Top

INFRACŢIUNI PRIVIND CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE (OUG 195/2002 – ART. 86 AL. 1)

Pe rol solutionarea penale privind pe inculpatul T. C. trimis în judecata, pentru savârsirea infractiunii prevazuta si pedepsita de art. 86 al. 1 din OUG 195/2002.

Dezbaterile au avut loc si au fost consemnate în încheierea de sedinta din data de 02.12.2009 ce face parte integranta din prezenta când instanta având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronuntarea cauzei la data de 09.12.2009.

I N S T A N T A

Deliberând asupra actiunii penale de fata.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Lehliu-Gara nr. 1801/P/2008 din 29.05.2009, aceasta instanta a fost sesizata pentru judecarea inculpatului T. C., acuzat de savârsirea infractiunii de “conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere”, fapta prevazuta si pedepsita de art. 86 al. 1 din O.U.G. 195/2002 republicata, cu aplicarea art. 37 lit. ,,b” din C.pen.

Potrivit actului de sesizare a instantei infractiunea retinuta în sarcina inculpatului, consta în aceea ca în ziua de 17.12.2008 inculpatul a condus pe drumurile publice, respectiv pe autostrada A2 din directia Bucuresti catre Constanta, încadrându-se pe breteaua de acces a a cestei autostrazi catre orasul Lehliu-Gara, judetul Calarasi, cu intentia de a ajunge în satul Razvani, autoturismul marca Dacia cu nr. de înmatriculare B-09-YZU, fara sa posede permis de conducere.

În cauza s-au administrat probe constând în declaratii de inculpat, de martor si înscrisuri.

Prin declaratiile date de inculpat la urmarirea penala, acesta a recunoscut savârsirea infractiunii retinute în sarcina sa prin actul de inculpare, regretând savârsirea acestor fapte si a confirmat întrutotul situatia de fapt aratata în actul de sesizare a instantei.

Situatia de fapt prezentata în rechizitoriu si în declaratiile inculpatului rezulta si din declaratia martorului S. M. I..

Din adresa nr. 45195 emisa de I.G.P.R. – Sectia de Politie Autostrazi la data de 06.02.2009, rezulta ca inculpatul nu este înscris în evidenta persoanelor care poseda permis de conducere.

Potrivit certificatului de cazier judiciar privitor la inculpat, rezulta ca acesta este cunoscut cu antecedente penale, aflându-se în stare de recidiva postexecutorie.

Examinând probele administrate în cauza, instanta constata urmatoarea situatie de fapt.

În ziua de 17.12.2008 inculpatul a condus pe drumurile publice, respectiv pe autostrada A2 din directia Bucuresti catre Constanta, încadrându-se pe breteaua de acces a a cestei autostrazi catre orasul Lehliu-Gara, judetul Calarasi, cu intentia de a ajunge în satul Razvani, autoturismul marca Dacia cu nr. de înmatriculare B-09-YZU, fara sa posede permis de conducere.

Apreciind asupra probelor administrate în cauza si analizate mai sus, instanta constata ca inculpatul T. C., se face vinovat de savârsirea savârsirea infractiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere”, fapta prevazuta si pedepsita de art. 86 al. 1 din O.U.G. 195/2002 republicata si care consta în aceea ca în ziua de 17.12.2008 inculpatul a condus pe drumurile publice, respectiv pe autostrada A2 din directia Bucuresti catre Constanta, încadrându-se pe breteaua de acces a a cestei autostrazi catre orasul Lehliu-Gara, judetul Calarasi, cu intentia de a ajunge în satul Razvani, autoturismul marca Dacia cu nr. de înmatriculare B-09-YZU, fara sa posede permis de conducere.

Fapta retinuta în sarcina inculpatului T. C. constituie infractiune, deoarece prezinta pericol social, pentru ca prin savârsirea ei s-au vatamat relatiile sociale care apara siguranta circulatiei pe drumurile publice, a fost savârsita de inculpat cu vinovatie sub forma intentiei directe asa cum se arata prin dispozitiile art.19 al.1 pct.1 lit. “a” din C.pen., întrucât inculpatul a prevazut faptul ca prin actiunile sale se încalca relatiile sociale mai sus aratate si a urmarit producerea acestui rezultat.

De asemenea, aceasta fapt este prevazuta de legea penala fiind incriminate de dispozitiile art. 86 al. 1 din O.U.G. 195/2002 republicata.

Pentru savârsirea acestei infractiuni urmeaza ca instanta sa aplice inculpatului o pedeapsa, iar la stabilirea si aplicarea acestei pedepse, instanta va tine seama de dispozitiile art.72 din C.pen.

Spre acest sfârsit, instanta va avea în vedere gradul ridicat de pericol social al infractiunii retinuta în sarcina inculpatului determinat de valorile sociale ce s-au vatamat prin aceasta infractiune, precum si de circumstantele personale ale inculpatului, respectiv faptul ca acesta a avut o pozitie sincera în cursul procesului, ceea ce impune acordarea în favoarea inculpatului a circumstantelor atenuante aratate de art. 74. lit. ,,c” din Codul penal.

Prin urmare, instanta va reduce pedepsa ce o va aplica inculpatului asa cum se dispune prin art. 76 lit. “d” din C.pen., desigur într-o masura care sa conduca la realizarea dublului scop al pedepsei asa cum se arata în dispozitiile art. 52 al. 1 din Cod penal.

Pe durata executarii pedepsei ce o va aplica inculpatului T. C., instanta va interzice acestuia execitiul drepturilor prevazute în art. 64 lit. ,,a si b” din C.pen., în temeiul art. 71 din C.pen..

Totodata, în temeiul art.191 al.1 din C.pr.pen., inculpatul va fi obligat sa plateasca statului cheltuielile judiciare ce au fost avansate pentru desfasurarea procesului penal de fata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

În temeiul art. 86 al. 1 din OUG nr.195/2002 republicata cu aplicarea art. 37 lit. ,,b” din C.pen., a art. 74 al. 1 lit. ,,c” din C.pen. si a art. 76 lit. ,,d” din C.pen., condamna pe inculpatul T. C. la pedeapsa închisorii de 6 luni.

Pe durata executarii pedepsei cu închisoarea de 6 luni, inculpatului TUFEANU CATALIN i se interzice exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit.”a si b” din C.pen., în temeiul art. 71 din C.pen..

Obliga pe inculpatul T. C. sa plateasca statului suma de 450 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, în temeiul art. 191 al. 1 din C.pr.pen., din care 200 lei reprezinta onorariu aparator din oficiu pentru inculpat – av. D. A..

Cu apel în 10 zile de la pronuntare pentru procuror si de la comunicare pentru inculpat.

Etichete: