Top

ACŢIUNE ÎN CONSTATARE

Pe rol solutionarea cauzei civile având ca obiect ,,actiune în constatare”, actiune formulata de reclamantii D. G. si B. N. împotriva pârâtei D. I.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din data de 13.03.2009 si au fost consemnate în încheierea de sedinta din acea zi, ce face parte integranta din prezenta sentinta, când instanta, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea la data de 20.03.2009.

I N S T A N T A

Deliberând asupra actiunii civile de fata:

Prin cererea formulata la data de 31.10.2008 reclamantii D. G., si B. N., au chemat în judecata pe pârâta D. I., solicitând instantei sa pronunte o hotarâre prin care sa:

-se constate existenta simulatiei sub forma deghizarii a naturii juridice a contractului de vânzare-cumparare autentificat de Notarul Public N. T.;

-fie obligata pârâta D. I. sa raporteze la masa succesorala lasata de defunctul D. I. D., partial în natura, partial în echivalent banesc, terenul în suprafata de 16.301,23 m.p., , ce a facut obiectul donatiei deghizate.

-efectuarea partajului succesoral de pe urma defunctului D. I. D. si cu luarea în considerare a terenului în suprafata de 16301,23 m.p.;

-obligarea pârâtei D. I. la plata cheltuielilor de judecata pe care reclamantii le vor face pentru purtarea procesului civil de fata.

În motivarea actiunii reclamantii au aratat ca ei sunt fiii defunctului D. I. D. si mostenitorii acestui defunct, alaturi de fratele reclamantilor, defunctul D. A., iar pârâta este sotia supravietuitoare si unica mostenitoare a defunctului D. A.

În urma intrarii în vigoare a Legii nr. 18/1991, tatalui reclamantilor si defunctului D. A., respectiv defunctul D. I. D., i s-a eliberat Titlu de proprietate prin care i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra mai multor terenuri situate în com. B., jud. CL.

În anii 2000-2001 tatalui reclamantilor i s-a cerut de catre fratele acestora sa întocmeasca pentru acesta din urma acte cu privire la terenul gospodariei fratelui reclamantilor motivat de împrejurarea ca acest frate intentiona sa construiasca o casa si avea nevoie de acte pentru a dovedi dreptul de proprietate asupra terenului pe care urma sa edifice locuinta.

Spre acest sfârsit în anul 2001 tatal reclamantilor a mers la notariat împreuna cu fratele acestor parti si la întoarcere reclamantii au aflat ca fratele lor a primit acte pentru pamântul de casa fara ca tatal reclamantilor sa primeasca vreun ban si toate exemplarele contractului întocmit au ramas la fratele reclamantilor, dar nu au insistat sa vada contractul semnat la notar pentru ca au considerat ca tatal lor a avut în vedere numai terenul în suprafata de 633 m.p. situat în com. B., jud. CL., unde fratele lor îsi avea gospodaria de decenii.

Pâna la decesul tatalui reclamantilor, care s-a produs la data de 07.06.2002, acesta a afirmat constant ca a dat fratelui reclamantilor numai terenul de casa si ca nu a primit bani pentru acest teren, si datorita faptului ca reclamantul D. G. nu avea suficienti bani pentru a repara locuinta, tatal reclamantilor l-a compatimit pe acesta adesea si îsi exprima regretul ca nu avea bani pentru a ajuta pe acest reclamant la reconstructia locuintei.

Ulterior reclamantul D. G. a cerut fratilor sai sa-l ajute cu bani pentru consolidarea locuintei, iar la data de 07.05.2004 D. A. a venit la locuinta reclamantului D. G. pentru a se convinge de starea locuintei acestui reclamant, si în aceasta zi peretele de la casa reclamantului D. G. s-a prabusit peste fratele D. A., accidentul având ca urmare decesul acestuia din urma.

Au mai aratat reclamantii ca la data de 06.04.2005 au dezbatut succesiunea tatalui lor, ocazie cu care au fost înscrise în certificatul de mostenitor toate terenurile intravilane si extravilane ale reclamantilor, dar terenul din intravilan aferent gospodariei fratelui acestor parti nu a fost înscris în certificatul de mostenitor pentru reclamanti, deoarece stiau ca tatal lor încheiase un contract cu fratele D. A. înca din anul 2001 pentru terenul loc de casa.

Restul terenului în suprafata de 15667 m.p nu a fost înscris în certificatul de mostenitor privitor la succesiunea tatalui reclamantilor pentru ca pârâta a spus ca taxele notariale sunt foarte mari daca este inclus si acest teren, si pentru ca reclamantii aveau o situatie financiara precara au acceptat la sugestia pârâtei sa faca ulterior un certificat de mostenitor suplimentar pentru acest teren.

În luna martie a anului 2008 reclamantii au intrat în posesia unui exemplar al contractului ce s-a încheiat între tatal si fratele reclamantilor în anul 2001, si cu aceasta ocazie au constatat ca tatal lor nu vânduse doar locul de casa fratelui D. A., ci toate terenurile în suprafata de 16301,23 m.p. din intravilan fara sa primeasca vreo suma de bani, ramânând în proprietatea autorului reclamantilor numai terenurile din intravilan în suprafata de 2400 m.p. pe care acestia aveau gospodariile.

Contractul prin care autorul reclamantilor a înstrainat catre fratele acestora terenul în suprafata de 16301,23 m.p. este contractul de vânzare-cumparare autentificat de Notarul Public N. T., acest contract fiind încheiat pentru fraudarea drepturilor succesorale ale reclamantilor, ca urmare a diminuarii artificiale a masei succesorale lasata de autorul reclamantilor, întrucât terenul din intravilan are o valoare mult mai mare decât cel din extravilan.

Dupa ce reclamantii au intrat în posesia înscrisului privitor la contractul mai sus aratat au încercat sa discute cu pârâta cu privire la efectuarea partajului asupra tuturor terenurilor dar toate discutiile au fost zadarnice.

Reclamantii au învederat ca solicita sa se constate ca în privinta contractului despre care s-a facut vorbire mai sus exista o simulatie sub forma donatiei deghizate deoarece pretul declarat de parti prin acest contract este de doar 20.000.000 lei ROL, adica echivalentul a 734,75 dolari USD, ceea ce înseamna ca terenul a fost evaluat la pretul de 4,5 centi pe m.p., valoare care face ca pretul stabilit de partile cocontractante sa fie infim pentru ca preturile practicate la vânzarea terenurilor din zona în care se afla terenul în litigiu era în perioada de referinta cuprins între 5$ USD-18$ USD, functie de situarea terenului în intravilan sau extravilan si fata de utilitati.

Totodata reclamantii au sustinut ca acest pret desi infim nu a fost platit niciodata de fratele reclamantilor, deci tatal reclamantilor a intentionat în mod evident sa îl gratifice pe acest frate, cu consecinta fraudarii drepturilor succesorale cuvenite reclamantilor, ca urmare a faptului ca a fost redusa artificial masa succesorala cuvenita reclamantilor dupa decesul tatalui lor.

Referitor la capatul de cerere prin care reclamantii solicita ca pârâta sa fie obligata sa raporteze la masa succesorala lasata de defunctul D. I. D. a terenului în litigiu, reclamantii au invocat dispozitiile art. 751 din C.civ., în conformitate cu care toti mostenitorii din clasa I de mostenitori legali au obligatia de a raporta coerezilor lor tot ce au primit de la defunct cu titlu de dar, atât direct cât si indirect, afara de cazul când donatorul a dispus scutirea de raport.

Întrucât tatal reclamantilor a facut donatia în anul 2001 si a murit în anul 2002, iar fratele reclamantilor a decedat în anul 2004 având ca unic mostenitoare pe pârâta, aceasta are obligatia de a raporta la masa succesorala lasata de defunctul D. I. D. donatia deghizata primita de autorul pârâtei de la acest defunct în anul 2001.

În drept actiunea a fost întemeiata pe dispozitiile art. 728 si urmatoarele, art. 751 si urmatoarele din C.civ., si ale art. 274 din C.pr.civ..

Pentru dovada actiunii reclamantii au solicitat administrarea probei cu înscrisuri, interogatoriu si depozitii de martori.

Actiunea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru în valoare de 50 lei si timbre judiciare mobile în valoare de 1,10 lei.

La cererea de chemare în judecata reclamantii au atasat în copie:

-contractul de vânzare-cumparare autentificat de Notarul Public N. T., din care rezulta ca D. D. a vândut lui D. A. terenul în suprafata de 16.301,23 m.p situat în com. B., jud. CL., pentru un pret de 20.000.000 lei ROL, pret care a fost primit de vânzator în întregime la data încheierii acestui contract;

-cetificatul de mostenitor eliberat de Notarul Public N. T. prin care a fost dezbatuta succesiunea defunctului D. D., decedat la data de 07.06.2002, care are ca mostenitori pe D. G., B. N. si D. A., si a lasat o masa succesorala formata din terenurile înscrise în Titlul de proprietate nr. 9896 eliberat la data de 30.03.1995, cu exceptia terenurilor situate în tarla 18 parcelele 545 si 546, masa sucesorala care a fost stabilita pe baza declaratiilor de mostenitori si a documentelor prezentate;

-cetificatul de mostenitor eliberat de Notarul Public N. T., suplimentar la certificatul de mostenitor eliberat de Notarul Public, prin care a fost dezbatuta succesiunea defunctului D. A., decedat la data de 07.05.2004, care are ca mostenitori pe D. I., si a lasat o masa succesorala formata din cota ideala de 1/3 din terenurile indicate în certificatul de terenurile cetificatul de mostenitor eliberat de Notarul Public N. T.;

-Titlul de proprietate, din care rezulta ca s-a reconstituit în favoarea lui D. I. D. dreptul de proprietate asupra terenul în suprafata de 8 ha. si 8000 m.p. situat în com. B., satul B., jud. CL,;

-contractul de vânzare-cumparare autentificat de Notarul Public N. T., din care rezulta ca D. G., B. N. si D. I. au vândut lui S. M. terenul în suprafata de 9999,95 m.p situat în com. B., jud. CL, pentru un pret de 2000 lei, pret care a fost primit de vânzatori în întregime la data încheierii acestui contract;

-un înscris privitor la cursul de schimb al monedei leu cu moneda dolar USD la data de 13.03.2001;

-7 exemplare ale ziarului ,,Anuntul Telefonic”din martie a anului 2001;

Pârâta nu a formulat întâmpinare în cauza.

În cursul judecatii reclamantii au depus la dosarul cauzei înscrisuri, în copie, privitoare la înstrainarea unor parti din terenul în litigiu de catre pârâta, iar la solicitarea instantei au comunicate la dosarul cauzei înscrisurile care au fundamentat încheierea contractului de vânzare-cumparare în litigiu de catre Notarul Public T. N., respectiv:

-adeverinta eliberata de Consiliul Local B. prin care se confirma faptul ca D. A. este înscris în evidentele acestei institutii cu imobilul casa de locuit construita în anul 1964;

-adeverinta eliberata de Consiliul Local B. prin care se confirma faptul ca D. D. este înscris în evidentele acestei institutii cu terenul în suprafata de 8 ha. si 8000 m.p. din care 1 ha. si 9700 m.p. în intravilan;

-Titlul de proprietate, din care rezulta ca s-a reconstituit în favoarea lui D. I. D. dreptul de proprietate asupra terenul în suprafata de 8 ha. si 8000 m.p. situat în com. B., satul B., jud. CL;

-documentatia cadastrala privitoare la imobilul cu nr. cadastral provizoriu 127, potrivit careia proprietarul acestui imobil este D. I. D.

Totodata Notarul Public N. T. a comunicat la dosarul cauzei, la solicitarea instantei de judecata, doua contracte de vânzare cumparare, prin care s-a vândut terenul intravilan în suprafata de 3965,08 m.p. situat în com. B, jud. CL, cu pretul de 7.000.000 lei ROL, si terenul intravilan în suprafata de 3932,41 m.p. situat în com. B., jud. CL, cu pretul de 3.000.000 lei, precum si alte contracte privitoare la vânzarea-cumpararea de terenuri situate în extravilanul com. B., jud. CL.

De asemena Notarul Public N. T. a comunicat instantei dosarul privitor la dezbaterea succesiunii defunctului D. I. D. decedat la data de 07.06.2002, dosar care cuprinde urmaroarele înscrisuri:

-cererea adresata de reclamantul D. G. pentru dezbaterea succesiuni tatalui sau, defunctul D. D.decedat la data de 07.05.2002, în care se arata ca mostenitoriiacestui defunct sunt reclamantii din cauza de fata si D. A., acesta din urma fiind postdecedat tatalui sau, toti în calitate de fii ai defunctului D. D.

Referitor la masa succesorala lasata de defunctul D. D. în cererea mai sus aratata se arata ca în componenta acestei mase intra terenul în suprafata de 6 ha. si 8300 m.p. situat în extravilan, si terenul în suprafata de 3400 m.p. situat în intravilan;

-sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale dupa defunctul D. D. decedat la data de 07.05.2002, în care sunt aratati mostenitorii acestui defunct, iar în privinta masei succesorale este indicata o locuinta cu valoare de asigurare în cuantum de 117.700.000 lei ROL, teren de constructie în suprafata de 1021 m.p. si teren arabil în suprafata de 65.455 m.p., totul situat în com. B., jud. CL;

-depozitia martorului M. G. care are ca defunctul D. D. cu ultimul domiciliu în com. B., jud. CL, nu a avut alti copii în afara celor trei mostenitori indicati în cererea formulata de reclamantul D. G. mai sus aratata, iar averea lasata de acest defunct este compusa din casa de locuit si teren aferent, si din teren intravilan si extravilan;

-certificatul de deces privitor la defunctul D. D. decedat la data de 07.05.2002;

-certificatul de deces privitor la defunctul D. A. decedat la data de 04.05.2004;

-certificate de nastere si acte de identitate privitoare la reclamanti si la martorul M. G.;

-declaratiile autentice prin care reclamantii arata ca au acceptat succesiunea tatalui lor, si martorul M. G. arata ca D. D. a fost cunoscut si sub numele de B. D.;

-adeverinta nr. 69 eliberata la data de 11.01.2005 de Consiliul Local B. prin care se confirma faptul ca D. D. este înscris în evidentele acestei institutii cu una casa de locuit si terenul aferent în suprafata de 3400 m.p., precum si cu terenul în suprafata de 6 ha. si 8300 m.p. din care 1 ha. situat în extravilan, conform Titlului de proprietate nr. X1;

-certificat fiscal privitor la rolul fiscal al defunctului D. D.;

-Titlul de proprietate nr. X1, din care rezulta ca s-a reconstituit în favoarea lui D. I. D. dreptul de proprietate asupra terenul în suprafata de 8 ha. si 8000 m.p. situat în com. B., satul B., jud. CL,

-încheierea finala data în sedinta din data de 06.04.2005 în care se arata ca masa succesorala lasata de defunctul D. D. este compusa din terenul în suprafata de 7 ha si 700 m.p. înscris în cea înscrisa în Titlul de proprietate nr. X1, iar mostenitorii acestui defunct sunt reclamantii si fratele lor, defunctul D. A., toti în calitate de fii ai defunctului D. D., încheiere care este semnata de reclamanti cu solicitarea de a se elibera certificatul de mostenitor fara nici o obiectiune;

-cetificatul de mostenitor nr. 181 eliberat la data de 06.04.2005 de Notarul Public N. T. prin care a fost dezbatuta succesiunea defunctului D. D., decedat la data de 07.06.2002, care are ca mostenitori pe D. G., B. N. si D. A., si a lasat o masa succesorala formata din terenurile înscrise în Titlul de proprietate nr.X1, cu exceptia terenurilor situate în tarla 18 parcelele 545 si 546, masa sucesorala care a fost stabilita pe baza declaratiilor de mostenitori si a documentelor prezentate;

-chitanta prin care reclamantul D. G. a achitat suma de 6.667.000 lei ROL Notarului Public N. T.;

În cauza a fost administrata proba cu interogatoriul pârâtei si al reclamantilor, precum si proba cu depozitiilor martorilor I. D., D. T. si N. I., însa aceste probe vor fi înlaturate din ansanblul probelor administate în cauza pe considerentul ca prin continutul lor nu sunt utile pentru solutionarea cauzei.

Apreciind asupra probelor administrate în cauza instanta constata ca actiunea formulata de reclamantii D. G. si B. N. în contradictoriu cu pârâta D. I. nu este întemeiata si pe cale de consecinta urmeaza sa o respinga în temeiul art. 723 al. 1 din C.pr.civ., precum si pentru considerentele ce vor fi aratate în continuare.

Aceasta actiune civila nu este întemeiata în privinta capatului de cerere privitor la constatatrea simulatiei sub forma prin care D. D. a vândut lui D. A. terenul în suprafata de 16.301,23 m.p situat în com. B., jud. CL, tarla 18 parcelele 545 si 546, cu nr. cadastral provizoriu 127, pentru un pret de 20.000.000 lei ROL, pentru faptul ca în cauza nu sunt întrunite conditiile necesare pentru a fi admisibila o actiune în constarea simulatiei, respectiv existenta unui act secret care sa fi fost încheiat de partile cocontractante concomitent cu contractul mai su aratat, ori anterior acestui contract.

Aceasta concluzie se impune ca urmare a faptului ca din probele administrate în cauza nu a rezultat ca cocontractantii D. D. si D. A. au încheiat si un alt contract referitor la terenul indicat în contractul de vânzare-cumparare aratat la alineatul precedent.

Totodata aceasta actiune nu este întemeiata în privinta capatului de cerere prin care reclamantii solicita constatarea simulatiei în privinta contractului în litigiu si pentru faptul ca acest contract de vânzare-cumparare nu poate fi considerat ca fiind un contract deghizat de donatie pentru faptul ca pretul convenit de cocontractanti ar fi un pret infim, doar pentru faptul ca este inferior preturilor indicate în ofertele de vânzare aratate în ziarul ale carui exemplare au fost administrate de reclamanti în cauza,.

Criteriul propus de recalamanti pentru a fi calificat ca fiind derizoriu pretul convenit de partile cocontractante din contractul în litigiu, respectiv ofertele de vânzare din jurnalele de publicitate, nu poate fi considerat unul obiectiv, pentru ca aceste oferte sunt totdeauna foarte ridicate datorita interesului urmarit de vânzatori pentru a obtine un pret cât mai bun în urma negocierilor, însa pretul corect, si pe cale de consecinta sincer si serios, este cel la care se vinde efectiv bunuri din aceasi categorie si cu o calitate asemanatoare ori apropiata, un astfel de pret fiind cel aratat în alte contracte de vânzare-cumparare.

Prin urmare comparând preturile din celelalte contracte administrate în cauza privitoare la vânzarea-cumpararea de terenuri situate în intravilanul com. B., jud. Calarasi, încheiate în aceeasi perioada cu contractul în litigiu, instanta constata ca pretul stabilit în acest din urma contract nu este infim, ci dimpotriva este chiar superior raportului pret/m.p. din celelalte contracte.

Faptul ca reclamantii considera ca pretul terenului vândut de autorl D. D. lui D. A. prin contractul în litigiu nu ar fi fost încasat de vânzator, astfel cum acesta a declarat cu ocazia încheierii contractului în fata notarului public, nu constituie o cauza care sa îndrituiasca pe reclamanti sa solicite a se constata ca contractul de vânzare-cumparare în litigiu este în realitate un contract deghizat de donatie, ci ofera reclamantilor numai posibilitatea ca dupa decesul autorului D. D., acestia sa formuleze actiune civila împotriva cumparatorului D. A., sau a mostenitorilor acestuia dupa decesul cumparatorului, pentru plata acestui pret si cuprinderea în masa succesorala lasata de defunctul D. D. a contravalorii pretului în cauza, eventual actualizat la zi functie de indicele inflatiei, desigur cu conditia ca în privinta dreptului la actiune sa nu se fi împlinit de teremenul de prescriptie.

Instanta constata ca actiunea civila de fata nu este întemeiata în privinta capatului de cerere privitor la constatatrea simulatiei sub forma prin care D. D. a vândut lui D. A. terenul în suprafata de 16.301,23 m.p situat în com. B., jud. CL, tarla 18 parcelele 545 si 546, cu nr. cadastral provizoriu 127, pentru un pret de 20.000.000 lei Rol, si pentru faptul ei nu mai pot invoca în prezent dispozitiile art. 751 din C.civ..

Aceasta concluzie se impune deoarece în cazul în care reclamantii considera contractul în litigiu ca fiind un contract deghizat de donatie în cauza sunt incidente prin analogie dispozitiile art. 1167 din C.civ. potrivit cu care confirmarea sau ratificarea, ori executarea voluntara a unei donatiuni, facuta dupa în forma si termenul prevazute de lege, înlatura dreptul la actiune pentru a se constata nulitatea absoluta a unui contract de donatie pentru considerentul ca a fost încheiat cu nesocotirea dispozitiilor art. 841 teza a-III-a din C.civ. privitoare la rezerva succesorala a descendentilor unui defunct atunci când numarul acestor descendenti este de trei sau mai mare.

În cauza de fata instanta constata ca reclamantii au înteles sa confirme si sa ratifice ei însisi contractul în litigiu implicit, ca urmare a faptului ca au fost de acord fara nici o obiectie cu componenta masei succesorale lasata de defunctul D. D., masa din care nu face parte terenul din contractul în litigiu, si au solicitat sa fie emis certificatul mostenitor, astfel cum rezulta din încheierea finala data de Notarul Public N. T. la data de 06.04.2005, în temeiul careia a fost emis certificatul de mostenitor privitor la dezbaterea succesiunii defunctului D. D., încheierea fiind semnata de reclamanti personal si are valoare de înscris autentic, deci sunt îndeplinite conditiile de validitate prevazute de art. 800 si urmatoarele din C.cvi., respectiv conditiile despre legiuitorul face vorbire în art. 1167 din C.civ..

În privinta capetelor de cere prin care reclamantii solicita sa fie obligata pârâta D. I. sa raporteze la masa succesorala lasata de defunctul D. I. D., partial în natura, partial în echivalent banesc, terenul în suprafata de 16.301,23 m.p., situat în intravilanul com. B., jud. CL, cu nr. cadastral provizoriu 127, efectuarea partajului succesoral de pe urma defunctului D. I. D. si cu luarea în considerare a terenului în suprafata de 16301,23 m.p. situat în com. B., jud. CL, cu nr. cadastral provizoriu 127, si obligarea pârâtei D. I. la plata cheltuielilor de judecata pe care pârâtii le vor face pentru purtarea procesului civil de fata, instanta constata ca sunt neîntemeiate.

Aceasta concluzie se impune ca urmare a faptului ca instanta a constatat pentru considerentele ce au fost expuse mai sus ca contractul în litigiu a fost încheiat cu respectarea conditiilor de validitate, astfel ca terenul în litigiu nu poate fi adus la masa succesorala mai sus indicata si nici nu poate face obiectul partajului succesoral în discutie pentru ca nu s-a aflat în patrimonial defunctului D. D. la data decesului acestuia.

Totodata instanta constata ca pârâta nu a cazut în pretentiile reclamantilor astfel ca nu este posibila obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecata pe care pârâtii le vor face pentru purtarea procesului civil de fata, în cauza nefiind incidente dispozitiile art. 274 din C.pr.civ. în privinta pârâtei.

Ca atare instanta constata ca prin promovarea actiunii civile de fata reclamantii urmaresc sa obtina aducerea la masa succesorala lasata de defunctul D. D. a terenului ce face obiectul contractului în litigiu nu datorita faptului ca acestui contract îi liseste vreuna dintre conditiile de validitate prevazute de art. 1295 si urmatoarele din C.civ., ori pentru ca a fost încheiat cu nesocotirea dispozitiilor art. 841 teza a-III-a din C.civ., ci doar pentru a obtine o parte din pretul încasat de pârâta prin vinderea unei parti din acest teren, fiind de notorietate ca între timp pretului terenului a crescut deosebit de mult, scop care conduce la concluzia ca reclamantii si-au exercitat cu reacredinta dreptul de a sesiza instanta cu actiunea civila de fata, deci au nesocotit dispozitiile art. 723 al. 1 din C.pr.civ., si o asemenea nesocotire se sanctioneaza cu respingerea actiunii.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Respinge actiunea formulata de reclamantii D. G. si B. N., împotriva pârâtei D. I.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Tags: