Top

TULBURARE DE POSESIE – ART. 220 C.P.

Pe rol solutionarea penale privind pe inculpatii R. F., R. F.-D. si R. M., acuzati de savârsirea infractiunii de tulburare de posesie, fapta prevazuta si pedepsita de art. 220 al. 2 si 3 din C.pen. împotriva partii vatamate S. E. C.

Dezbaterile au avut loc si au fost consemnate în încheierea de sedinta din data de 17.04.2009 ce face parte integranta din prezenta când instanta având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronuntarea cauzei la data de 30.04.2009.

I N S T A N T A

Deliberând asupra actiunii penale de fata.

Prin plângerea prealabila formulata la data de 04.09.2001 partea vatamata S. E. C.

, a sesizat aceasta instanta pentru judecarea inculpatilor:

– R. F., acuzata de savârsirea infractiunii de tulburare de posesie, fapta prevazuta si pedepsita de art. 220 al. 2 si 3 din C.pen.;

– R. M., acuzat de savârsirea infractiunii de tulburare de posesie, fapta prevazuta si pedepsita de art. 220 al. 2 si 3 din C.pen.;

– R. F.-D., acuzat de savârsirea infractiunii de tulburare de posesie, fapta prevazuta si pedepsita de art. 220 al. 2 si 3 din C.pen, cu aplicarea art. 33 lit. ,,a” din C.pen. si a art. 99 si urmatoarele din C.pen..

Potrivit actului de sesizare a instantei infractiunea de tulburare a posesiei retinuta de partea vatamata S. E. C. în sarcina inculpatilor R. F. si R. F.-D. consta în aceea ca acesti doi inculpati în ziua de 08.07.2001 au ocupat fara drept si prin violenta, un teren în suprafata de 150 m.p., aflat în posesia partii vatamate, pe care era înfiintata o cultura de grâu, si au recoltat aceasta cultura.

De asemenea din actul de sesizare a instantei rezulta si faptul ca partea vatamata S. E. C. retine în sarcina inculpatilor R. M. si R. F.-D. savârsirea infractiunii de tulburare a posesiei care consta în aceea ca acesti inculpati au ocupat un teren în suprafata de 30 m.p., aflat în posesia partii vatamate, pe care au depozitat balegar de grajd.

Pentru judecarea inculpatilor a fost sesizata Judecatoria Craiova, cauza formând obiectul dosarului nr. 25630/2001, dar prin încheierea nr. 5799 pronuntata de Înalta Curte de Casatie si Justitie la data de 10.10.2006 în dosarul nr. 12576/1/2006 s-a dispus stramutarea judecatii la Judecatoria Lehliu-Gara, unde cauza a fost înregistrata sub nr. 1752/249/2006.

În cauza s-au administrat probe constând în declaratii de inculpati, de parte vatamata, de martori si înscrisuri.

Prin declaratia data de partea vatamata în dosarul nr. 25630/2001 al Judecatoriei Craiova la termenul de judecata din data de 07.04.2003, fila nr. 98, s-a aratat ca doi dintre inculpati, fara sa arate care sunt acestia, ocupa un teren al partii vatamate în suprafata de aproximativ 50 m.p.înca din anul 1998, iar pe data de 08.07.2001 acesti doi inculpati prin violenta au treierat grîul pe care îl cultivase partea vatamata, recolta fiind însusita de inculpati, însa partea vatamata nu doreste ca acestia sa fie trasi la raspundere penala pentru savârsirea infractiunii de furt.

Acest teren se învecineaza cu un teren al unchiului partii vatamate pe care îl lucreaza inculpatii, si care era cultivat tot cu grâu.

În aceeasi zi de 08.07.2001 partea vatamata a constatat ca s-a depozitat balegar de grajd si resturi menajere, pe un teren în suprafata de 30 m.p., partea vatamata precizând ca terenul în suprafata de 150 m.p. face parte din terenul în suprafata de 1 ha., si din aceasta suprafata fac parte si cei 30 m.p. pe care cei doi inculpati au depozitat balegar.

Referitor la persoanele care au fost de fata atunci când inculpatii au savârsit faptele penale expuse de partea vatamata, în aceasta declaratie s-a aratat ca au fost de fata martorii C. D., S. I. si M. V.

Tot în aceasta declaratie partea vatamata a aratat ca se constituie parte civila cu suma de 510 lei reprezentând daune materiale.

Partea vatamata a fost audiata si în dosarul nr. 1752/249/2006 la termenul din data de 05.12.2008, ocazie cu care prin declaratia aflata la filele 91-92 a aratat ca detine un teren în suprafata de 9600 m.p. situat în com. D., satul B., jud. DJ., în punctul Uricani, tarlaua 22, parcela 39, si pentru a fi masurat acest teren este necesar sa se porneasca de la limita reprezentata de zona de protectie a digului ce constituie vecinatatea din partea de Sud.

Din acest teren inculpatii ocupa, începând cu anul 1998, fara drept si fara consimtamântul partii vatamate o suparafata a carei întindere variaza anual de la 150 m.p. pâna la 500 m.p., functie de cultura pe care o înfiinteaza inculpatii pe un alt teren care se învecineaza cu terenul partii vatamate la limita de la Nord, inculpatii detinând acel teren cu titlu de împrumut de folosinta pâna în anul 2005 de la unchiul partii vatamate, numitul S. C., iar dupa anul 2005 inculpatii au devenit proprietarii acestui teren prin cumparare.

Referitor la faptele de savârsirea carora partea vatamata îi acuza pe inculpati, în aceasta declaratie se arata ca în ziua de 08 iulie din anul 2001 inculpata R. F. împreuna cu inculpatul R. F.-D. au dirijat o combina de recoltat paioase la terenul pe care inculpatii îl primisera de la unchiul partii vatamate pentru a recolta cultura de grâu ce era înfiintata pe acest teren.

În aceeasi zi cei doi inculpati au dirijat aceasta combina si pe terenul partii vatamate si au procedat la recoltarea culturii de grâu de pe o suprafata de 180 m.p. din cultura de grâu a partii vatamate, aceasta parte fiind de fata si a solictat inculpatei R. F. sa nu patrunda pe terenul sau, dar inculpata nu a tinut cont de solicitarea partii vatamate, a îmbrâncit pe aceasta parte si i-a adresat injurii, apoi a recoltat cultura mai sus indicata.

Partea vatamata a aratat ca anterior patrunderii inculpatilor pe terenul sau a procedat la delimitarea terenului ce-i apartine prin montarea de borne metalice, iar de fata erau mai multe persoane printre care si A. M. E. si S. I.

Tot în împrejurarile despre care s-a facut vorbire mai sus partea vatamata a solicitat inculpatilor R. F.-D. si R. M. sa procedeze la ridicarea unei cantitati de gunoi de grajd, respectiv 3-4 carute pe care acesti inculpati îl depozitasera pe o suprafata de 30-40 m.p. din terenul partii vatamate, acesti doi inculpati recunoscând ca ei au depozitat gunoiul în cauza, si ca o sa-l ridice, însa acest fapt nu s-a întâmplat, dar ulterior gunoiul a fost împrastiat tot de inculpati. Si la discutia pe care partea vatamata a avut-o cu inculpatii aratati la alineatul precedent a fost de fata martora S. I..

Partea vatamata a precizat ca savârsirea infractiunii de tulburare de posesie în modalitatea ocuparii terenului cu gunoi de grajd este savârsita de toata familia inculpatilor în fiecare an, chiar si la momentul audierii acestei parti fiind depozitat gunoi pe terenul partii vatamate.

Tulburarea de posesie pe care inculpatii au savârsit-o împotriva partii vatamate s-a realizat si prin exercitarea de violente asupra partii vatamate, în sensul ca la data de 06.10.2002 inculpatii R. F.si R. F.-D., în timp ce partea vatamata a încercat sa îi întoarca de pe terenul partii vatamate pe care cei doi inculpati îl ocupau cu un atelaj hipo, acesti inculpati au lovit pe partea vatamata cu înaltatoarele de la caruta atelajului si cu un par.

De asemenea partea vatamata a aratat ca în anul 2003 inculpatii au ocupat o suprafata de circa 400 m.p. din terenul partii vatamate care era cultivat cu grâu, si din anul 2004 inculpatii continua sa ocupe teren ce apartine partii vatamate, iar din anul 2004 partea vatamata nu a mai cultivat terenul ce îl detine pentru ca i se fura recolta în fiecare an de catre inculpati, si a considerat necesar ca justitia sa se pronunte asupra vatamarilor ce i se aduc partii vatamate, precum si pentru a evita alte acte de agresiune pe care inculpatii le-ar fi putut întreprinde asupra partii vatamate.

O alta modalitate prin care inculpatii tulbura posesia partii vatamate asupra terenului ce îl detine aceasta parte în com. D. consta în faptul ca inculpatii, instigati si de alte persoane precum I. I., S. G., S. D. B., C. F., B. M., B. G., S. C., B. M. si P. L., au creat un drum pe terenul partii vatamate, fiind ocupata cu aceasta destinatie suprafata de 150 m.p..

Cu privire la acest drum partea vatamata a aratat ca este înscris în Titlul de proprietate al partii vatamate ca fiind drumul de exploatare nr.312/1, însa în realitate acest drum nu exista pentru ca atunci când s-au facut delimitarile cadastrale nu a fost lasat teren si pentru acest drum, iar terenul pe care este constituit apartine partii vatamate, si proprietatea acestei parti este redusa chiar cu terenul pe care este constituit acest drum.

Acest drum este folosit si de alti cetateni ai comunei, însa partea vatamata personal nu a vazut nici o alta persoana pe acest drum.

A precizat partea vatamata ca în luna noiembrie a anului 2003, urmare a unui litigiu civil ce s-a desfasurat între mostenitorii defunctului S. S., litigiu finalizat cu pronuntarea unei hotarâri de expedient, la locul unde se afla terenul în litigiu s-a prezentat executorul judecatoresc care a procedat la punerea în posesie a partilor din acest litigiu cu loturile ce se cuveneau acestor parti.

Cu aceasta ocazie s-au plantat borne de delimitare a terenului partii vatamate de catre executorul judecatoresc la toate cele patru colturi ale acestui teren, si în timp ce partea vatamata îngropa aceste borne tatal inculpatilor, respectiv R. F., a spus partii vatamate sa nu mai planteze acele borne pentru ca a doua zi nu o sa mai fie, si chiar asa s-a întâmplat.

Partea vatamata a învederat în declaratia sa ca întelege sa acuze prin plângerea prealabila formulata la data de 04.09.2001 si pe cetateanul S. C., unchiul partii vatamate, de savârsirea infractiunii de tulburare de posesie, aceasta infractiune constând în aceea ca susnumitul a vândut inculpatilor un teren cu suprafata mai mare, respectiv cu 80 m.p., precum si în aceea ca în caliatate de proprietar al terenului ce îl detinea inculpatii în folosinta, astfel cum a aratat inculpata în întâmpinarea aflata la fila 104 din dosarul nr. 14218/2004 al Judecatoriei Craiova, a savârsit fapta penala alaturi de inculpati si în colaborare cu acestia.

Referitor la unchiul sau, numitul S. C., partea vatamata a declarat ca a discutat cu acesta de mai multe ori si i-a adus la cunostinta tulburarea posesiei ce este savârsita de inculpati, însa acest unchi a luat o atitudine de nepasare, iar de fata la discutiile dintre partea vatamata si unchiul acesteia s-au aflat mai multe persoane printre care S. I., V. M., A. M.E. si L. C..

Totodata partea vatamata a aratat în declaratia sa ca prin plângerea prealabila pe care a formulat-o la data de 04.09.2001 întelege sa acuze si pe numitii S. C., primarul com. D., si B M., inginerul agricol al com. D., pentru participarea la savârsirea infractiunii de tulbuare de posesie sub forma complicitatii si instigarii, si a solicitat ca procesul penal de fata sa fie extins si cu privire la aceste persoane.

Pe latura civila persoana vatamata S. E. C. a aratat ca întelege sa se constituie parte civila împotriva inculpatilor cu suma de 17.000 lei, reprezentând 2000 lei contravaloarea pagubei produsa de inculpati prin ocuparea terenului în litigiu în ziua de 08.07.2007, iar 15.000 lei contravaloarea pagubei produsa de inculpati prin ocuparea terenului în litigiu din anul 2001 la zi.

De asemenea partea vatamata solicita ca inculpatii sa-i plateasca fiecare câte 3.000.000 euro cu titlu de daune morale, în total 9.000.000 euro.

În declaratia pe care inculpata R. F. a dat-o în dosarul nr. 25630/2001 al Judecatoriei Craiova, fila nr. 140, aceasta inculpata a aratat ca în luna iulie a anului 2002 partea vatamata a venit la fata locului în momentul în care inculpata treiera grâul si s-a asezat în fata combinei, si de fata a fost numai inculpatul R. F.-D., însa terenul a fost lucrat de toti inculpatii.

La solicitarea partii vatamate inculpata a renuntat sa mai treiere o portiune de aproximativ 2-3 m.l. latime si 28 m.l. lungime, iar de la primaria localitatii de domiciliu inculpata a primit în anul 1998 o adresa care i s-a prezentat în ziua audierii în sala de sedinta.

Inculpata a aratat în aceasta declaratie ca a depozitat gunoi pe terenul în cauza, si la incidentul din data de 08.07.2001 de fata a fost si B.M., iar la data audierii inculpata nu mai ocupa terenul în cauza deoarece în toamna anului 2002 partea vatamata a fost pusa pe acest teren, ramânâd inculpatei numai terenul în suprafata de 5000 m.p..

În declaratia pe care inculpata a dat-o în dosarul nr. 1752/249/2006 la termenul din data de 05.12.2008 s-a aratat ca începând din anul 1995 a primit de la d-l. S. C. în folosinta terenul care se afla în spatele gradinii aferente locuintei inculpatilor.

Acest teren a avut dimensiunea pe care o are si la data audierii inculpatei înca din anul 1995, si d-l. S. C. a transmis inculpatilor integral posesia acestui teren.

În anul 2001 inculpata a procedat la recoltarea culturii de grâu pe care a înfiintat-o pe terenul aratat mai sus, cultura care nu a depasit limitele de hotar, deci inculpata nu a patruns pe terenul partii vatamate, aceasta parte delimitându-si terenul ce-i apartine prin montarea de borne, fiind inclus în terenul partii vatamate si un drum de pamânt despre care inculpata stie ca exista dintotdeauna.

În ziua de 08.07.2001 în timp ce inculpata a dorit sa recolteze cultura înfiintata pe terenul a carui posesie o detinea de la d-l. S. C., partea vatamata a învederat ca o bucata din terenul cultivat de inculpata, si care se afla dincolo de borna stabilita de partea vatamata înspre terenul aflat în posesia inculpatei, ar apartine partii vatamate, si cu privire la aceasta suprafata de teren partea vatamata a solicitat inculpatei sa nu o recolteze.

Terenul cu privire la care partea vatamata a solicitat inculpatei sa nu recolteze cultura de grâu avea o latie de circa 2-3 m.l., si pentru ca inculpata sa nu mai aiba discutii cu partea vatamata a renuntat la recoltarea acetui teren, ea grabindu-se pentru ca urma sa ploua, si nu stie daca partea vatamata a recoltat acel teren, iar din anul 2001 si pâna în prezent partea vatamata nu a mai cultivat terenul ce apartinea acestei parti.

Dupa anul 2001 familia partii vatamate a reluat posesia asupra terenului cu privire la care a aratat ca a lasat pe partea vatamata sa recolteze grâul de pe el, respectiv bucata cu latile de 3-4 m.l., si inculpata considera ca acest teren face parte în prezent din proprietatea sa ca urmare a actului pe care l-a încheiat cu d-l. S. C..

Inculpata a aratat si faptul ca atunci când a venit executorul judecatoresc sa faca punerea în posesie, partea vatamata nu a fost pusa în posesie si asupra terenului aratat la alineatul precedent, ci numai asupra terenului ce constituie drumul de exploatare 312/1.

Referitor la ocuparea terenului ce apartine partii vatamate cu gunoi de grajd inculpata a aratat faptul ca familia sa depoziteaza astfel de gunoi, însa nu pe terenul partii vatamate, ci pe terenul situat la capatul gradinii inculpatilor ce face parte din terenul pe care în anul 2001 inculpata a cultivat grâu si pe care l-a lasat nerecoltat la cererea partii vatamate.

În ce priveste drumul de exploatare 312/1 inculpata a declarat ca acest drum a fost constituit initial de la un capat la altul al proprietatilor care sunt perpendiculare pe acesta, dar la insistentele partii vatamate o parte din proprietari au renuntat la drum, si în prezent drumul se închide dupa circa 6-7 proprietati peste cea a inculpatei.

A mai declarat inculpata ca a cultivat numai terenul pe care l-a primit de la d-l. S. C., iar în legatura cu adresa din anul 1998 a declarat ca aceasta a fost trimisa de primarie la insistentele partii vatamate, dar nu a fost necesara nici o retragere pentru ca inculpata nu ocupa teren în plus, si ca nu stie daca s-a efectuat vreodata masurarea drumului de exploatare 312/1.

În declaratia pe care inculpatul R. F.-D. a dat-o în dosarul nr. 25630/2001 al Judecatoriei Craiova, fila nr. 141, acest inculpat a aratat ca împreuna cu familia sa a lucrat de mai multi ani un teren de aproximativ 5000 m.p., despre care stie ca apartine bunicului sau unchiului partii vatamate.

În anul 2001, respectiv în luna iulie la treierat partea vatamata a împiedicat pe inculpati sa treiere o fâsie de teren cu latimea de circa 3 m.l. si o lungime de aproximativ 20 m.l., iar de la acea data inculpatii nu au mai cultivat acea fâsie de teren, ci doar restul terenului.

Acest inculpat a declara si ca terenul respectiv asa cum si-l aminteste inculpatul e muncit de familia acestuia, iar de fata la incidentul dintre parti a fost o femeie despre care stie ca se numeste B.

Totodata inculpatul a declarat ca a depozitat resturi menajere, însa nu pe acea fâsie de teren, si ca partea vatamata le-a cerut acel gunoi dar a fost refuzata, iar în cele din urma gunoiul a fost împrastiat de partea vatamata cu ocazia lucrarilor din agricultura.

În cauza nu a fost posibila audierea inculpatului R. M. datorita faptului ca acesta nu s-a aflat în tara.

Martorul S. C. a aratat în declaratia sa ca a primit mostenire un teren în anul 1990 pe care l-a dat spre folosinta familiei inculpatilor.

La acest teren martorul a facut masuratori chiar cu partea vatamata, si cu aceasta ocazie au stabilit terenul care revine acestui martor si care revine partii vatamate.

Dupa ce martorul a predat terenul în cauza familiei inculpatilor, martorul a si vândut acestora terenul, însa terenul ce l-a vândut nu a avut suprafata mai mare de 5003 m.p., iar în contractul de vânzare-cumparare s-a înscris suprafata de 5085 m.p. din masuratori pentru ca atunci când a venit expertul si a facut masuratori a constatat ca terenul are suprafata mai mare.

Referitor la drumul de exploatare 312/1martorul a aratat ca este mentionat pe titlu de proprietate, precum si în tranzactia ce s-a încheiat cu partea vatamata, si acest drum a existat înca din copilaria martorului, fiind linia de demarcatie dintre intravilan si extravilan.

Despre inculpati martorul a aratat ca nu cunoaste daca acestia au tulburat sau nu posesia partii vatamate, dar martorul a mai fost la fata locului si nu a constatat niciodata ca s-ar fi mutat bornele care delimitau proprietatea partii vatamate, iar inculpatii si-au muncit terenul lor care se afla în intravilan din perioada colectivizarii, fiindu-le atribuit ca lot ajutator, si din aceasta cauza nici nu s-au efectuat masuratori când martorul a convenit cu familia inculpatilor sa lucreze terenul martorului.

Prin declaratia pe care a dat-o în dosarul nr. 14218/2004 aflat pe rolul Judecatoriei Craiova, fila nr. 106, dosar format dupa casarea cu trimitere pentru rejudecare a sentintei penale pronuntata în dosarul nr. 25630/2001 al Judecatoriei Craiova, martora B. M. a aratat ca familia inculpatilor lucreaza un teren dat de unchiul partii vatamate de mult timp, iar în aproprierea acestui teren detine si partea vatamata un teren, cele doua terenuri fiin despartite de un drum.

În luna iulie a anului 2002 aceasta martora a fost de fata atunci când s-a treierat grâul, ocazie cu care partea vatamata a reclamat o bucata de teren cu latimea de 2 m.l. din terenul inculpatilor, de fata fiind inculpata R. F.si inculpatul R. F.-D., precum si sotia partii vatamate, S. I.. Inculpatul R. M.nu a fost prezent. Pâna la sfârsitul zilei inculpata R. F. a treiereat grâul de pe terenul sau lasând bucata de teren pe care o revendica partea vatamata acestei parti.

În declaratia pe care martora B. M. a dat-o în dosarul nr. 1752/249/2006, fila nr. 134-135, a aratat ca în urma cu mai multi ani s-a aflat la locul unde se efectua seceratul unei culturi de grâu, de fata fiind mai multe persoane, însa nu poate indica pe toate aceste persoane, dar cu siguranta era si inculpata R. F. si partea vatamata, dar nu a vazut pe inculpatii R. M. si R. F.-D..

Inculpata R. F. avea o cultura de grâu înfiintata pe terenul ei, teren care se margineste la un capat cu un drum despre care martora stie ca este drum public lasat de primaria. Si partea vatamata avea înfiintata o cultura de grâu pe un teren care se învecina cu cel al inculpatei, precum si pe un alt teren.

Inculpata a treierat bucata ei lasând la partea de lânga drum o bucata de teren netreierata, fara ca martora sa poata indica suprafata acesteia, dar era situata în parcela ce apartine inculpatilor si care se margineste cu drumul de exploatare 312/1, cât si în parcela care este amplasata peste acest drum, dar martora nu cunoaste cui apartine aceasta din urma parcela sau daca aceasta parcela se afla cap în cap cu cea a inculpatilor, în stânga sau în dreapta acesteia.

Martora a declarat ca parcela care se afla peste drum de cea a inculpatilor nu a fost treierata de acestia, ci de catre partea vatamata, si aceasta parte a lasat o bucata de grâu netreierata în capatul parcelei, tot lânga drumul de exploatare 312/1, fara ca martora sa cunoasca motivul pentru care partea vatamata a procedat astfel.

O alta martora audiata în cauza, respectiv M. V., cu ocazia audierii sale în dosarul nr. 25630/2001 al Judecatoriei Craiova, fila 172, a declarat ca nu a fost de fata la incidentul din luna iulie a anului 2001, dar cunoaste de la partea vatamata ca inculpata împreuna cu unul din fii sai au treierat grâul de pe o portiune cu latimea de aproximativ 10 m.l., despre care partea vatamata afirma ca i-ar apartine.

În luna februarie a anului 2001 martora a fost la partea vatamata, ocazie cu care aceasta parte a aratat martorei pe latura dreapta a proprietatii cum vecinii partii vatamate de pe acea latura îi arasera o suprafata de aproximativ 10 m.l. în interiorul proprietatii partii vatamate, functie de niste borne plantate pe lungimea proprietatii. De asemenea martora a constatat ca în interiorul proprietatii partii vatamate erau depozitate resturi menajere cu privire la care partea vatamata a afirmat ca au fost depozitate de familia inculpatilor.

Tot din comunicarile ce i-au fost facute de partea vatamata martora cunoaste ca unchiul acestei parti a vândut o casa si o parte din teren ce reprezenta curtea catre inculpati, iar gradina o munceau inculpatii în baza unei întelegeri.

Martora a relatat si faptul ca a fost prezenta în toamna anului 2002 când partea vatamata a fost pusa în posesie asupra terenului pe care aceasta parte l-a aratat martorei în toamna anului 2001, dar nu cunoaste daca pâna în anul 2001 partea vatamata a lucrat acest teren.

Prin declaratia data în dosarul nr. 1752/249/2006, filele 337-339, martora M. V. a aratat prin luna februarie a anului 2001 a mers împreuna cu partea vatatamata la o proprietate pe care martora o detine pentru a efectua anumite fotografii la aceasta proprietate ce erau necesare într-un proces de partaj succesoral.

Dupa ce au terminat la proprietatea martorei aceasta împreuna cu partea vatamata au mers în satul B. la proprietatea partii vatamate formata din casa în curte si gradina. Aici partea vatamata a comunicat martorei ca vecinii din partea dreapta a proprietatii sale îi tulbura posesia acestei proprietati prin ridicarea gardului despartitor în unele locuri pentru a patrunde pasarile acestor vecini si a distruge recoltele înfiintate de partea vatamata, prin distrugerea unei recolte de grâu înfiintata de partea vatamata în gradina curtii sale, pe o latime de circa 10 m la latura care se învecineaza cu proprietatea inculpatilor si o lungime de circa 25-30 m.

Aceasta distrugere a recoltei de grâu consta în faptul ca familia inculpatilor a întors cultura de grâu prin efectuarea unei operatii de arat, operatie efectuata perpendicular pe un drum despre care martora cunoaste ca nu este înscris în harta cadastrala a com. D..

De asemenea partea vatamata a aratat martorei faptul ca tulburarea posesiei sale de catre inculpati se realizeaza si prin depozitarea de gunoi menajer si de grajd pe o bucata din terenul partii vatamate, respectiv doua gramajoare cu circumferinta de circa 1 m si înaltimea de 80-90 cm, gramajoare care erau amplasate la circa 1/3 din lungimea terenului situat înspre drumul despre care a facut vorbire mai sus si canalul din partea opusa, cu amplasamentul în prelungirea terenului care reprezinta gradina din intravilan a partii vatamate.

Prin luna iulie a anului 2001 martora a vazut pe partea vatamata murdara de sânge în zona fruntii în mun. Craiova. Cu aceasta ocazie partea vatamata a cmunicat martorei ca a fost lovit de inculpati, respectiv de inculpata si unul din baietii acesteia si ca acesti doi inculpati au recoltat o parte din grâul cultivat de partea vatamata pe terenul sau, aceasta recoltare constituind si motivul pentru care inculpatii au lovit pe partea vatamata.

Prin luna octombrie sau noiembrie a anului 2001 sau 2002, martora împreuna cu partea vatamata, sotia acestuia si cu o fata în vârsta de 30-40 de ani, executorul judecatoresc, doi jandarmi si un lucrator de politie au procedat la masurarea pe lungime si latime a terenului cuvenit partii vatamate, atât cel care constituie gradina locuintei acestei parti si care este în continuarea acestei locuinte, cât si cel care este situat peste drumul despre care martora a aratat ca nu este înscris în harta cadastrala.

Punerea în posesie si granituirea proprietatii partii vatamate s-a realizat prin masurarea tuturor laturilor si plantarea de borne, inclusiv în capatul unde se învecineaza cu proprietatea actuala a inculpatilor.

De fata la punerea în executare a titlului ce-l detinea partea vatamata s-a aflat si inculpata R. F. împreuna cu sotul sau, care stateau în grdina ce o aveau de la unchiul partii vatamate si cu aceasta ocazie sotul inculpatei R. F. a cerut partii vatamate sa nu mai monteze bornele ca pâna seara nu or sa mai fie, spunându-i sa nu mai monteze borne pentru ca pâna seara nu mai este niciuna.

La circa 2 zile dupa ce s-a realizat aceasta punere în posesie si granituire martora s-a întâlnit cu partea vatamata în mun. Craiova care i-a relatat ca într-adevar nu a mai gasit bornele plantate cu doua zile anterior acolo unde au fost puse pentru stabilirea liniei de hotar de catre executorul judecatoresc, acestea fiind aruncate pe fundul canalului situat la capatul celalalt al terenului pe care-l detine partea vatamata.

Ulterior partea vatamata a comunicat martorei ca inculpatii înca nu se potolesc si ca, continua sa-i tulbure posesia având mereu litigii cu acestia.

Referitor la drumul despre care martora a declarat ca nu este înscris în harta cadastrala, aceasta a aratat ca este perpendicular pe proprietatea partii vatamate, si aprecieaza ca drumul este constituit pe proprietatea partii vatamate, iar balegarul era depozitat tot pe proprietatea partii vatamate, dar martora nu cunoaste daca drumul de exploatare 312/1 a fost masurat de autoritatea învestita pentru aplicarea Legea nr. 18/1991, însa acest drum nu poate fi folosit de oameni fara sa se treaca pe proprietatea partii vatamate.

În cauza a fost audiat si martorul C. D. care prin declaratia sa, aflata la fila 340, a aratat ca nu cunoaste nimic în legatura cu o tulburare de posesie savârsita de inculpati împotriva partii vatamate, însa partea vatamata i-a aratat în capatul gradinii sale un teren ce apartine acestei parti care este nearat si nesemanat.

Prin anul 1993 sau 2003 în timp ce martorul a lucrat la partea vatamata ca zidar, aceasta parte l-a rugat sa o însoteasca pentru a trasa terenul sau care era cultivat cu grâu pentru a fi treierat, martorul dând curs solicitarii, si cu aceasta ocazie s-au efectuat masuratori iar partea vatamata a spus martorului ca detine în acel loc 1 ha., însa martorul nu mai tine minte ce cote avea acel teren, apoi martorul a plecat acasa.

De fata când martorrul a facut masuratori cu partea vatamata se mai aflau inculpata R. F. si martora B. M., iar inculpata i-a lasat partii vatamate o bucata de teren cultivata cu grâu despre care partea vatamata afirma ca este al sau.

La dosar s-a depus de catre partea vatamata o plansa cu patru fotografii, în doua dintre acestea inculpata R. F. dirijind o combina de recoltat pe un lan de grâu, iar celelalte doua sunt aratate depozite de gunoi de grajd si resturi vegetale.

În cauza au fost administrata si urmatoarele înscrisuri :

-adresa nr. 1500 eliberata la data de 22.09.1998 de Consiliul Local al com. D. prin care se solicita inculpatei R. F. sa se retraga cu 4,5 m.l. la terenul pe care îl detine în intravilan, în partea de sud unde se învecineaza cu partea vatamata, astfel încât sa se alinieze cu vecinii de la rasarit, respectiv partea vatamata si C. A., prin respectarea bornei de delimitare a gradinii pusa între parti ;

-tabel nominal cu persoanele care nu doresc sa existe drumul de exploatare 312/1 în capatul din Nord al tarlalei 22 din com. D., satul B., jud. DJ. ;

-bonul fiscal emis de S.C. LIFE FOTO S.R.L. pentru suma de 139500 lei la daat de 25.11.2001 ;

-chitanta nr. 3617 din 03.09.2001 prin care partea vatamata a achitat la I.M.L. Craiova suma de 152850 lei;

-chitanta nr. 2871583 din 12.06.2003 prin care partea vatamata a achitat suma de 77.000 lei la Directia Regionala de Statistisca DJ.;

-tabel privitor la indicii preturilor de consum si coeficientii de devalorizare a leului pentru perioada cuprinsa în tre luna februarie a anului 1998 si luna iulie a anului 2003, emis de Directia Regionala de Statistisca DJ.;

-declaratie olografa data de martorul C. D. despre care acesta a declarat ca nu cunoaste ce contine pentru ca a dat-o dupa ce a primit bauturi alcoolice de la partea vatamata;

-certificat de grefa privitor la dosarul nr. 2247/R/2005 aflat pe rolul Judecatoriei Balcesti, jud. Vâlcea din care rezulta ca o plângere prealabila formulata de partea vatamata la data de 02.06.2003 pentru savârsirea infractiunii de tulburare de posesie de catre inculpatul R. F.-D. si altii face obiectul a doua dosare;

-plângerea prealabila ce face obiectul dosarului nr. 30545/2000 al Judecatoriei Craiova formulata la data de 07.11.2000 prin care partea vatamata solicita tragerea la raspundere penala a inculpatilor R. F.-D. si I.M. pentru savârsirea infractiunii de tulburare de posesie;

-declaratia data de martorul S. C. în dosarul nr. 1687/2004 al Judecatoriei Balcesti;

-planul urbanistic general al satului B. din com. D., jud. DJ.;

-întâmpinare formulata la data de 06.07.2006 de inculpata R. F. prin care arata ca partea vatamata trebuie sa solicite tragerea la raspundere penala a proprietarului, d.l. S. C., acesta fiind cel care a dat în primire terenul familiei inculpatei pentru a-l muncii;

-contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 1205 la data de 12.05.2005 de Notarul Public Doina Faurar prin care S. C. a vândut inculpatei R. F. terenul în suprafata de 5003 m.p. din acte si 5085 m.p. din masuratori, situat în intravilanul com. D., satul B., jud. DJ., tarla 19, parcela 1708 si 1709, si care se învecineaza cu R. F. la Nord, S. E. C la Est, drum de exploatare 1598 la Sud si P. S. la Vest;

-certificat de grefa privitor la dosarul nr. 10845/2004 aflat pe rolul Judecatoriei Craiova din care rezulta ca acest dosar are ca obiect plângerea prealabila formulata de partile vatamate S. E. C. si S. I. la data de 05.05.2004 pentru savârsirea infractiunilor de loviri sau alte violente, amenintare, insulta si tulburare de posesie de catre inculpatul R. F.-D., inculpata R. F. si altii;

-plângerea penala formulata de partea vatamata la data de 15.05.2003 împotriva mai multor persoane printre care si inculpatii din prezenta cauza pentru savârsirea infractiunii de marturie mincinoasa;

-întâmpinare formulata de inculpata R. F. la data de 23.07.2007 prin care arata ca nu se face vinovata de savârsirea infractiunii pe care partea vatamata o retine în sarcina sa;

-raport de expertiza tehnica extrajudiciara întocmit de D-l expert C. S.;

-raport de expertiza tehnica întocmit de D-l. expert P. I. în dosarul nr. 14758/2004 al Judecatoriei Craiova;

-hotarâri judecatoresti pronutate în alte cauze ale partii vatamate;

-procesul verbal dresat la data de 20.11.2002 de Executorul Judecatoresc B. M.-E. pentru punerea în executare a titluli executoriu reprezentat de Sentinta civila nr. 18668 pronuntata de Judecatoria Craiova la data de 19.11.1998, prin care partea vatamata a pusa în posesie asupra terenului în suprafata de 9600 m.p. situat în tarlaua 22, parcela 39, având ca vecini pe Drum de exploatare 312/1 la Nord, C. P. la Est, Drum de exploatare 312 la Sud si P.G. la Vest, laturile acestui teren fiind de 320 m.l. pe lungime si 30 m.l. pe latime;

-adeverinta nr. 753 din 22.03.2000 prin care Consiliul Local al com. D. confirma ca partea vatamata detine în proprietate terenul aratat în procesul verbal de mai sus, si urmare a sesizarilor ce au fost adresate de cetatenii care detin terenuri în zona unde este amplsat terenul partii vatamate s-a procedat la restabilirea hotarelor între proprietarii de terenuri;

-Titlu de proprietate eliberat de Comisia Judeteana Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor DJ. din care rezulta ca s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de terenului în suprafata de:

-9600 m.p. situat în tarlaua 22, parcela 39, din com. D., satul B., jud. DJ., având ca vecini pe Drum de exploatare 312/1 la Nord, C. P. la Est, Drum de exploatare 312 la Sud si P. G. la Vest;

-1540 m.p. situat în tarlaua 19, parcela 1714/1 din com. D., satul B., jud. DJ., având ca vecini pe parcela 1714 la Nord, C. A. la Est, Drum de exploatare 312/1 la Sud si S. C. la Vest, în favoarea lui S. C., C. G., G. A. O., S. E. C.si S. V. de la autorul S. S.;

-Sentinta civila nr. 18668 pronuntata de Judecatoria Craiova la data de 19.11.1998, prin care partea vatamata a primit în urma partajului în proprietate exclusiva terenurile în suprafata de 9600 m.p. si 1540 m.p. aratate mai sus;

-înscrisuri care privesc starea de sanatate si resursele financiare ale partii vatamate;

-testamentul autentificat prin care autorul I. S. a dispus la data de 24.08.1936 asupra modalitatii de împartirea a averii sale dupa încetarea din viata;

-declaratie extrajudiciara data de S. I.;

-referat de evaluare privitor la inculpatul R. F.-D.;

-extras din planul al com. D., jud. DJ., privitor la tarlaua 22 în care se afla terenul în litigiu, din care rezutla ca nu exista drumul de exploatare 312/1;

-adeverinta nr. 572 din 16.03.1999 prin care Consiliul Local al com. D. confirma ca partea vatamata si alte persoane detin în proprietate teren în tarlaua 22 punctul Uricani, si urmare a sesizarilor ce au fost adresate de cetatenii care detin terenuri în aceasta zona s-a procedat la restabilirea hotarelor între proprietarii de terenuri în anul 1998;

-Titlu de proprietate nr. 3069 eliberat la data de 10.01.2005 de Comisia Judeteana Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor DJ. din care rezulta ca s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de terenului în suprafata de 9600 m.p. situat în tarlaua 22, parcela 39, din com. D., satul B., jud. DJ., având ca vecini pe Drum de exploatare 312/1 la Nord, C. P. la Est, Drum de exploatare 312 la Sud si P. G. la Vest, în favoarea lui S. C., C. G., G. A. O., S. E. C.si S. V. de la autorul S. S.;

-procesul verbal încheiat la data de 25.10.2000 prin care inginerul de la camera agricola a Consiliului Local al com. Amarasti de Jos din jud. DJ. a constatat ca terenul în suprafata de 9600 m.p. situat în tarlaua 22, parcela 39, din com. D., satul B., jud. DJ., este lucrat conform tehnologiei agricole, fiind arat, discuit si semanat cu grâu în stare de vegetatie, iar la capatul dinspre nord, pe o suprafata de 180 m.p., terenul este arat si reînsamântat a doua oara, aratura efectuata fiind neuniforma, prezenta denivelari, iar rasarirea era pe alocuri în pâlcuri de 10-15 c.m.2, si cu pierderi de productie în procent de 90%.

La dosarul cauzei partea vatamata a depus o fotografie în care arata drumul despre care afirma ca inculpatii l-au facut pe proprietatea partii vatamate, precum si trei fotografii în care partea vatamata prezinta urme de ranire si de sânge.

Cu ocazie cercetarii ce a fost efectuata de instanta de judecata la fata locului s-a identificat linia de hotar ce desparte intravilanul de extravilanul satului B. în zona tarlalei 22, aceasta linie fiind indicata de martorul asistent B. M. care ocupa functia de inspector agricol la Primaria com. D., dar referitor la situatia locului faptei existenta la data de 08.07.2001 nu a fost posibila constatarea unor date relevante, aspect datorat si împrejurarii ca de la data mai sus indicata a trecut un timp îndelungat, iar anotimpul si conditiile meteorologice în care s-au petrecut faptele pentru care partea vatamata a sesizat instanta de judecata prin plângerea prealabila la data de 04.09.2009, au fost total diferite de cele în care s-a efectuat cercetarea la fata locului.

Totusi se constata din fotografiile ce s-au efectuat cu aceasta ocazie la fata locului, filele 257, 262 si 263, ca cetateanul C. F. si-a extins gradina din intravilan în extravilan peste drumul de exploatare 312/1 cu aproximativ 10 m.l., fapt care a condus la mutarea amplasamentului acestui drum catre extravilan cu aceasta distanta, cu consecinta maririi suprafetelor de teren care constituie gradinile din intravilan situate la sud de drumul de exploatare 312/1, proportional cu diminuarea suprafetelor de teren situate în extravilan la nord de acest drum, inclusiv a terenului aflat în proprietatea partii vatamate în suprafata de 9600 m.p. situat în tarlaua 22, parcela 39, din com. D., satul B., jud. DJ., având ca vecini pe Drum de exploatare 312/1 la Nord, C. P. la Est, Drum de exploatare 312 la Sud.

De asemenea se poate constata si faptul ca drumul de exploatare 312/1 nu este un drum amenajat.

Examinând probele administrate în cauza instanta constata urmatoare situatie de fapt:

Urmare a intrarii în vigoare a Legii nr. 18/1991 asupra terenurilor care a apartinut defunctului S. S. s-a reconstituit dreptul de proprietate în favoarea mostenitorilor acestui defunct, respectiv S. C., C. G., G. A. O., S. E. C. si S. V.

Din terenurile aratate la alineatul precedent fac parte si terenurile în suprafata de:

-9600 m.p. situat în tarlaua 22, parcela 39, din com. D., satul B., jud. DJ., având ca vecini pe Drum de exploatare 312/1 la Nord, C. P. la Est, Drum de exploatare 312 la Sud si P. G. la Vest;

-1540 m.p. situat în tarlaua 19, parcela 1714/1 din com. D., satul B., jud. DJ., având ca vecini pe parcela 1714 la Nord, C. A. la Est, Drum de exploatare 312/1 la Sud si S. C.la Vest, care au fost dobândite de partea vatamata în proprietate exclusiva, în urma tranzactiei ce s-a încheiat între mostenitorii S. C., C. G., G. A. O., S. E. C. si S. V., consfiintita prin Sentinta civila nr. 18668 pronuntata de Judecatoria Craiova la data de 19.11.1998.

Anterior încheierii acestei tranzactii între mostenitorii defunctului S. S. s-a încheiat un partaj de fapt cu privire la terenurile indicate mai sus.

În urma acestui partaj de fapt partea vatamata a primit posesia asupra terenului în suprafata de 9600 m.p. situat în tarlaua 22, parcela 39, din com. D., satul B., jud. DJ., având ca vecini pe Drum de exploatare 312/1 la Nord, C. P. la Est, Drum de exploatare 312 la Sud si P. G. la Vest, iar martorul S. C. a primit posesia asupra terenului situat în suprafata de 5003 m.p., situat în intravilanul com. D., satul B., jud. DJ., tarla 19, parcela 1708 si 1709, si care se învecineaza cu parcela 1707 la Nord, S. C. la Est, parcela 1709 si drum de exploatare 1598 la Sud si parcela 1706 si P. S. la Vest.

Dupa acest partaj de fapt martorul S. C. a încheiat o conventie cu familia inculpatilor prin care a predat terenul ce l-a dobândit potrivit alineatului precedent familiei inculpatilor pentru a-l munci, terenul având aceeasi dimensiune si amplasament la data predarii catre familia inculpatilor ca si cele care existau la data vânzarii acestui teren catre familia inculpatilor.

Aceste aspecte rezulta din declaratia martorului S. C. în care se arata ca acest martor a stabilit cu partea vatamata limitele terenului primit de martor si ca martorul a mai fost la fata locului însa nu a constatat niciodata ca s-au modificat bornele care delimitau proprietatea partii vatamate, iar inculpatii au lucrat terenul primit de la martor înca din perioada colectivizarii cu titlu de lot ajutator.

Declaratia martorului S. C. se coroboreaza cu declaratia inculpatei R. F. care arata ca a primit în folosinta de la martorul indicat mai sus un teren în anul 1995 situat în spatele gradinii inculpatei, iar dimensiunea acestui teren este în prezent ca si aceea care era în anul 1995.

Partea vatamata a reclamat faptul ca terenul primit de familia inculpatilor de la martorul S. C. are o dimensiune mai mare, si pentru clarificarea acestui aspect a sesizat autoritatile locale competente din com. D. în anul 1998, care prin masuratorile efectuate au confirmat afirmatiile partii vatamate, si au solicitat inculpatei R. F. sa procedeze la retragerea pe o distanta de 4,5 m.l. de la limita din Sud unde se învecineaza acest teren cu partea vatamata prin adresa nr. 1500 din 22.09.1998.

Aceasta solicitare nu a fost adresata si martorului S. C., persoana de la care familia inculpatilor a primit terenul cu privire la care autoritatile locale din com. D. au solicitat inculpatei R. F. sa se retraga cu 4,5 m.l., si în numele careia familia inculpatilor exercita posesia asupra terenului în cauza.

Din probele administrate în cauza nu a rezultat data de la care partea vatamata a formulat aceasta reclamatie, dar din adresa mai sus aratat se poate concluziona ca demersurile partii vatamate în acest sens dateaza din anul 1998.

Pentru a înceta aceste neântelegeri mostenitorii defunctului S.S. au pus capat starii de indiviziune în care se aflau asupra terenurilor pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate în favoarea acestor mostenitori, prin încheierea tranzactiei ce a fost consfiintita de Sentinta civila nr. 18668 pronuntata de Judecatoria Craiova la data de 19.11.1998, cu consecinta atribuirii în proprietate exclusiva a terenurilor catre partea vatamata si martorul S. C. potrivit celor mai sus aratate.

Partea vatamata a procedat la punerea în executare a Sentintei civile nr. 18668 pronuntata de Judecatoria Craiova la data de 19.11.1998 abia la data de 20.11.2002, când Executorul Judecatoresc B. M.-E. a procedat la delimitarea terenului în suprafata de 9600 m.p. situat în tarlaua 22, parcela 39, din com. D., satul B., jud. DJ., având ca vecini pe Drum de exploatare 312/1 la Nord, C. P. la Est, Drum de exploatare 312 la Sud si P. G. la Vest, stabilind ca lungimea acestui teren este de 320 m.l., iar latimea de 30 m.l..

Cu ocazia punerii în executare a Sentintei civile nr. 18668 pronuntata de Judecatoria Craiova la data de 19.11.1998 familia inculpatilor a luat cunostinta de limitele terenului în suprafata de 9600 m.p. situat în tarlaua 22, parcela 39, din com. D., satul B., jud. DJ., având ca vecini pe Drum de exploatare 312/1 la Nord, C. P. la Est, Drum de exploatare 312 la Sud si P. G. la Vest, dupa cum rezulta din declaratia partii vatamate coroborata cu declaratia martorei M. V., declaratii potrivit carora inculpata R. F. si sotul acesteia, numitul R. F., se aflau pe terenul ce îl detineau de la martorul S. C., iar sotul inculpatei R. F. i-a spus partii vatamate sa nu mai planteze borne de delimitare a terenului ce apartine partii vatamate.

Rezulta ca inculpatii pâna la data cumpararii terenului în suprafata de 5003 m.p., situat în intravilanul com. D., satul B., jud. DJ., tarla 19, parcela 1708 si 1709, si care se învecineaza cu parcela 1707 la Nord, S. C. la Est, parcela 1709 si drum de exploatare 1598 la Sud si parcela 1706 si P. S. la Vest de la martorul S. C. au exercitat posesia acestui teren în numele martorului S. C., deci ei au avut calitatea de detentori precari, primind terenul de la martorul S. C., însa de la data de 20.11.2002 inculpatii, s-au cel putin inculpata R. F., au cunoscut limitele terenului aflat în proprietatea partii vatamate si care este situat în situat în tarlaua 22, parcela 39, din com. D., satul B., jud. DJ..

Deci dupa data de 20.11.2002 inculpatii nu mai pot invoca calitatea de detentori precari ai terenului ce se afla în posesia partii vatamate, si pe care inculpatii l-au primit de la martorul S. C. dupa anul 1990.

Referitor la drumul de exploatare 312/1 instanta constata ca este înscris în titlu de proprietate prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor care au apartinut defunctului S. C., însa acest drum nu exista si nu este delimitat în planul cadastral al com. D. din jud. DJ..

Totusi pentru clarificarea situatiei juridice a acestui drum partea vatamata are la dispozitie o actiune civila întemeiata pe dispozitiile art. 58 din Legea nr. 18/1991 republicata si modificata, prin care poate solicita instantei civile modificarea titlurilor de proprietate în care acest drum este înscris, astfel încât sa se puna de acord situatia înscrisa în planurile cadastrale cu cea înscrisa în titlurile de proprietate.

În ce priveste fapta penala retinuta de partea vatamata în sarcina inculpatilor instanta constata ca partea vatamata acuza pe inculpati de savârsirea împotriva sa a infractiunii de tulburare de posesie printr-o actiune savârsita de inculpati R. F. si R. F.-D. la data de 08.07.2001, si o alta actiune savârsita de inculpatii R. F.-D. si R. M.la o data anterioara zilei de 08.07.2001, dar ambele actiuni au fost asupra terenului pe care familia inculpatilor îl detinea de la martorul S. C., detentia inculpatilor asupra acestui teren încetând abia la data de 20.11.2002 ca urmare a faptului ca posesia terenului în cauza a fost predata de Executorul Judecatoresc B. M.-E. catre partea vatamata.

Prin urmare o eventuala infractiune de tulburare de posesie savârsita împotriva partii vatamate pâna la data de 20.11.2002 nu a fost savârsita de inculpati ci de martorul S. C., pentru ca acest martor a încredintat inculpatilor terenul cu privire la care partea vatamata afirma ca i s-a tulburat posesia, si acest fapt s-a întâmplat din anul 1990 dupa cum declara acest martor.

Referitor la acuzatiile pe care partea vatamata le retine în sarcina inculpatilor cu ocazia audierii acestei parti, acuzatii care constau în faptul ca inculpatii au continuat si continua sa tulbure posesia partii vatamate si dupa data de 08.07.2001, instanta constata ca tulburare de posesie care s-ar fi savârsit împotriva partii vatamate întruneste elementele constitutive ale doua infractiuni distincte.

Aceasta concluzie se impune pentru ca pâna la data de 20.11.2002 ar putea exista o infractiune de tulburare de posesie pentru savârsirea careia partea vatamata poate solicita sa fie tras la raspundere penala martorul S. C., întrucât acesta a predat inculpatilor terenul cu privire la care partea vatamata apreciaza ca i s-a tulburat posesia, asa cum a declarat acest martor si inculpata R. F..

La data de 20.11.2002 a încetat caracterul continuu al infractiunii de tulburare de posesie cu privire la care ar putea fi tras la raspundere penala martorul S. C., ca urmare a faptului ca posesia terenului în cauza a fost predata de Executorul Judecatoresc B. M.-E. catre partea vatamata.

Prin urmare partea vatamata poate solicita tragerea la raspundere penala a inculpatilor pentru eventuala tulburare de posesie pe care inculpatii au savârsit-o împotriva partii vatamate dupa data de 20.11.2002, dar pentru ca instanta sa exercite actiunea penala împotriva inculpatilor pentru savârsirea acestei presupuse fapte penale este necesar sa fie sesizata în acest sens, însa instanta nu este învestita cu o asemenea sesizare, ceea ce echivaleaza cu lipsa plângerii prealabile, în cauza fiind incidente dispozitiile art. 10 al. 1 lit. ,,f” teza a-I-a din C.pr.pen., iar partea vatamata poate solicita tragerea la raspundere penala a inculpatilor numai în conditiile prevazute de art. 10 al. 2 din C.pr.pen., prin formularea unei plângeri prealabile adresata organului de urmarire penala competent sa efectueze urmarirea penala.

Actiunile de savârsirea carora partea vatamata acuza pe inculpati prin plângerea prealabila formulata la data 04.09.2009 sunt expuse cu suficienta claritate, respectiv inculpatii R. F. si R. F.-D. în ziua de 08.07.2001 au ocupat fara drept si prin violenta, un teren în suprafata de 150 m.p., aflat în posesia partii vatamate, pe care era înfiintata o cultura de grâu, si au recoltat aceasta cultura, si totodata inculpatii R. M. si R. F.-D. au ocupat un teren în suprafata de 30 m.p., aflat în posesia partii vatamate, pe care au depozitat balegar de grajd, aceasta din urma actiune fiind constata de partea vatamata tot în ziua de 08.07.2001.

Deci instanta trebuie sa se limiteze la faptele si la persoanele pentru judecarea carora a fost învestita la data de 04.09.2001 de partea vatamata, astfel cum se dispune prin art. 317 teza a-I-a din C.pr.pen., în cauza nefiind incidente dispozitiile tezei a-II-a ale acestui articol pentru ca în cauza partea vatamata nu a cerut si nici nu s-a extins procesul penal cu privire la alte fapte savârsite de inculpati în temeiul art. 336 din C.pr.pen..

Referitor la sustinerea partii vatamate din declaratia data la termenul din 05.12.2008, potrivit careia la savârsirea faptei penale de tulburare de posesie pe care aceasta parte o retine în sarcina inculpatilor au participat si martorul S. C., precum si S. C., primarul com. D., si B. M., inginerul agricol al com. D., instanta constata ca în cauza nu sunt incidente dispozitiile art. 131 al. 4 din C.pen., astfel ca nu se poate extinde din oficiu actiunea penala de fata si cu privire la aceste persoane.

Aceasta concluzie se impune pentru ca pe de o parte chiar din cuprinsul plângerii prealabile rezulta cu claritate ca la savârsirea actiunilor prin care s-a comis infractiunea de tulburare de posesie retinuta de partea vatamata în sarcina inculpatilor nu au existat si alti participanti în calitate de autori, instigatori sau complici, iar pe de alta parte din probele administrate în cauza, si cu privire la care partea vatamata a aratat în declaratia sa ca dovedesc participatia celor trei persoane aratate în alineatul precedent, respectiv adresa nr. 1500 din 22.09.1998 emisa de Consiliul Local al com. D., nu au rezulttat date sau indicii cu privire la aceasta participatie.

Asadar în conditiile în care nu s-a extins procesul penal penal cu privire la persoanele S. C., S. C. si B. M., instanta a constatat ca în cauza sunt incidente dispozitiile art. 337 din C.pr.pen. cu aplicarea art. 336 al. 1 lit. ,,b” din C.pr.pen., si a dispus la termenul din 05.12.2008 sesizarea organului de urmarire penala competent sa efectueze cercetari cu privire la faptele de savârsirea carora partea vatamata acuza pe persoanele mai sus aratate.

În data de 30.04.2009, anterior pronuntarii prezentei hotarâri, partea vatamata a formulat cerere de repunere pe rol a cauzei la care a atasat urmatoarele înscrisuri:

-sentinta penala nr. 1161 pronuntata la data de 19.06.2008 în dosarul nr. 1699/1/2008 de Înalta Curte de Casatie si Justitie privitoare la o cerere formulata de partea vatamata în legatura cu doi procurori;

-doua declaratii date de martorul C. D. în fata unor lucratori de politie;

-declaratii extrajudiciare data de martorele A. M. E. si S. I.;

-tabel privitor la indicii preturilor de consum si coeficientii de devalorizare a leului pentru perioada cuprinsa între luna octombrie a anului 1990 si luna ianuarie a anului 2009, emis de Directia Regionala de Statistisca DJ.;

-oferta de pret privitoare la tehnoredactarea de lucrari pe foaie de format A4;

-un numar de 47 documente intitulate chitante privitoare la diverse cheltuieli efectuate de partea vatamata;

-doua bonuri fiscale si un bilet de transport;

Referitor la cererea de repunere pe rol a cauzei, instanta constata ca din continutul înscrisurilor depuse de partea vatamata nu au rezultat fapte sau împrejurari pentru a caror lamurire este necesar reluarea cercetarii judecatoresti, astfel ca, nefiind incidente dispozitiile art. 344 al.1 din C.pr.pen., urmeaza ca instanta sa respinga cererea prin care partea vatamata solicita repunerea pe rol a cauzei.

De asemenea, tot în ziua de 30.04.2009 partea vatamata a solicitat sa fie amânata pronuntarea pentru cel putin o saptamâna, pentru a avea posibilitatea sa studieze dosarul si sa formuleze concluzii scrise, dar instanta constata ca aceasta cerere a partii vatamate nu poate fi admisa, întrucât contravine dispozitiilor art. 306 din C.pr.pen., potrivit carora deliberarea si pronuntarea pot fi amânate cel mult 15 zile, iar în cauza s-a dispus o data amânarea pentru o durata de 13 zile.

Apreciind asupra probelor administrate în cauza, si pentru considerentele ce au fost expuse în analiza situatiei de fapt expusa mai sus, instanta constata ca inculpatii R. F., R. F.-D. si R. M. nu se fac vinovati infractiunii de tulburare de posesie pe care partea vatamata o retine în sarcina acestora, astfel ca în temeiul art. 11 pct. 2 lit. ,,a” din C.pr.pen. cu aplicarea art. 10 al. 1 lit. ,,c” din C.pr.pen. instanta va achita pe inculpati de savârsirea infractiuni de tulburare de posesie, fapta care consta în aceea ca în ziua de 08.07.2001 inculpatii R. F. si R. F.-D. au ocupat fara drept si prin violenta, un teren în suprafata de 150 m.p., aflat în posesia partii vatamate, pe care rea înfiintata o cultura de grâu, si au recoltat aceasta cultura, iar inculpatii R. M. si R. F.-D. au ocupat un teren în suprafata de 30 m.p., aflat în posesia partii vatamate, pe care au depozitat balegar de grajd, anterior zilei de 08.07.2001.

Totodata instanta constata ca în privinta infractiunii de tulburare de posesie care consta în aceea ca în faptul ca inculpatii R. F., R. F.-D. si R. M. au continuat si continua sa tulbure posesia partii vatamate si dupa data de 08.07.2001, instanta constata ca lipseste plângerea prealabila pentru a fi pusa în miscare actiunea penala împotriva inculpatilor, cu privire la actiunile acestora desfasurate pâna la data intrarii în vigoare a Legii nr. 247/2005, astfel ca în temeiul art. 11 pct. 2 lit. ,,b” din C.pr.pen. cu aplicarea art. 10 al. 1 lit. ,,f” teza a-I-a din C.pr.pen. instanta va înceta procesul penal.

În ce priveste actiunile savârsite de inculpati pentru comiterea infractiunii de tulburare de posesie retinuta în sarcina acestora de partea vatamata, dupa data intrarii în vigoare a Legii nr. 247/2005, instanta constata ca nu este pusa în miscare actiunea penala prin actul de inculpare prevazut de lege, respectiv rechizitoriul parchetului, asa cum se dispune prin art. 262 pct. 1 lit. „a si b” din C.pr.pen. cu aplicarea art. 9 al. 2 din C.pr.pen. deci lipseste o conditie prevazuta de lege, ceea ce conduce la incidenta în cauza a dispozitiilor art. 10 al.1 lit. „f” teza a-III-a din C.pr.pen., fapt pentru care, referitor la aceste actiuni, în temeiul art. 11 pct. 2 lit. ,,b” din C.pr.pen. cu aplicarea art. 10 al. 1 lit. ,,f” teza a-III-a din C.pr.pen. instanta va înceta procesul penal.

Pe latura civila instanta constata ca împotriva inculpatilor persoana vatamata s-a constituit parte civila cu 17.000 lei, reprezentând 2000 lei contravaloarea pagubei produsa de inculpati prin ocuparea terenul în litigiu în ziua de 08.07.2007, iar 15.000 lei contravaloarea pagubei produsa de inculpati prin ocuparea terenului în litigiu din anul 2001 la zi, precum si suma de 9.000.000 euro, cu titlu de daune morale.

Având în vedere faptul ca pe latura penala a cauzei instanta urmeaza sa achite pe inculpati pentru considerentul ca fapta penala retinuta în sarcina inculpatilor si care consta în aceea ca în ziua de 08.07.2001 inculpatii R. F. si R. F.-D. au ocupat fara drept si prin violenta, un teren în suprafata de 150 m.p., aflat în posesia partii vatamate, pe care rea înfiintata o cultura de grâu, si au recoltat aceasta cultura, iar inculpatii R. M. si R. F.-D. au ocupat un teren în suprafata de 30 m.p., aflat în posesia partii vatamate, pe care au depozitat balegar de grajd, anterior zilei de 08.07.2001, nu a fost savârsita de inculpati, instanta constata ca în cauza sunt incidente dispozitiile art. 346 al. 3 din C.pr.pen., fapt pentru care va respinge actiunea civila pentru daunele materiale sau morale suferite de partea vatamata ca urmare a savârsirii acestor fapte.

Întrucât pentru savârsirea infractiunii de tulburare de posesie care consta în aceea ca în faptul ca inculpatii R. F., R. F.-D. si R. M. au continuat si continua sa tulbure posesia partii vatamate si dupa data de 08.07.2001, instanta a constatat ca lipseste plângerea prealabila pentru a fi pusa în miscare actiunea penala împotriva inculpatilor, astfel ca în temeiul art. 11 pct. 2 lit. ,,b” din C.pr.pen. cu aplicarea art. 10 al. 1 lit. ,,f” teza a-I-a din C.pr.pen. va înceta procesul penal, instanta constata ca în cauza sunt incidente dispozitiile art. 346 al. 4 din C.pr.pen., fapt pentru care nu va solutiona actiunea civila formulata de partea vatamata pentru daunele materiale sau morale suferite de aceasta parte ca urmare a savârsirii faptelor aratate în prezentul alineat.

Instanta nu va arata cuantumul daunelor materiale sau morale care sunt aferente faptelor pentru care va achita pe inculpati si al celor pentru care va înceta procesul penal, pentru ca în cauza penala de fata nu s-a stabilit cuantumul acestor daune, defalcat pe fapte, întrucât aceasta stabilire, pe de o parte, ar fi condus la administrarea de probe suplimentare celor administrate, fapt ce ar fi condus la provocarea unei întârzieri nejustificate în solutionarea actiunii penale, iar pe de alta parte administrarea acestor probe suplimentare în cauza de fata este lipsita de utilitate pentru ca nu conducea la un folos practic pentru partea civila, în sensul ca ar fi fost posibila o solutie de admitere macar în parte, a actiunii civile.

Instanta va înlatura din ansamblul probelor administrate în cauza declaratiile de martori extrajudiciare prezentate de partea vatamata si rapoartele de expertiza, de asemenea extrajudiciare, întrucât aceste probe nu au fost obtinute potrivit dispozitiilor prevazute de legea procesual penala, deci au caracter ilegal, astfel cum se dispune prin art. 64 al. 2 din C.pr.pen., fapt pentru care nu pot fi administrate în cauza.

Totodata instanta constata ca lipsa de utilitate si de concludenta în ce priveste declaratiile martorelor A. M. E. si S. I. a caror audiere a fost solicitata de partea vatamata, audiere la care instanta a renuntat în temeiul art. 329 din C.pr.pen., la termenul de judecata din data de 17.04.2009, rezulta chiar din declaratiile extrajudiciare ale acestor martore, prezentate la dosarul cauzei de partea vatamata, întrucât din aceste declaratii nu au reiesit aspecte care sa rastoarne situatia de fapt constatata de instanta relativ la faptul ca pâna la data când partea vatamata a fost pusa în posesie de executorul judecatoresc, inculpatii R. F., R. F.-D. si R. M. au exercitat asupra terenului în litigiu o simpla detentie precara, iar posesia a fost exercitata în numele martorului S. C., nu în numele acestor inculpati.

În ce priveste faptul ca nu s-a stabilit printr-o expertiza medico-legala daca inculpatul R. F.-D., minor la data savârsirii faptelor retinute în sarcina sa de partea vatamata, a avut discernamânt la acea data, instanta constata ca efectuarea acestei expertize nu a fost posibila deoarece nu se cunoaste unde se afla inculpatul în cauza.

Totusi solutionarea cauzei se impune chiar si în absenta acestei expertize, pentru ca, pe de o parte, având în vedere faptul ca prin solutia ce se va da laturii penale în cauza nu se va pronunta condamnarea inculpatului, deci nu se poate concluziona ca i sa îngradit dreptul la aparare, iar pe de alta parte, este necesar sa se dea eficienta dispozitiilor art. 6 din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, sub aspectul termenului rezonabil, în cauza de fata acest termen fiind greu de realizat datorita tergiversarii evidente a judecatii de catre partea vatamata.

Întrucât în cauza nu se va dispune respingerea în totalitate a pretentiilor civile formulate de partea civila, ori achitarea inculpatilor pentru toate faptele retinute de partea vatamata în sarcina acestora, si nici încetare procesului penal pentru ca partile s-au împacat, ori partea vatamata si-a retras plângerea prealabila sau aceasta plângere a fost tardiv introdusa, instanta constata ca în cauza nu sunt incidente dispozitiile art. 192 pct. 1 lit. ,,a si b” si pct. 2 lit. ,,b si c” din C.pr.pen., ci dimpotriva sunt incidente dispozitiile art. 192 al. 3 din C.pr.pen., fapt pentru care instanta va dispune sa ramâna în sarcina statului cheltuielile judiciare ce au fost avansate de stat pentru desfasurarea procesului penal de fata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Respinge cererea formulata de partea vatamata S. E. C. de amânare a pronuntarii formulata la data de 30.04.2009.

Respinge cererea formulata de partea vatamata S. E. C. de reluare a cercetarii judecatoresti formulata la data de 30.04.2009.

În temeiul art. 11 pct. 1 lit. ,,a” din C.pr.pen. cu aplicarea art. 10 al. 1 lit. ,,c” din C.pr.pen. achita pe inculpatii:

– R. F., acuzata de savârsirea infractiunii de tulburare de posesie, fapta prevazuta si pedepsita de art. 220 al. 2 si 3 din C.pen.;

– R. M., acuzat de savârsirea infractiunii de tulburare de posesie, fapta prevazuta si pedepsita de art. 220 al. 2 si 3 din C.pen.;

– R. F.-D., acuzat de savârsirea infractiunii de tulburare de posesie, fapta prevazuta si pedepsita de art. 220 al. 2 si 3 din C.pen, cu aplicarea art. 33 lit. ,,a” din C.pen. si a art. 99 si urmatoarele din C.pen., fapte care constau în aceea ca în ziua de 08.07.2001, inculpatii R. F. si R. F.-D. au ocupat fara drept si prin violenta, un teren în suprafata de 150 m.p., aflat în posesia partii vatamate S. E. C., pe care era înfiintata o cultura de grâu, si au recoltat aceasta cultura, si totodata inculpatii R. M.si R. F.-D. au ocupat un teren în suprafata de 30 m.p., aflat în posesia aceleasi partii vatamate, pe care au depozitat balegar de grajd, aceasta din urma actiune fiind constata de partea vatamata tot în ziua de 08.07.2001.

În temeiul art. 11 pct. 2 lit. ,,b” din C.pr.pen. cu aplicarea art. 10 al. 1 lit. ,,f” teza a-I-a si teza a-III-a din C.pr.pen. înceteaza procesul penal pentru savârsirea infractiunii de tulburare de posesie, fapta prevazuta si pedepsita de art. 220 al. 2 si 3 din C.pen. de inculpatii: R. F., R. F.-D. si R. M., împotriva partii vatamate S. E. C., care consta în aceea ca inculpatii au continuat si continua sa tulbure posesia partii vatamate si dupa data de 08.07.2001.

În temeiul art. 14 al. 3 lit. ,,b” si al. 5 din C.pr.pen. cu aplicarea art. 346 al. 3 din C.pr.pen., respinge actiunea civila prin care partea civila S. E. C. solicita sa fie obligati inculpatii R. F., R. F.-D. si R. M. la plata daunelor materiale si morale suferite de partea civila prin savârsirea de catre acesti inculpati a infractiunii de tulburare de posesie, fapte care constau în aceea ca în ziua de 08.07.2001 inculpatii R. F. si R. F.-D. au ocupat fara drept si prin violenta, un teren în suprafata de 150 m.p., aflat în posesia partii civile, pe care era înfiintata o cultura de grâu, si au recoltat aceasta cultura, si totodata inculpatii R. M. si R. F.-D. au ocupat un teren în suprafata de 30 m.p., aflat în posesia aceleasi partii vatamate, pe care au depozitat balegar de grajd, aceasta din urma actiune fiind constata de partea vatamata tot în ziua de 08.07.2001.

În temeiul art. 346 al. 4 din C.pr.pen. nu solutioneaza actiunea civila prin care partea civila S. E. C. solicita sa fie obligati inculpatii R. F., R. F.-D. si R. M. la plata daunelor materiale si morale suferite de partea civila prin savârsirea de catre acesti inculpati a infractiunii de tulburare de posesie, fapta care constau în aceea ca au continuat si continua sa tulbure posesia partii vatamate si dupa data de 08.07.2001.

În temeiul 192 al. 3 din C.pr.pen. ramân în sarcina statului cheltuielile judiciare care au fost avansate de stat pentru desfasurarea procesului penal de fata, inclusiv onorariul aparatorilor din oficiu ce au fost desemnati pentru inculpati, D-l. av. C.M. din Baroul CL – suma de 900 lei, si D-l. av. M. D. din Baroul DJ– suma de 900 lei.

Cu recurs în 10 zile de la pronuntare pentru procuror si partea vatamata si de la comunicare pentru celelalte parti si ceilalti participanti la proces.

Etichete: