suprafata de 12,375 ha, ca nelegala si netemeinica, plângere, solicitând modificarea hotarârii atacate în sensul admiterii propunerii de validare.

În motivarea plângerii reclamantii precizeaza ca sunt mostenitorii defunctilor M.GH.I. (tatal lor, respectiv bunic pentru R.N.G. si D.L.), ai defunctei M.G. (mama lor, repectiv bunica pentru R.N.G. si D.L. si al defunctelor bunici M.I. si F.A.P. (respectiv strabunici pentru R.N.G. si D.L., pentru terenurile ramase mostenire de la autorii lor fiind depuse mai multe cereri de reconstituire a dreptului de proprietate, respectiv cererile nr. 11415/25.10.2005, 3564/2007, 6054/2006, 6055/2006, 7653/2007 si 11590/10.09.2007, iar în urma solicitarii Comisiei Locale F. au depus în completare acte doveditoare în sprijinul cererilor, respectiv: copii ale cartilor funciare obtinute de la Arhivele Nationale – Directia Judeteana C., documente prin care autorii au dobândit proprietatea asupra terenurilor solicitate, declaratii de martor si acte de stare civila.

Mai arata ca pârâta Comisia Locala F. a admis cererile pentru suprafata totala de 12,375 ha teren, emitând un numar de patru hotarâri, prin care a propus Comisiei Judetene C. validarea cererilor, respectiv:

1. Hotarârea nr. 361/29.05.2008, pentru validarea suprafetei de teren de 0,5 ha de la autoarea M.G. si înscrierea mostenitorilor în anexa 29 – Legea 247/2005, pozitia 263;

2. Hotarârea nr. 362/29.05.2008, pentru validarea suprafetei de teren de 1,0 ha de la autoarea M.I. si înscrierea mostenitorilor în anexa 29 – Legea 247/2005, pozitia 264;

3. Hotarârea nr. 363/29.05.2008, pentru validarea suprafetei de teren de 1,625 ha de la autor F.A.P. si înscrierea mostenitorilor în anexa 29 – Legea 247/2005, pozitia 265;

4. Hotarârea nr. 364/29.05.2008, pentru validarea suprafetei de teren de 9,25 ha de la autor M.Ghe.I. si înscrierea mostenitorilor în anexa 29 – Legea 247/2005, pozitia 266.

De asemenea, mai arata ca prin Hotarârea nr. 1083/11.07.2008 pârâta Comisia Judeteana C. a respins propunerea Comisie Locale F. de validare a pozitiilor 263, 264, 265 si 266 pentru roate terenurile precizate mai sus, retinând urmatoarele: „conform legilor fondului funciar anterioare, au fost reconstituite toate suprafetele de teren înscrise în Registrul Agricol, petitionarii solicitând suprafetele de teren în baza unor acte de vânzare-cumparare si carti funciare, anterioare înscrierii în Registrele Agricole”, apreciind însa ca motivarea hotarârii atacate este gresita, întrucât:

I. Conform hotarârii nr. 364/2008 a Comisiei Locale F., autorul M.Ghe. I. a detinut în totalitate suprafata de 14,7158 ha teren, din care, scazând reconstituirile anterioare, mai ramâne de acordat o diferenta de 9,25 ha, suprafata dovedita cu: tabel cu evidenta registrului agricol; titlul de proprietate nr. 3508/1994; extras anexa 50 F., pozitia 265; sentinta civila nr. 476/1994; titlul de proprietate nr. 4136/1998, privind punerea în aplicare a sentintei civile nr. 476/1994 – M.D.; extras din Registrul Agricol din anul 1948, pozitia 247 – M.Gh.I.; extras din Registrul Agricol din anii 1951-1955, M.Gh.I., vol. 5/149; extras din Registrul Agricol din anii 1956-1958, M.Gh.I. vol. 3, fila 11; extras din Registrul Agricol din anii 1959-1963, vol. 2, fila 48; titlul de proprietate nr. 3593/1995 – C.D.; extras din Anexa 50 F., poz. 41; extras din Registrul Agricol din anii 1956-1958 (pentru C.D.); extras din Registrul Agricol 1959-1963 (pentru C.D. sotul lui A.); Titlul de proprietate nr. 2794 pentru M.M.; extras din Anexa 50 F., pozitia 266; extras din Registrul agricol 1959-1963, M.M.; Titlul de proprietate nr. 2928/1993- M.G.; extras din Anexa 50 F., pozitia 266; titlul de proprietate nr. 3817/1996, I.P.A.; extras din Anexa 50 F., pozitia 185; extras din Regitrul Agricol 1959-1963; situatie privind proproietatea fam. M. CF; certificat de nastere M.Gh.I. – fiul lui M.St.G. si M.I.; certificat casatorie M.Ghe.I. cu P. G., devenita M.G.; certificat deces M.Ghe.I.; C.V.C. pentru suprafata de 0,75 ha, autentificat sub nr. 3110/10.02.1936 dintre M.Ghe.I. si M.G.; C.V.C. pentru suprafata de 1,00 ha, autentificat sub nr. 5584/11.03.1936 dintre M.Ghe.I. si D.C., zis C.; C.V.C. pentru suprafata de 0,50 ha, autentificat sub nr. 3718/25.02.1937 dintre M.Ghe.I. si G.D.I.; C.V.C. pentru suprafata de 0,50 ha, autentificat sub nr. 22263/24.11.1938 dintre M.Ghe.I. si I.S.T.; C.V.C. pentru suprafata de 0,50 ha, autentificat sub nr. 7543/27.11.1944 dintre M.Ghe.I. si N.D.O.; C.V.C. pentru suprafata de 0,50 ha, autentificat sub nr. 21655/03.12.1945 dintre M.Ghe.I si G.D.I.; C.V.C. pentru suprafata de 0,50 ha, autentificat sub nr. 19618/23.09.1946 dintre M.Ghe.I. si G.D.I.; C.V.C. pentru suprafata de 0,50 ha, autentificat sub nr. 22812/05.11.1946 dintre M.Ghe.I. si N.D.O.; C.V.C. pentru suprafata de 0,50 ha, din 1946, dintre M.Ghe.I. si N.D. O.; C.V.C. pentru suprafata de 0,50 ha, din 1947, dintre M.Ghe.I. si N.D.O.; C.V.C. pentru suprafata de 3,50 ha, autentificat sub nr. 371/10.01.1928 dintre M.Ghe.I. si M.S.G.; C.V.C. pentru suprafata de 1,00 ha, autentificat sub nr. 11923/21.10.1927 dintre M.Ghe.I. si M.D.V., C.V.C. pentru suprafata de 0,50 ha, autentificat sub nr. 11922/20.06.1927 dintre M.Ghe.I. si M.D.V.; testament M.S.G. catre fiul sau M.Ghe.I; declaratii martori pentru înaintarea dovezii proprietatii lui M.Ghe.I.; CF 1521-nr. parcela 2674/1 – suprafata de 2,1531 ha – din care cota de 3/5 o detine M.Gh.I.; C.F. 1922 – nr. parcela 1284 – suprafata de 3,8135 ha, nr. parcela 1285 – suprafata de 0,5699 ha, nr. parcela 1286 – suprafata de 0,4917 ha – din care M.Ghe.I. detine 5/9, parti din total suprafata, iar M.S.G. 2/9; C.F. 747 nr. parcela 1262 – suprafata de 0,7580 ha; C.F. 1397 – nr. parcela 2805 – suprafata de 0,9758; C.F. 2330 – parcela 2409 – suprafata de 1, 4982; C.F. 1396 – parcela 2343/2 – suprafata de 0,4824.

II. Conform hotarârii nr. 361/2008 a Comisiei Locale F., autoarea M. G., mai ramâne de acordat o diferenta de 0,5 ha, suprafata dovedita cu: actul de vânzare-cumparare din 24.03.1943, autentificat sub nr. 7656 de catre Notariatul de pe lânga Tribunalul I., pentru suprafata de 0,50 ha; din carti funciare a detinut suprafata de 6,3217 ha, astfel: C.F. 2164, nr. parcela 2262 – suprafata de 0,8490 ha; C.F. nr. 297, nr. parcela 1502 – suprafata de 1,2995 ha: nr. parcela 1558 – suprafata de 1,1786 ha; nr. parcela1713 – suprafata de 1,50 ha; nr. parcela 1714 – suprafata de (neînscrisa pe CF, dar este evidentiata pe plansa cadastrala); declaratia mostenitori; arborele genealogic al familiei M.; declaratii de martori pentru întarirea dovezilor privind proprietatea familiei M.; certificat de nastere P.G. – fiica lui A.P. si A.P.F.; certificat de casatorie P.G.; devenita M.; certificat deces M.G.; declaratie de renuntare a lui C.A.P. la mostenirea lui F.A.P.; certificat Grefa Tribunalul I. (declaratie de renuntare) a lui C.A.P. la mostenirea lui A.P.; declaratii martori pentru întarirea dovezii proprietatii lui M. G.

III. Conform hotarârii nr. 362/2008 a Comisiei Locale F., de la autoarea M.I., mai ramâne de acordat o diferenta de 1 ha, suprafata dovedita cu: C.V.C. pentru suprafata de 1,0 ha autentificat sub nr. 5328 din 25.06.1919 dintre I. M. si V.D.N. (nr. top 2674/2); C.V.C. pentru suprafata de 0,25 ha, autentificat sub nr. 10284 din 20.03.1936, dintre I.M. si T.M.O.; C.V.C. pentru suprafata de 1,00 ha autentificat sub nr. 11953 din 30.11.1918, dintre I.M. si M.P. (nr. top 3004); C.V.C. pentru suprafata de 1,00 ha autentificat sub nr. 3371 din 03.10.1911 dintre I.M. si C.C. (top 1294-1295); C.F. 1521 – nr. parcela 2674/1 – suprafata de 2,1531 ha din care cota de 2/5 o detine M.Gh.I.; C.F. 2420 – nr. parcela 1294 – suprafata de 0,2073 ha, nr. parcela 1295 – suprafata de 0,9538 ha; C.F. 545 – parcela 1309/1 – suprafata de 1063 m.p.; nr. parcela 1368 – suprafata de 2193 m.p.; declaratie mostenitori; situatie privind proprietatea fam. M. CF Cartilor funciare; certificat de nastere al lui M.Gh.I.(trecut la rubrica parinti – mama M.I.); certificat de deces M.I. (trecut la parinti – mama I.); arborele genealogic al familiei M.; declaratii de martori pentru întaririea dovezilor privind proprietatea familiei M.

IV. Conform hotarârii nr. 363/2008 a Comisiei Locale F., de la autor F. A.P., mai ramâne de acordat o diferenta de 1,625 ha, suprafata dovedita cu: actul de vânzare-cumparare din 22.08.1923, autentificat sub nr. 11047 de catre Notariatul de pe lânga Tribunalul I.; certificat de nastere al lui G.M., nascuta P, din care rezulta ca este fiica lui F.A.P.; arborele genealogic al familiei M.; declaratia de renuntare a lui C.A.P. la mostenirea lui F.A.P., din care rezulta ca mostenirea ramasa de pe urma bunicii F.A.P a ramas mamei lor M.G.; certificatul de deces al lui M.G.; declaratii de martori pentru întarirea dovezilor privind proprietatea familiei M.

Precizeaza ca, potrivit art. 11 alin. 1 din Legea 18/1991 republicata, care prevede ca: ”Suprafata adusa în cooperativa agricola de productie este cea rezultata din: actele de proprietate, carte funciara, cadastru, cererile de înscriere în cooperativa, registrul agricol de la data intrarii în cooperativa, evidentele cooperativei sau, în lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaratii de martori”, rezultând ca dovada cererilor lor nu trebuie sa fie limitata doar la înscrierile din Registrul agricol astfel cum a apreciat Comisia Judeteana C.

Apreciaza ca motivarea Comisiei Judetene C. este gresita, extrasele de carte funciara si actele de proprietate existente fac dovada drepturilor ce li se cuvin, precizând ca au mai depus si declaratii de martori din care reiese ca autorii lor au detinut terenurile în cauza pâna la data la care acestea au fost colectivizate.

Solicita admiterea plângerii, sa se constate ca sunt îndreptatiti la acordarea suprafetelor de teren precizate si sa se dispuna modificarea hotarârii Comisiei Judetene C. în sensul admiterii propunerilor de validare conform Hotarârilor Comisiei Locale F. nr. 361, 362, 363 si 364 din 29.05.2008.

În drept, reclamantii si-au întemeiat plângerea pe disp. Legii 18/1991 republicata si completata prin Legea nr. 247/2005, precum si pe celelalte texte legale incidente.

În dovedirea plângerii reclamantii au solicitat probele cu martori, expertiza, precum si orice alte probe carora utilitatea va reiesi din dezbateri.

În baza art. 242 alin. 2 C.pr.civ., reclamantii au solicitat judecarea cauzei în lipsa lor.

Alaturat plângerii, au fost atasate urmatoarele înscrisuri în xerocopie: adresa nr. 11832/11.08.2008 emisa de Comisia Locala F. catre M.D., prin care i s-a înaintat copie de pe hotarârea contestata; hotarârea nr. 1083/11.07.2008 a Comisiei Judetene C., prin care a fost respinsa propunerea de validare a anexei 29 (partial), pozitiile 263-266, cu suprafata de 12,375 ha; hotarârea nr. 364/29.05.2008 emisa de Comisia Locala F., privind propunerea de validare pentru suprafata de 9,25 ha, teren extravilan, pentru M.D., M.Ghe., M.M., I. E., D.M., I.V. si C.A. de la autor M.I., în anexa 29 pozitia 266; hotarârea nr. 362/29.05.2008 emisa de Comisia Locala F., privind propunerea de validare pentru suprafata de 1,00 ha, teren extravilan, pentru M.D., M.G., M.M., I.E., D.M., I.V. si C.A. de la autor M.I., în anexa 29 pozitia 264; hotarârea nr. 361/29.05.2008 emisa de Comisia Locala F., privind propunerea de validare pentru suprafata de 0,50 ha, teren extravilan, pentru M.D., M.G., M.M., I.E., D.M., I.V. si C.A. de la autor M.G., în anexa 29 pozitia 263; hotarârea nr. 363/29.05.2008 emisa de Comisia Locala F., privind propunerea de validare pentru suprafata de 1,625 ha, teren extravilan, pentru M.D., M.G., M.M.. I.E., D.M., I.V. si C.A. de la autor F.A.P. în anexa 29 pozitia 265.

Urmare a solicitarii instantei, cu adresa nr. 9094/30.10.2008 Comisia Judeteana C. a înaintat actele care au stat la baza emiterii Hotarârii nr. 1083/11.07.2008, respectiv: adresa nr. 9619/10.06.2008 emisa de Comisia Locala F.; Anexa 29 (partial) la Legea nr. 247/2005 întocmita de Comisia Locala F. cuprinzând 4 pozitii (263 – 266) pentru suprafata totala de 12,375 ha; hotarârea nr. 361/29.05.2008 emisa de Comisia Locala F.; cererile formulate de reclamanti si înregistrate la Primaria com. F.; declaratii de martori; acte de vânzare – cumparare autentificate în perioada 1911 – 1946; file din carti funciare din perioada 1940 – 1950; planuri cadastrale; acte de stare civila.

Au fost înaintate celor doua comisii interogatoriul solicitat re reclamanti, raspunsurile acestora fiind atasate la dosarul cauzei .

Urmare a solicitarii instantei, cu adresa nr. 17073/13.01.2009 pârâta Comisia Locala F. a înaintat copii de pe filele din registrul agricol din perioada 1948 – 1963 privind pe autorii M.Gh.I. si M.G., precizând ca nu detin evidenta agricola anterior anului 1948, motiv pentru care nu a putut înainta copii de pe registrele agricole pentru autorii M.I. si F.A.

Reclamantii au mai depus la dosarul cauzei un set de înscrisuri, respectiv copii de pe titlurile de proprietate nr. 3508/1994, 4136/1998, 2794, 2928/1993, 3593/1995, 3817/1996 emise de Comisia Judeteana C.

În sedinta publica din 21.01.2009, reclamantii, prin aparator, au precizat ca pentru I.E. si C.A. titlurile de proprietate au fost emise pe numele sotilor acestora, asa cum figureaza în registru, fiind cumulate cu terenurile de la soti, ca, în privinta lui I.E. (titlu emis pe numele lui I.A.) suprafata de 2 ha reprezinta zestre de la parinti, iar în privinta lui C.A., suprafata care i-ar reveni acesteia de 1,5 ha este primita tot ca zestre de la parinti.

Instanta, analizând actele si lucrarile dosarului a retinut urmatoarea situatie de fapt:

M.S.G. a fost casatorit cu M.I., iar din casatoria acestora a rezultat un fiu, respectiv M.Gh. I.

P.A. a fost casatorit cu P.F, iar din casatoria acestora au rezultat mai multi copii, printre care un fiu C.A.P. si o fiica, respectiv M.G. (fosta A.P.).

M.Gh.I. si M.G. s-au casatorit la data de 20.01.1928, iar din casatoria acestora au rezultat mai multi copii: M.D., M.G., M.M., M.A. (casatorita C.), M. E.(casatorita I.) si M.V. (casatorita I).

Acestia au dobândit suprafete de teren printr-o serie de acte de vânzare – cumparare.

În urma cererii formulate la intrarea în vigoare a Legii 18/1991, lui M. G. – sotie supravietuitoare, D.M., I.V. si M.D.– fiica, fiu, nepoata, li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata totala de 4 ha si 8800 mp – teren arabil extravilan, de pe urma defunctului M.I. eliberându-se pe numele acestora Titlul de Proprietate nr. 3508/28.11.1994.

La data de 01.03.1993 M.G. a decedat.

De asemenea, în baza Legii 1/2000, lui D.M, I. V. si M.D. li s-a mai reconstituit dreptul de proprietate si pentru o diferenta de 1,16, fiind înscrisi în Anexa 50 F. poz. 265 – Anexa reglementata de HG nr. 1172/2001 (în vigoare la momentul respectiv) (fila 232 din dosar). De aici rezulta ca de pe urma autorului M.Gh.I. sa reconstituit suprafata totala de 6,04.

Demn de mentionat este si faptul ca fiilor defunctului M.I. li s-a reconstituit dreptul de proprietate în nume propriu pentru anumite suprafete de teren, dupa cum urmeaza:

– lui M.I.D. (fiu al defunctului M.I.) i s-a reconstituit în nume propriu suprafata de 2 ha si 1600 mp, potrivit Titlului de proprietate nr. 4136/18.06.1998 emis de Comisia Judeteana C;

– lui M.I.M. (fiu al defunctului M.I.) i s-a reconstituit în nume propriu suprafata de 4 ha si 2437 mp, potrivit Titllui de proprietate nr. 2794 emis de Comisia Judeteana C.;

– lui M.I.G. (fiu al defunctului M. I. i s-a reconstituit în nume propriu suprafata de 2 ha si 9242 mp, potrivit Titllui de proprietate nr. 2928/29.03.1993 emis de Comisia Judeteana C.;

– lui C.D. (sotul lui C.A. nascuta M.) i s-a reconstituit în nume propriu suprafata de 6 ha si 700 mp, potrivit Titllui de proprietate nr. 3593/17.05.1995 emis de Comisia Judeteana C;

– lui I.P.A. (sotul lui I.E. nascuta M.) i s-a reconstituit în nume propriu suprafata de 4 ha si 9400 mp, potrivit Titllui de proprietate nr. 3817/15.10.1996 emis de Comisia Judeteana C.

Reclamantii au formulat cereri si în baza Legii 247/2005, cereri ce au fost înregistrate la Primaria or. F. (inclusiv reveniri) sub nr. 111415/25.10.2005, 6054/2006, 6055/2006, 3564/2007, 7653/2007, 11590/10.09.2007, iar prin acestea au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru diferente de teren de pe urma autorilor lor M.Gh.I, M.G., M.I. si F.A.P.

Solutionând cererile, Comisia Locala F. le-a admis dupa cum urmeaza: prin hotarârea nr. 361/29.05.2008 s-a propus validarea pentru suprafata de 0,50 ha, teren extravilan, pentru M.D., M.G, M.M., I.E., D.M., I.V. si C.A. de la autor M.G., în anexa 29 pozitia 263; prin hotarârea nr. 362/29.05.2008 s-a propus validarea pentru suprafata de 1,00 ha, teren extravilan, pentru M. D., M. G., M.M., I.E., D.M., I.V. si C.A. de la autor M.I., în anexa 29 pozitia 264; prin hotarârea nr. 363/29.05.2008 s-a propus validarea pentru suprafata de 1,625 ha, teren extravilan, pentru M.D., M.G., M.M., I.E., D.M., I.V. si C.A. de la autor F.A.P., în anexa 29 pozitia 265; prin hotarârea nr. 364/29.05.2008 s-a propus validarea pentru suprafata de 9,25 ha, teren extravilan, pentru M.D., M. G., M. M., I.E., D.M., I.V. si C.A. de la autor ++++ I., în anexa 29 pozitia 266, înaintându-le spre validare Comisiei Judetene C.

Prin Hotarârea nr. 1083/11.07.2008 Comisia Judeteana C a respins propunerea de validare a Anexei 29 (partial) F cu pozitiile 263 – 266 si suprafata de 12,375 ha, motivat de faptul ca au fost reconstituite toate suprafetele de teren înscrise în registrul agricol, petitionarii solicitând terenul în baza unor înscrisuri anterioare înscrierii în registrele agricole.

În termen legal, reclamantii au formulat plângere împotriva acestei ultime hotarâri.

1 si 2. În privinta lui M.I. si M.G., din filele registrelor agricole din perioada 1948 -1963 de la pozitia celor doi soti rezulta urmatoarea evolutie a suprafetelor de teren detinute de acestia:

În anul 1948 acestia detineau suprafata totala de 15,79 ha, iar în 1950 detineau suprafata de 13,79 ha, figurând la poz. 247.

În perioada 1951 – 1955 cei doi soti locuiau împreuna cu 6 copii (MM, M D, ME, MA, MM, MV), situatia teren fiind urmatoarea: 1951 – 13,34 ha; 1953 – 9,28 ha; 1954 – 9,32 ha; 1955 – 9,28 ha. De mentionat este faptul ca pe manseta din partea de sus a filei s-a facut mentiunea „vezi 4 ha trecute la partida fiului”, astfel se explica diminuarea survenita în anul 1953.

În perioada 1956 – 1958 cei doi soti locuiau împreuna cu 5 copii, situatia terenului fiind urmatoarea: 1956 – 9,28 ha; 1957 – 6,68 ha; 1958 – 6,86 ha;, terenul fiind amplasat într-un nr. de 9 parcele, potrivit identificarii de la cap. III. B. De mentionat este faptul ca pe manseta din partea de sus a filei s-a facut mentiunea „pleaca suprafata de 1,00 ha la fila nr. 141 vol. 3”, explicându-se, astfel, diminuarea survenita pentru anul 1959.

În perioada 1959 – 1963 cei doi soti locuiau împreuna cu 3 copii, iar în anul 1959 (anul colectivizarii) suprafata de teren detinuta de acestia a fost de 5,86 ha, înscriindu-se în întovarasire cu suprafata de 5,54 ha (fila 162).

În legatura cu „plecarile” de teren mentionate pe manseta filei registrului agricol, de precizat este faptul ca acestea au fost mentionate si în adeverinta nr. 3046/30.11.1993 emisa de Consiliul Local F (fila 237 din dosar), astfel 1,00 ha s-a dus la partida lui P.A. – fila 141, iar 2,00 ha s-au dus la poz. numitului I. A(ginere) – fila 61. În legatura cu suprafata de 1,00 ha plecata la P.A., de precizat ca a facut obiectul unei contestatii formulate de reclamantul M.D. si solutionata prin sentinta civila nr. 476/17.02.1994 a Judecatoriei O, definitiva si irevocabila prin nerecurare.

Este de notorietate ca astfel de manifestari de vointa ale proprietarului de teren erau trecute pe mansetele registrelor agricole (sub forma: cedat, dat zestre).

De subliniat este si faptul ca la momentul colectivizarii multi dintre copiii lui M.I. aveau rol agricol separat, potrivit filelor din registrul agricol existente la dosarul cauzei (fila 245 C.D. si A, fila 249 MM, fila 252 MG, fila 255 IA si E) iar o parte din suprafetele detinute de acestia proveneau de la autorul lor MI.

Asa cum s-a mentionata, reclamantii au solicitat reconstituirea unei diferente de 9,25 ha din totalul detinut de 14,7158 ha de pe urma autorului M Gh. I. Din înscrisurile aflate la dosar rezulta ca acestuia i s-a reconstituit întreaga suprafata de teren cu care acesta figura în evidente la momentul colectivizarii. Este adevarat ca în anul 1948 M Gh I figura cu suprafata totala de 15,79 ha, numai ca aceasta suprafata a suferit modificari, iar în anul 1959 aceasta ramasese de doar 5,68 ha, înscrierea în întovarasire fiind cu 5,54 ha.

Invocarea actelor de vânzare – cumparare din perioada 1927 – 1947, inclusiv a testamentului din 1941 (filele 260 – 290) prin care M Gh I a dobândit mai multe suprafete de teren situate pe raza or. F, nu au relevanta. Este adevarat ca aceste terenuri au intrat în proprietatea sa, numai ca, începând cu anul 1950 suprafata detinuta de acesta s-a diminuat, ajungând în anul 1959 la 5,68 ha.

În privinta autoarei MG (sotia lui MI), de pe urma careia s-a solicitat reconstituirea unei suprafete de 0,50 ha, reclamantii au invocat mentiunile din actul de vânzare autentificat sub nr. 7656/24.03.1943, precum si extrasele din CF nr. 2164 din anul 1940 si nr. 297 din anul 1941.

Este adevarat ca, anterior anului 1954 (data intrarii în vigoare a Codului Familiei), separatia de patrimonii ale sotilor era regula si nu exceptia, dar este posibil ca aceste suprafete sa fi fost cuprinse în suprafata totala detinuta în 1948 de cei doi soti, având în vedere ca MG nu a avut rol agricol separat, ci împreuna cu sotul sau.

Daca MG ar fi detinut alte suprafete, sigur ar fi trebuit evidentiate în registrul agricol.

Potrivit art. 8 al. 2 din Legea 18/1991, „De prevederile legii beneficiaza membrii cooperatori care au adus pamânt în cooperativa agricola de productie…. precum si, în conditiile legii civile, mostenitorii acestora”, iar potrivit art. 11 al. 1 din aceeasi lege „Suprafata adusa în cooperativa agricola de productie este cea care rezulta din: actele de proprietate, cartea funciara, cadastru, cererile de înscriere în cooperativa, registrul agricol de la data intrarii în cooperativa, evidentele cooperativei sau, în lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaratii de martori.”

Aceste prevederi trebuie coroborate si cu cele ale art. 6 al. 12 din Legea 1/2000 potrivit carora „Consemnarile efectuate între anii 1945 si 1990 în registrele agricole, cererile de intrare în fostele cooperative agricole de productie, documentele existente la arhivele statului referitoare la proprietatea terenurilor, neînsotite de titlurile de proprietate, au valoare declarativa cu privire la proprietate.”

Fata de aceste prevederi rezulta cert ca în situatia existentei registrelor agricole de la data intrarii în cooperativa se va lua în calcul suprafata din aceste registre, preponderenta având consemnarile efectuate începând cu anul 1945. Este adevarat ca aceste consemnari au valoare declarativa, dar importanta este suprafata de la data intrarii în fosta GAC, or, reclamantii invoca în sustinerea cererilor lor înscrisuri anterioare anului 1945.

Cert este ca de pe urma autorului MI s-a reconstituit o suprafata mai mare fata de cea din evidentele registrului agricol din perioada înscrierii în fosta GAC, respectiv cu 6,04 ha fata de 5,86.

Nu în ultimul rând, de mentionat este si faptul ca, la aparitia Legii 18/1991, când era în viata, nimic nu o împiedica pe numita MG a solicite reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 0,50 ha în nume propriu, ceea ce nu a facut.

Instanta apreciaza ca reconstituirea a înca 9,25 ha si respectiv 0,50 ha nu se justifica fata de evidentele registrului agricol, iar admiterea cererii ar însemna o îmbogatire nejustificata a reclamantilor.

Fata de aceasta situatie, instanta apreciaza ca cea mai relevanta evidenta a terenului detinut de cei doi defuncti este tocmai fila din registrul agricol al or. F din anul 1959, momentul intrarii în cooperativa, asa cum prevad disp. art. 8 al. 2 din Legea 18/1991.

Fata de aceasta situatie instanta constata ca reclamantii nu au putut dovedi ca autorii lor mai aveau în patrimoniul lor o alta diferenta de teren fata de cea deja reconstituita.

3. În privinta autoarei MI (mama lui M.Gh.I. respectiv bunica/strabunica reclamantilor) de pe urma careia s-a solicitat reconstituirea unei suprafete de 1,00 ha, reclamantii au invocat actele de vânzare – cumparare autentificate în perioada 1911 – 1936 si mentiunile din CF din perioada 1940 – 1941 prin care aceasta a cumparat diferite suprafete de teren pe raza loc. F., o mare parte din terenuri fiind mostenite de MI.

Într-adevar, din înscrisurile depuse la dosar (filele 105 – 136) rezulta ca M I a dobândit în proprietate mia multe suprafete de teren, însumând 23.478,4 ha, dar se pune întrebarea ce s-a întâmplat cu aceasta suprafata pâna la colectivizare. Martorii au precizat ca aproape toata suprafata s-a cumulat la terenul lui MI, dar e la fel de posibil sa fi fost împartita între copii, caci, pe lânga MI l-a mai avut si pe MV.

De mentionat este faptul ca în anul 1904 (anul nasterii ui MI) mama sa M I avea 35 de ani, potrivit certificatului de nastere de la fila 54 din dosar si este greu de presupus ca aceasta mai traia în anul 1959, caci daca ar fi trait, aceasta ar fi avut rol agricol separat sau figura la locuinta lui MI.

4. Aceeasi este situatia si în privinta autoarei FAP (mama lui MG fosta P, respectiv bunica/strabunica reclamantilor), de pe urma careia s-a solicitat reconstituirea unei suprafete de 1,625 ha, reclamantii au invocat actul de vânzare – cumparare autentificat în 22.08.1923 (fila 199 din dosar).

Într-adevar, din înscrisul mentionat rezulta ca FAP a dobândit în proprietate suprafata de teren respectiva, dar se pune întrebarea ce s-a întâmplat cu aceasta suprafata pâna la colectivizare, caci este posibil sa fi fost împartita între copii, caci, pe lânga MG a mai avut si alte fete (exceptându-l pe CA, care a renuntat la mostenire).

De mentionat este faptul ca în anul 1908 (anul nasterii lui MG) mama sa PF avea 27 de ani, potrivit cetificatului de nastere de la fila 54 din dosar, iar daca mai traia în anul 1959 aceasta ar fi avut rol agricol separat sau figura la locuinta lui MI si G.

Faptul ca autoarele MI si FAPe nu aveau rol agricol în perioada 1948 – 1963 rezulta din adresa nr. 17073/13.01.2009 a Comisiei Locale F. (fila 156).

Astfel, art. 8 al (2) din Legea 18/1991 stabileste ca „ De prevederile legii beneficiaza membrii cooperatori care au adus pamânt în cooperativa agricola de productie sau carora li s-a preluat în orice mod teren de catre aceasta, precum si, în conditiile legii civile, mostenitorii acestora, membrii cooperatori care nu au adus pamânt în cooperativa si alte persoane anume stabilite”.

S-au facut precizarile de mai sus tocmai pentru a reliefa ca MI si F A nu au adus teren în cooperativa, neexistând nicio dovada în acest sens, iar situatia acestora nu se încadreaza la art. 8 al. 2 din Legea 18/1991, nefiind aplicabile aceste dispozitii.

Articolul mentionat se refera fie la persoana care a adus pamânt în cooperativa si care traia la momentul intrarii în vigoare a legilor fondului funciar, fie la mostenitorii acestora, în situatia în care la aparitia acestor legi fostul cooperator nu mai traia, or, nici MI si nici FAP nu rezulta ca au adus teren în cooperativa.

Comisia Locala F a admis cererea reclamantilor exclusiv pe baza declaratiilor mostenitorilor.

Legea 18/1991 are ca punct de reper anul colectivizarii, respectiv 1959, anul intrarii în vigoare a Decr. 115/1959, interesând persoanele care au intrat în fosta GAC, or, din probele administrate, rezulta ca MI si MG s-au înscris în fosta GAC, iar copiii lor aveau, la rândul lor, rol separat în registrul agricol.

Fata de toate aceste considerente, instanta constata ca Hotarârea nr. 1083/11.07.2008 emisa de pârâta Comisia Judeteana C este legala si temeinica, motiv pentru care, având în vedere si prevederile art. 54 si urm. din Legea nr. 18/1991, apreciaza neîntemeiata plângerea reclamantilor, urmând a o respinge ca atare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge plângerea formulata de M.I.D., M.I.G, C.A., I.E., I.V., M.M., R.N.G., si D.L., împotriva Hotarârii nr. 1083/11.07.2008 emisa de pârâta COMISIA JUDETEANA C. PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR, si în contradictoriu cu pârâta COMISIA LOCALA F. PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pe rol solutionarea cauzei civile având ca obiect plângere împotriva hotarârii nr. 1083/2008 a Comisiei Judetene C., formulata de reclamantii: M.I. D., C.A., M.I.G., I.E., I.V., M.M., R.N.G. si D.L., în contradictoriu cu Comisia Judeteana C. de aplicare a Legii 18/1991 si Comisia Locala F. de aplicare a Legii 18/1991.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din 11.03.2009, fiind consemnate în încheierea de sedinta din acea zi ce face parte integranta din prezenta, iar instanta având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea la 18.03.2009, la 25.03.2009 si apoi la 01.04.2009, când în urma deliberarii a pronuntat urmatoarea sentinta:

I N S T A N T A

Deliberând asupra actiunii civile de fata:

La data de 15.09.2008, s-a înregistrat pe rolul acestei instante sub nr. 1364/249, plângerea formulata de reclamantii: M.I.D., M.I.G., C.A., I.E., I.V., M.M., R.N.G., si D.L., în contradictoriu cu pârâtele COMISIA JUDETEANA C. PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR, si COMISIA LOCALA F. PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR, împotriva Hotarârii nr. 1083/2008 a Comisiei Judetene C., prin care s-a respins propunerea Comisiei Locale F. de validare a anexei 29, pozitiile 263, 264, 265 si 266, pentru suprafata de 12,375 ha, ca nelegala si netemeinica, plângere, solicitând modificarea hotarârii atacate în sensul admiterii propunerii de validare.

În motivarea plângerii reclamantii precizeaza ca sunt mostenitorii defunctilor M.GH.I. (tatal lor, respectiv bunic pentru R.N.G. si D.L.), ai defunctei M.G. (mama lor, repectiv bunica pentru R.N.G. si D.L. si al defunctelor bunici M.I. si F.A.P. (respectiv strabunici pentru R.N.G. si D.L., pentru terenurile ramase mostenire de la autorii lor fiind depuse mai multe cereri de reconstituire a dreptului de proprietate, respectiv cererile nr. 11415/25.10.2005, 3564/2007, 6054/2006, 6055/2006, 7653/2007 si 11590/10.09.2007, iar în urma solicitarii Comisiei Locale F. au depus în completare acte doveditoare în sprijinul cererilor, respectiv: copii ale cartilor funciare obtinute de la Arhivele Nationale – Directia Judeteana C., documente prin care autorii au dobândit proprietatea asupra terenurilor solicitate, declaratii de martor si acte de stare civila.

Mai arata ca pârâta Comisia Locala F. a admis cererile pentru suprafata totala de 12,375 ha teren, emitând un numar de patru hotarâri, prin care a propus Comisiei Judetene C. validarea cererilor, respectiv:

1. Hotarârea nr. 361/29.05.2008, pentru validarea suprafetei de teren de 0,5 ha de la autoarea M.G. si înscrierea mostenitorilor în anexa 29 – Legea 247/2005, pozitia 263;

2. Hotarârea nr. 362/29.05.2008, pentru validarea suprafetei de teren de 1,0 ha de la autoarea M.I. si înscrierea mostenitorilor în anexa 29 – Legea 247/2005, pozitia 264;

3. Hotarârea nr. 363/29.05.2008, pentru validarea suprafetei de teren de 1,625 ha de la autor F.A.P. si înscrierea mostenitorilor în anexa 29 – Legea 247/2005, pozitia 265;

4. Hotarârea nr. 364/29.05.2008, pentru validarea suprafetei de teren de 9,25 ha de la autor M.Ghe.I. si înscrierea mostenitorilor în anexa 29 – Legea 247/2005, pozitia 266.

De asemenea, mai arata ca prin Hotarârea nr. 1083/11.07.2008 pârâta Comisia Judeteana C. a respins propunerea Comisie Locale F. de validare a pozitiilor 263, 264, 265 si 266 pentru roate terenurile precizate mai sus, retinând urmatoarele: „conform legilor fondului funciar anterioare, au fost reconstituite toate suprafetele de teren înscrise în Registrul Agricol, petitionarii solicitând suprafetele de teren în baza unor acte de vânzare-cumparare si carti funciare, anterioare înscrierii în Registrele Agricole”, apreciind însa ca motivarea hotarârii atacate este gresita, întrucât:

I. Conform hotarârii nr. 364/2008 a Comisiei Locale F., autorul M.Ghe. I. a detinut în totalitate suprafata de 14,7158 ha teren, din care, scazând reconstituirile anterioare, mai ramâne de acordat o diferenta de 9,25 ha, suprafata dovedita cu: tabel cu evidenta registrului agricol; titlul de proprietate nr. 3508/1994; extras anexa 50 F., pozitia 265; sentinta civila nr. 476/1994; titlul de proprietate nr. 4136/1998, privind punerea în aplicare a sentintei civile nr. 476/1994 – M.D.; extras din Registrul Agricol din anul 1948, pozitia 247 – M.Gh.I.; extras din Registrul Agricol din anii 1951-1955, M.Gh.I., vol. 5/149; extras din Registrul Agricol din anii 1956-1958, M.Gh.I. vol. 3, fila 11; extras din Registrul Agricol din anii 1959-1963, vol. 2, fila 48; titlul de proprietate nr. 3593/1995 – C.D.; extras din Anexa 50 F., poz. 41; extras din Registrul Agricol din anii 1956-1958 (pentru C.D.); extras din Registrul Agricol 1959-1963 (pentru C.D. sotul lui A.); Titlul de proprietate nr. 2794 pentru M.M.; extras din Anexa 50 F., pozitia 266; extras din Registrul agricol 1959-1963, M.M.; Titlul de proprietate nr. 2928/1993- M.G.; extras din Anexa 50 F., pozitia 266; titlul de proprietate nr. 3817/1996, I.P.A.; extras din Anexa 50 F., pozitia 185; extras din Regitrul Agricol 1959-1963; situatie privind proproietatea fam. M. CF; certificat de nastere M.Gh.I. – fiul lui M.St.G. si M.I.; certificat casatorie M.Ghe.I. cu P. G., devenita M.G.; certificat deces M.Ghe.I.; C.V.C. pentru suprafata de 0,75 ha, autentificat sub nr. 3110/10.02.1936 dintre M.Ghe.I. si M.G.; C.V.C. pentru suprafata de 1,00 ha, autentificat sub nr. 5584/11.03.1936 dintre M.Ghe.I. si D.C., zis C.; C.V.C. pentru suprafata de 0,50 ha, autentificat sub nr. 3718/25.02.1937 dintre M.Ghe.I. si G.D.I.; C.V.C. pentru suprafata de 0,50 ha, autentificat sub nr. 22263/24.11.1938 dintre M.Ghe.I. si I.S.T.; C.V.C. pentru suprafata de 0,50 ha, autentificat sub nr. 7543/27.11.1944 dintre M.Ghe.I. si N.D.O.; C.V.C. pentru suprafata de 0,50 ha, autentificat sub nr. 21655/03.12.1945 dintre M.Ghe.I si G.D.I.; C.V.C. pentru suprafata de 0,50 ha, autentificat sub nr. 19618/23.09.1946 dintre M.Ghe.I. si G.D.I.; C.V.C. pentru suprafata de 0,50 ha, autentificat sub nr. 22812/05.11.1946 dintre M.Ghe.I. si N.D.O.; C.V.C. pentru suprafata de 0,50 ha, din 1946, dintre M.Ghe.I. si N.D. O.; C.V.C. pentru suprafata de 0,50 ha, din 1947, dintre M.Ghe.I. si N.D.O.; C.V.C. pentru suprafata de 3,50 ha, autentificat sub nr. 371/10.01.1928 dintre M.Ghe.I. si M.S.G.; C.V.C. pentru suprafata de 1,00 ha, autentificat sub nr. 11923/21.10.1927 dintre M.Ghe.I. si M.D.V., C.V.C. pentru suprafata de 0,50 ha, autentificat sub nr. 11922/20.06.1927 dintre M.Ghe.I. si M.D.V.; testament M.S.G. catre fiul sau M.Ghe.I; declaratii martori pentru înaintarea dovezii proprietatii lui M.Ghe.I.; CF 1521-nr. parcela 2674/1 – suprafata de 2,1531 ha – din care cota de 3/5 o detine M.Gh.I.; C.F. 1922 – nr. parcela 1284 – suprafata de 3,8135 ha, nr. parcela 1285 – suprafata de 0,5699 ha, nr. parcela 1286 – suprafata de 0,4917 ha – din care M.Ghe.I. detine 5/9, parti din total suprafata, iar M.S.G. 2/9; C.F. 747 nr. parcela 1262 – suprafata de 0,7580 ha; C.F. 1397 – nr. parcela 2805 – suprafata de 0,9758; C.F. 2330 – parcela 2409 – suprafata de 1, 4982; C.F. 1396 – parcela 2343/2 – suprafata de 0,4824.

II. Conform hotarârii nr. 361/2008 a Comisiei Locale F., autoarea M. G., mai ramâne de acordat o diferenta de 0,5 ha, suprafata dovedita cu: actul de vânzare-cumparare din 24.03.1943, autentificat sub nr. 7656 de catre Notariatul de pe lânga Tribunalul I., pentru suprafata de 0,50 ha; din carti funciare a detinut suprafata de 6,3217 ha, astfel: C.F. 2164, nr. parcela 2262 – suprafata de 0,8490 ha; C.F. nr. 297, nr. parcela 1502 – suprafata de 1,2995 ha: nr. parcela 1558 – suprafata de 1,1786 ha; nr. parcela1713 – suprafata de 1,50 ha; nr. parcela 1714 – suprafata de (neînscrisa pe CF, dar este evidentiata pe plansa cadastrala); declaratia mostenitori; arborele genealogic al familiei M.; declaratii de martori pentru întarirea dovezilor privind proprietatea familiei M.; certificat de nastere P.G. – fiica lui A.P. si A.P.F.; certificat de casatorie P.G.; devenita M.; certificat deces M.G.; declaratie de renuntare a lui C.A.P. la mostenirea lui F.A.P.; certificat Grefa Tribunalul I. (declaratie de renuntare) a lui C.A.P. la mostenirea lui A.P.; declaratii martori pentru întarirea dovezii proprietatii lui M. G.

III. Conform hotarârii nr. 362/2008 a Comisiei Locale F., de la autoarea M.I., mai ramâne de acordat o diferenta de 1 ha, suprafata dovedita cu: C.V.C. pentru suprafata de 1,0 ha autentificat sub nr. 5328 din 25.06.1919 dintre I. M. si V.D.N. (nr. top 2674/2); C.V.C. pentru suprafata de 0,25 ha, autentificat sub nr. 10284 din 20.03.1936, dintre I.M. si T.M.O.; C.V.C. pentru suprafata de 1,00 ha autentificat sub nr. 11953 din 30.11.1918, dintre I.M. si M.P. (nr. top 3004); C.V.C. pentru suprafata de 1,00 ha autentificat sub nr. 3371 din 03.10.1911 dintre I.M. si C.C. (top 1294-1295); C.F. 1521 – nr. parcela 2674/1 – suprafata de 2,1531 ha din care cota de 2/5 o detine M.Gh.I.; C.F. 2420 – nr. parcela 1294 – suprafata de 0,2073 ha, nr. parcela 1295 – suprafata de 0,9538 ha; C.F. 545 – parcela 1309/1 – suprafata de 1063 m.p.; nr. parcela 1368 – suprafata de 2193 m.p.; declaratie mostenitori; situatie privind proprietatea fam. M. CF Cartilor funciare; certificat de nastere al lui M.Gh.I.(trecut la rubrica parinti – mama M.I.); certificat de deces M.I. (trecut la parinti – mama I.); arborele genealogic al familiei M.; declaratii de martori pentru întaririea dovezilor privind proprietatea familiei M.

IV. Conform hotarârii nr. 363/2008 a Comisiei Locale F., de la autor F. A.P., mai ramâne de acordat o diferenta de 1,625 ha, suprafata dovedita cu: actul de vânzare-cumparare din 22.08.1923, autentificat sub nr. 11047 de catre Notariatul de pe lânga Tribunalul I.; certificat de nastere al lui G.M., nascuta P, din care rezulta ca este fiica lui F.A.P.; arborele genealogic al familiei M.; declaratia de renuntare a lui C.A.P. la mostenirea lui F.A.P., din care rezulta ca mostenirea ramasa de pe urma bunicii F.A.P a ramas mamei lor M.G.; certificatul de deces al lui M.G.; declaratii de martori pentru întarirea dovezilor privind proprietatea familiei M.

Precizeaza ca, potrivit art. 11 alin. 1 din Legea 18/1991 republicata, care prevede ca: ”Suprafata adusa în cooperativa agricola de productie este cea rezultata din: actele de proprietate, carte funciara, cadastru, cererile de înscriere în cooperativa, registrul agricol de la data intrarii în cooperativa, evidentele cooperativei sau, în lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaratii de martori”, rezultând ca dovada cererilor lor nu trebuie sa fie limitata doar la înscrierile din Registrul agricol astfel cum a apreciat Comisia Judeteana C.

Apreciaza ca motivarea Comisiei Judetene C. este gresita, extrasele de carte funciara si actele de proprietate existente fac dovada drepturilor ce li se cuvin, precizând ca au mai depus si declaratii de martori din care reiese ca autorii lor au detinut terenurile în cauza pâna la data la care acestea au fost colectivizate.

Solicita admiterea plângerii, sa se constate ca sunt îndreptatiti la acordarea suprafetelor de teren precizate si sa se dispuna modificarea hotarârii Comisiei Judetene C. în sensul admiterii propunerilor de validare conform Hotarârilor Comisiei Locale F. nr. 361, 362, 363 si 364 din 29.05.2008.

În drept, reclamantii si-au întemeiat plângerea pe disp. Legii 18/1991 republicata si completata prin Legea nr. 247/2005, precum si pe celelalte texte legale incidente.

În dovedirea plângerii reclamantii au solicitat probele cu martori, expertiza, precum si orice alte probe carora utilitatea va reiesi din dezbateri.

În baza art. 242 alin. 2 C.pr.civ., reclamantii au solicitat judecarea cauzei în lipsa lor.

Alaturat plângerii, au fost atasate urmatoarele înscrisuri în xerocopie: adresa nr. 11832/11.08.2008 emisa de Comisia Locala F. catre M.D., prin care i s-a înaintat copie de pe hotarârea contestata; hotarârea nr. 1083/11.07.2008 a Comisiei Judetene C., prin care a fost respinsa propunerea de validare a anexei 29 (partial), pozitiile 263-266, cu suprafata de 12,375 ha; hotarârea nr. 364/29.05.2008 emisa de Comisia Locala F., privind propunerea de validare pentru suprafata de 9,25 ha, teren extravilan, pentru M.D., M.Ghe., M.M., I. E., D.M., I.V. si C.A. de la autor M.I., în anexa 29 pozitia 266; hotarârea nr. 362/29.05.2008 emisa de Comisia Locala F., privind propunerea de validare pentru suprafata de 1,00 ha, teren extravilan, pentru M.D., M.G., M.M., I.E., D.M., I.V. si C.A. de la autor M.I., în anexa 29 pozitia 264; hotarârea nr. 361/29.05.2008 emisa de Comisia Locala F., privind propunerea de validare pentru suprafata de 0,50 ha, teren extravilan, pentru M.D., M.G., M.M., I.E., D.M., I.V. si C.A. de la autor M.G., în anexa 29 pozitia 263; hotarârea nr. 363/29.05.2008 emisa de Comisia Locala F., privind propunerea de validare pentru suprafata de 1,625 ha, teren extravilan, pentru M.D., M.G., M.M.. I.E., D.M., I.V. si C.A. de la autor F.A.P. în anexa 29 pozitia 265.

Urmare a solicitarii instantei, cu adresa nr. 9094/30.10.2008 Comisia Judeteana C. a înaintat actele care au stat la baza emiterii Hotarârii nr. 1083/11.07.2008, respectiv: adresa nr. 9619/10.06.2008 emisa de Comisia Locala F.; Anexa 29 (partial) la Legea nr. 247/2005 întocmita de Comisia Locala F. cuprinzând 4 pozitii (263 – 266) pentru suprafata totala de 12,375 ha; hotarârea nr. 361/29.05.2008 emisa de Comisia Locala F.; cererile formulate de reclamanti si înregistrate la Primaria com. F.; declaratii de martori; acte de vânzare – cumparare autentificate în perioada 1911 – 1946; file din carti funciare din perioada 1940 – 1950; planuri cadastrale; acte de stare civila.

Au fost înaintate celor doua comisii interogatoriul solicitat re reclamanti, raspunsurile acestora fiind atasate la dosarul cauzei .

Urmare a solicitarii instantei, cu adresa nr. 17073/13.01.2009 pârâta Comisia Locala F. a înaintat copii de pe filele din registrul agricol din perioada 1948 – 1963 privind pe autorii M.Gh.I. si M.G., precizând ca nu detin evidenta agricola anterior anului 1948, motiv pentru care nu a putut înainta copii de pe registrele agricole pentru autorii M.I. si F.A.

Reclamantii au mai depus la dosarul cauzei un set de înscrisuri, respectiv copii de pe titlurile de proprietate nr. 3508/1994, 4136/1998, 2794, 2928/1993, 3593/1995, 3817/1996 emise de Comisia Judeteana C.

În sedinta publica din 21.01.2009, reclamantii, prin aparator, au precizat ca pentru I.E. si C.A. titlurile de proprietate au fost emise pe numele sotilor acestora, asa cum figureaza în registru, fiind cumulate cu terenurile de la soti, ca, în privinta lui I.E. (titlu emis pe numele lui I.A.) suprafata de 2 ha reprezinta zestre de la parinti, iar în privinta lui C.A., suprafata care i-ar reveni acesteia de 1,5 ha este primita tot ca zestre de la parinti.

Instanta, analizând actele si lucrarile dosarului a retinut urmatoarea situatie de fapt:

M.S.G. a fost casatorit cu M.I., iar din casatoria acestora a rezultat un fiu, respectiv M.Gh. I.

P.A. a fost casatorit cu P.F, iar din casatoria acestora au rezultat mai multi copii, printre care un fiu C.A.P. si o fiica, respectiv M.G. (fosta A.P.).

M.Gh.I. si M.G. s-au casatorit la data de 20.01.1928, iar din casatoria acestora au rezultat mai multi copii: M.D., M.G., M.M., M.A. (casatorita C.), M. E.(casatorita I.) si M.V. (casatorita I).

Acestia au dobândit suprafete de teren printr-o serie de acte de vânzare – cumparare.

În urma cererii formulate la intrarea în vigoare a Legii 18/1991, lui M. G. – sotie supravietuitoare, D.M., I.V. si M.D.– fiica, fiu, nepoata, li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata totala de 4 ha si 8800 mp – teren arabil extravilan, de pe urma defunctului M.I. eliberându-se pe numele acestora Titlul de Proprietate nr. 3508/28.11.1994.

La data de 01.03.1993 M.G. a decedat.

De asemenea, în baza Legii 1/2000, lui D.M, I. V. si M.D. li s-a mai reconstituit dreptul de proprietate si pentru o diferenta de 1,16, fiind înscrisi în Anexa 50 F. poz. 265 – Anexa reglementata de HG nr. 1172/2001 (în vigoare la momentul respectiv) (fila 232 din dosar). De aici rezulta ca de pe urma autorului M.Gh.I. sa reconstituit suprafata totala de 6,04.

Demn de mentionat este si faptul ca fiilor defunctului M.I. li s-a reconstituit dreptul de proprietate în nume propriu pentru anumite suprafete de teren, dupa cum urmeaza:

– lui M.I.D. (fiu al defunctului M.I.) i s-a reconstituit în nume propriu suprafata de 2 ha si 1600 mp, potrivit Titlului de proprietate nr. 4136/18.06.1998 emis de Comisia Judeteana C;

– lui M.I.M. (fiu al defunctului M.I.) i s-a reconstituit în nume propriu suprafata de 4 ha si 2437 mp, potrivit Titllui de proprietate nr. 2794 emis de Comisia Judeteana C.;

– lui M.I.G. (fiu al defunctului M. I. i s-a reconstituit în nume propriu suprafata de 2 ha si 9242 mp, potrivit Titllui de proprietate nr. 2928/29.03.1993 emis de Comisia Judeteana C.;

– lui C.D. (sotul lui C.A. nascuta M.) i s-a reconstituit în nume propriu suprafata de 6 ha si 700 mp, potrivit Titllui de proprietate nr. 3593/17.05.1995 emis de Comisia Judeteana C;

– lui I.P.A. (sotul lui I.E. nascuta M.) i s-a reconstituit în nume propriu suprafata de 4 ha si 9400 mp, potrivit Titllui de proprietate nr. 3817/15.10.1996 emis de Comisia Judeteana C.

Reclamantii au formulat cereri si în baza Legii 247/2005, cereri ce au fost înregistrate la Primaria or. F. (inclusiv reveniri) sub nr. 111415/25.10.2005, 6054/2006, 6055/2006, 3564/2007, 7653/2007, 11590/10.09.2007, iar prin acestea au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru diferente de teren de pe urma autorilor lor M.Gh.I, M.G., M.I. si F.A.P.

Solutionând cererile, Comisia Locala F. le-a admis dupa cum urmeaza: prin hotarârea nr. 361/29.05.2008 s-a propus validarea pentru suprafata de 0,50 ha, teren extravilan, pentru M.D., M.G, M.M., I.E., D.M., I.V. si C.A. de la autor M.G., în anexa 29 pozitia 263; prin hotarârea nr. 362/29.05.2008 s-a propus validarea pentru suprafata de 1,00 ha, teren extravilan, pentru M. D., M. G., M.M., I.E., D.M., I.V. si C.A. de la autor M.I., în anexa 29 pozitia 264; prin hotarârea nr. 363/29.05.2008 s-a propus validarea pentru suprafata de 1,625 ha, teren extravilan, pentru M.D., M.G., M.M., I.E., D.M., I.V. si C.A. de la autor F.A.P., în anexa 29 pozitia 265; prin hotarârea nr. 364/29.05.2008 s-a propus validarea pentru suprafata de 9,25 ha, teren extravilan, pentru M.D., M. G., M. M., I.E., D.M., I.V. si C.A. de la autor ++++ I., în anexa 29 pozitia 266, înaintându-le spre validare Comisiei Judetene C.

Prin Hotarârea nr. 1083/11.07.2008 Comisia Judeteana C a respins propunerea de validare a Anexei 29 (partial) F cu pozitiile 263 – 266 si suprafata de 12,375 ha, motivat de faptul ca au fost reconstituite toate suprafetele de teren înscrise în registrul agricol, petitionarii solicitând terenul în baza unor înscrisuri anterioare înscrierii în registrele agricole.

În termen legal, reclamantii au formulat plângere împotriva acestei ultime hotarâri.

1 si 2. În privinta lui M.I. si M.G., din filele registrelor agricole din perioada 1948 -1963 de la pozitia celor doi soti rezulta urmatoarea evolutie a suprafetelor de teren detinute de acestia:

În anul 1948 acestia detineau suprafata totala de 15,79 ha, iar în 1950 detineau suprafata de 13,79 ha, figurând la poz. 247.

În perioada 1951 – 1955 cei doi soti locuiau împreuna cu 6 copii (MM, M D, ME, MA, MM, MV), situatia teren fiind urmatoarea: 1951 – 13,34 ha; 1953 – 9,28 ha; 1954 – 9,32 ha; 1955 – 9,28 ha. De mentionat este faptul ca pe manseta din partea de sus a filei s-a facut mentiunea „vezi 4 ha trecute la partida fiului”, astfel se explica diminuarea survenita în anul 1953.

În perioada 1956 – 1958 cei doi soti locuiau împreuna cu 5 copii, situatia terenului fiind urmatoarea: 1956 – 9,28 ha; 1957 – 6,68 ha; 1958 – 6,86 ha;, terenul fiind amplasat într-un nr. de 9 parcele, potrivit identificarii de la cap. III. B. De mentionat este faptul ca pe manseta din partea de sus a filei s-a facut mentiunea „pleaca suprafata de 1,00 ha la fila nr. 141 vol. 3”, explicându-se, astfel, diminuarea survenita pentru anul 1959.

În perioada 1959 – 1963 cei doi soti locuiau împreuna cu 3 copii, iar în anul 1959 (anul colectivizarii) suprafata de teren detinuta de acestia a fost de 5,86 ha, înscriindu-se în întovarasire cu suprafata de 5,54 ha (fila 162).

În legatura cu „plecarile” de teren mentionate pe manseta filei registrului agricol, de precizat este faptul ca acestea au fost mentionate si în adeverinta nr. 3046/30.11.1993 emisa de Consiliul Local F (fila 237 din dosar), astfel 1,00 ha s-a dus la partida lui P.A. – fila 141, iar 2,00 ha s-au dus la poz. numitului I. A(ginere) – fila 61. În legatura cu suprafata de 1,00 ha plecata la P.A., de precizat ca a facut obiectul unei contestatii formulate de reclamantul M.D. si solutionata prin sentinta civila nr. 476/17.02.1994 a Judecatoriei O, definitiva si irevocabila prin nerecurare.

Este de notorietate ca astfel de manifestari de vointa ale proprietarului de teren erau trecute pe mansetele registrelor agricole (sub forma: cedat, dat zestre).

De subliniat este si faptul ca la momentul colectivizarii multi dintre copiii lui M.I. aveau rol agricol separat, potrivit filelor din registrul agricol existente la dosarul cauzei (fila 245 C.D. si A, fila 249 MM, fila 252 MG, fila 255 IA si E) iar o parte din suprafetele detinute de acestia proveneau de la autorul lor MI.

Asa cum s-a mentionata, reclamantii au solicitat reconstituirea unei diferente de 9,25 ha din totalul detinut de 14,7158 ha de pe urma autorului M Gh. I. Din înscrisurile aflate la dosar rezulta ca acestuia i s-a reconstituit întreaga suprafata de teren cu care acesta figura în evidente la momentul colectivizarii. Este adevarat ca în anul 1948 M Gh I figura cu suprafata totala de 15,79 ha, numai ca aceasta suprafata a suferit modificari, iar în anul 1959 aceasta ramasese de doar 5,68 ha, înscrierea în întovarasire fiind cu 5,54 ha.

Invocarea actelor de vânzare – cumparare din perioada 1927 – 1947, inclusiv a testamentului din 1941 (filele 260 – 290) prin care M Gh I a dobândit mai multe suprafete de teren situate pe raza or. F, nu au relevanta. Este adevarat ca aceste terenuri au intrat în proprietatea sa, numai ca, începând cu anul 1950 suprafata detinuta de acesta s-a diminuat, ajungând în anul 1959 la 5,68 ha.

În privinta autoarei MG (sotia lui MI), de pe urma careia s-a solicitat reconstituirea unei suprafete de 0,50 ha, reclamantii au invocat mentiunile din actul de vânzare autentificat sub nr. 7656/24.03.1943, precum si extrasele din CF nr. 2164 din anul 1940 si nr. 297 din anul 1941.

Este adevarat ca, anterior anului 1954 (data intrarii în vigoare a Codului Familiei), separatia de patrimonii ale sotilor era regula si nu exceptia, dar este posibil ca aceste suprafete sa fi fost cuprinse în suprafata totala detinuta în 1948 de cei doi soti, având în vedere ca MG nu a avut rol agricol separat, ci împreuna cu sotul sau.

Daca MG ar fi detinut alte suprafete, sigur ar fi trebuit evidentiate în registrul agricol.

Potrivit art. 8 al. 2 din Legea 18/1991, „De prevederile legii beneficiaza membrii cooperatori care au adus pamânt în cooperativa agricola de productie…. precum si, în conditiile legii civile, mostenitorii acestora”, iar potrivit art. 11 al. 1 din aceeasi lege „Suprafata adusa în cooperativa agricola de productie este cea care rezulta din: actele de proprietate, cartea funciara, cadastru, cererile de înscriere în cooperativa, registrul agricol de la data intrarii în cooperativa, evidentele cooperativei sau, în lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaratii de martori.”

Aceste prevederi trebuie coroborate si cu cele ale art. 6 al. 12 din Legea 1/2000 potrivit carora „Consemnarile efectuate între anii 1945 si 1990 în registrele agricole, cererile de intrare în fostele cooperative agricole de productie, documentele existente la arhivele statului referitoare la proprietatea terenurilor, neînsotite de titlurile de proprietate, au valoare declarativa cu privire la proprietate.”

Fata de aceste prevederi rezulta cert ca în situatia existentei registrelor agricole de la data intrarii în cooperativa se va lua în calcul suprafata din aceste registre, preponderenta având consemnarile efectuate începând cu anul 1945. Este adevarat ca aceste consemnari au valoare declarativa, dar importanta este suprafata de la data intrarii în fosta GAC, or, reclamantii invoca în sustinerea cererilor lor înscrisuri anterioare anului 1945.

Cert este ca de pe urma autorului MI s-a reconstituit o suprafata mai mare fata de cea din evidentele registrului agricol din perioada înscrierii în fosta GAC, respectiv cu 6,04 ha fata de 5,86.

Nu în ultimul rând, de mentionat este si faptul ca, la aparitia Legii 18/1991, când era în viata, nimic nu o împiedica pe numita MG a solicite reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 0,50 ha în nume propriu, ceea ce nu a facut.

Instanta apreciaza ca reconstituirea a înca 9,25 ha si respectiv 0,50 ha nu se justifica fata de evidentele registrului agricol, iar admiterea cererii ar însemna o îmbogatire nejustificata a reclamantilor.

Fata de aceasta situatie, instanta apreciaza ca cea mai relevanta evidenta a terenului detinut de cei doi defuncti este tocmai fila din registrul agricol al or. F din anul 1959, momentul intrarii în cooperativa, asa cum prevad disp. art. 8 al. 2 din Legea 18/1991.

Fata de aceasta situatie instanta constata ca reclamantii nu au putut dovedi ca autorii lor mai aveau în patrimoniul lor o alta diferenta de teren fata de cea deja reconstituita.

3. În privinta autoarei MI (mama lui M.Gh.I. respectiv bunica/strabunica reclamantilor) de pe urma careia s-a solicitat reconstituirea unei suprafete de 1,00 ha, reclamantii au invocat actele de vânzare – cumparare autentificate în perioada 1911 – 1936 si mentiunile din CF din perioada 1940 – 1941 prin care aceasta a cumparat diferite suprafete de teren pe raza loc. F., o mare parte din terenuri fiind mostenite de MI.

Într-adevar, din înscrisurile depuse la dosar (filele 105 – 136) rezulta ca M I a dobândit în proprietate mia multe suprafete de teren, însumând 23.478,4 ha, dar se pune întrebarea ce s-a întâmplat cu aceasta suprafata pâna la colectivizare. Martorii au precizat ca aproape toata suprafata s-a cumulat la terenul lui MI, dar e la fel de posibil sa fi fost împartita între copii, caci, pe lânga MI l-a mai avut si pe MV.

De mentionat este faptul ca în anul 1904 (anul nasterii ui MI) mama sa M I avea 35 de ani, potrivit certificatului de nastere de la fila 54 din dosar si este greu de presupus ca aceasta mai traia în anul 1959, caci daca ar fi trait, aceasta ar fi avut rol agricol separat sau figura la locuinta lui MI.

4. Aceeasi este situatia si în privinta autoarei FAP (mama lui MG fosta P, respectiv bunica/strabunica reclamantilor), de pe urma careia s-a solicitat reconstituirea unei suprafete de 1,625 ha, reclamantii au invocat actul de vânzare – cumparare autentificat în 22.08.1923 (fila 199 din dosar).

Într-adevar, din înscrisul mentionat rezulta ca FAP a dobândit în proprietate suprafata de teren respectiva, dar se pune întrebarea ce s-a întâmplat cu aceasta suprafata pâna la colectivizare, caci este posibil sa fi fost împartita între copii, caci, pe lânga MG a mai avut si alte fete (exceptându-l pe CA, care a renuntat la mostenire).

De mentionat este faptul ca în anul 1908 (anul nasterii lui MG) mama sa PF avea 27 de ani, potrivit cetificatului de nastere de la fila 54 din dosar, iar daca mai traia în anul 1959 aceasta ar fi avut rol agricol separat sau figura la locuinta lui MI si G.

Faptul ca autoarele MI si FAPe nu aveau rol agricol în perioada 1948 – 1963 rezulta din adresa nr. 17073/13.01.2009 a Comisiei Locale F. (fila 156).

Astfel, art. 8 al (2) din Legea 18/1991 stabileste ca „ De prevederile legii beneficiaza membrii cooperatori care au adus pamânt în cooperativa agricola de productie sau carora li s-a preluat în orice mod teren de catre aceasta, precum si, în conditiile legii civile, mostenitorii acestora, membrii cooperatori care nu au adus pamânt în cooperativa si alte persoane anume stabilite”.

S-au facut precizarile de mai sus tocmai pentru a reliefa ca MI si F A nu au adus teren în cooperativa, neexistând nicio dovada în acest sens, iar situatia acestora nu se încadreaza la art. 8 al. 2 din Legea 18/1991, nefiind aplicabile aceste dispozitii.

Articolul mentionat se refera fie la persoana care a adus pamânt în cooperativa si care traia la momentul intrarii în vigoare a legilor fondului funciar, fie la mostenitorii acestora, în situatia în care la aparitia acestor legi fostul cooperator nu mai traia, or, nici MI si nici FAP nu rezulta ca au adus teren în cooperativa.

Comisia Locala F a admis cererea reclamantilor exclusiv pe baza declaratiilor mostenitorilor.

Legea 18/1991 are ca punct de reper anul colectivizarii, respectiv 1959, anul intrarii în vigoare a Decr. 115/1959, interesând persoanele care au intrat în fosta GAC, or, din probele administrate, rezulta ca MI si MG s-au înscris în fosta GAC, iar copiii lor aveau, la rândul lor, rol separat în registrul agricol.

Fata de toate aceste considerente, instanta constata ca Hotarârea nr. 1083/11.07.2008 emisa de pârâta Comisia Judeteana C este legala si temeinica, motiv pentru care, având în vedere si prevederile art. 54 si urm. din Legea nr. 18/1991, apreciaza neîntemeiata plângerea reclamantilor, urmând a o respinge ca atare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge plângerea formulata de M.I.D., M.I.G, C.A., I.E., I.V., M.M., R.N.G., si D.L., împotriva Hotarârii nr. 1083/11.07.2008 emisa de pârâta COMISIA JUDETEANA C. PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR, si în contradictoriu cu pârâta COMISIA LOCALA F. PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Etichete: