Top

Măsuri preventive

Pe rol, soluţionarea propunerii de arestare preventivă a inculpaţilor I.S., I.R., I.S.M., S.C.M., G.M., I.I.D. şi P.F. formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu-Gară.

La apelul nominal făcut în şedinţa din camera de consiliu s-au prezentat inculpaţii în stare de reţinere, inculpaţii I.S., G.M., I.I.D. şi I. S. M. fiind asistaţi din oficiu de d-na av. N.N., inculpaţii I.R. şi P.F. de d-na av. C.C., iar inculpatul S.C.M. de d-na av. G.A.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefier, după care:

Inculpaţii pe rând având cuvântul, precizează că sunt de acord cu apărătorii desemnaţi din oficiu.

Instanţa, cu privire la inculpatul P.F., ia act că prin încheierea de şedinţă din data de 27.10.2010, a Judecătoriei Lehliu Gară, pronunţată în dosarul nr. 1712/249/2010, definitivă prin încheierea nr. 79/28.10.2010 a Tribunalului Călăraşi s-a dispus arestarea preventivă a acestui inculpat pe o perioadă de 29 de zile, începând cu data de 27.10.2010 ora 14,30, până la data de 24.11.2010 ora 14,30, definitivă prin Decizia penală nr. 16/R/24.11.2010 a Tribunalului Călăraşi.

De asemenea, prin încheierea din camera de consiliu din data de 22.11.2010, pronunţată de Judecătoria Lehliu – Gară în dosarul nr. 1900/249/2010, s-a constatat legalitatea şi temeinicia arestării preventive privind pe inculpatul P.F., menţinându-se arestarea preventivă a acestui inculpat, dosarul nr. 1900/249/2010 având termen de fond la data de 15.12.2010.

Reprezentantul parchetului şi apărătorii din oficiu ai inculpaţilor precizează că nu au cereri de formulat şi excepţii de ridicat, solicitând audierea inculpaţilor.

Instanţa nefiind cereri de formulat şi excepţii de ridicat, procedează la identificarea inculpaţilor, apoi la audierea acestora, declaraţiile date fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei.

Instanţa consideră cauza în stare de judecată.

Reprezentantul parchetului, având cuvântul, pune concluzii de admitere a propunerii de arestare preventivă, să se dispună arestarea preventivă a inculpaţilor pe o perioadă de 29 de zile.

Apărătorul din oficiu al inculpaţilor I.S.M., I.S., G.M. şi I.I.D., solicită respingerea propunerii de arestare preventivă a inculpaţilor pe care îi asistă, cercetarea lor în stare de libertate, întrucât apreciază că nu sunt întrunite criteriile privind arestarea preventivă, inculpaţii şi-au menţinut poziţia, nu se fac vinovaţi de săvârşirea faptelor reţinute în sarcina lor, au precizat că s-au aflat la domiciliu alături de familie.

Mai arată că, unul din aceştia nu are antecedente penale, ceilalţi au mai avut condamnări anterioare dar între timp s-au reabilitat, respectiv în urmă cu 10 ani, ceea ce denotă că au înţeles ceva din această experienţă şi ştiu care este regimul de detenţie.

Apreciază că, măsura arestării preventive nu se impune şi ar fi mult prea dură.

Apărătorul din oficiu al inculpaţilor I.R. şi P. F. depune la dosar un set de înscrisuri în circumstanţiere, respectiv copii de pe certificatele de naştere ale copiilor şi o declaraţie dată de concubina sa, din care rezultă că nu realizează venituri.

Solicită respingerea propunerii arestării preventive a inculpaţilor şi judecarea lor în stare de libertate.

Pentru inculpatul I.R., arată că, acesta nu a participat la săvârşirea faptei reţinută în sarcina sa, a fost sincer, a relatat în ce condiţii a dat declaraţiile, are doi copii minori în întreţinere – fiind singurul întreţinător al familiei, cercetarea lui în stare de libertate şi îşi va lua angajamentul că se va prezenta în faţa organelor de urmărire penală de câte ori va fi nevoie.

Cu privire la inculpatul P.F. lasă la aprecierea instanţei.

Apărătorul din oficiu al inculpatului S.C.M., solicită suspendarea măsurii arestării preventive, cercetarea lui în stare de libertate şi aplicarea unei măsuri administrative, respectiv aceea de a nu părăsi localitatea.

Inculpaţii, pe rând având ultimul cuvânt, lasă la aprecierea instanţei cu privire la soluţia ce se va pronunţa.

I N S T A N T A

Asupra sesizării de faţă:

La data de 30.11.2010, s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. 1964/249, referatele nr. 1609/P/2010 întocmite de Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară, cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului I.S., pe o perioadă de 29 de zile, de la data de 30.11.2010 ora 18,30 până la data de 28.12.2010 ora 18,30, preventivă a inculpatului I.S.M., , pe o perioadă de 29 de zile, de la data de 30.11.2010 ora 19,45 până la data de 28.12.2010 ora 19,45, preventivă a inculpatului I.R., pe o perioadă de 29 de zile, de la data de 30.11.2010 ora 18,30 până la data de 28.12.2010 ora 18,30, a inculpatului S.C.M., pe o perioadă de 29 de zile, de la data de 30.11.2010 ora 16,30 până la data de 28.12.2010 ora 16,30, a inculpatului I.S.M., pe o perioadă de 29 de zile, de la data de 30.11.2010 ora 19,45 până la data de 28.12.2010 ora 19,45, a inculpatului G.M., pe o perioadă de 29 de zile, de la data de 30.11.2010 ora 19,15 până la data de 28.12.2010 ora 19,15, a inculpatului P.F., pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 30.11.2010 până la data de 29.12.2010.

În motivarea propunerii se arată că prin rezoluţiile din data de 27.09.2010, ora 10,00, organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare din cadrul Poliţiei Judiciare Lehliu – Gară au început urmărirea penală faţă de învinuiţii: I. S. şi P.F. pentru faptul că, în noaptea de 26/27.09.2010, între orele 2400-0430, împreună cu inculpatul S.C. M. au asigurat paza în timp ce inculpaţii I. R., I. S.M., S.C.M., G.M., I.I.D.şi C.F., având cagule pe faţă, iar doi dintre aceştia fiind înarmaţi cu câte un cuţit, au pătruns în curtea S.C. I. S.A.- organizarea de şantier, amplasată pe str. Industriilor din or. Lehliu – Gară, l-au lovit în zona capului şi apoi pe tot corpul cu pumnii şi picioarele pe paznicul N.V., l-au imobilizat prin legare şi au sustras un tambur cu 1286 m conductor multifilar din cupru, precum şi aproximativ 60 m conductor multifilar din cupru dintr-un alt tambur, prejudiciul cauzat societăţii fiind de aproximativ 60.000 lei, iar urmare a agresiunii exercitate asupra sa, partea vătămată N.V. a suferit vătămări ce i-au pus în primejdie viaţa şi i-au creat infirmitate fizică permanentă, fiindu-i extirpată splina, faptă ce constituie infracţiunea de „complicitate la tâlhărie, prev. şi ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 211 al. 1 şi al. 2 lit. „a şi b” şi al. 21 lit.”a, b şi e” C.p., şi pedepsită cu închisoarea de la 7 ani – la 20 ani; I.S.M., I.R., I.I.D. şi G.M. pentru faptul că, în noaptea de 26/27.09.2010, între orele 2400-0430, împreună cu numitul C.F., având cagule pe faţă, iar doi dintre aceştia fiind înarmaţi cu câte un cuţit, au pătruns în curtea S.C. I. S.A.- organizarea de şantier, l-au lovit în zona capului şi apoi pe tot corpul cu pumnii şi picioarele pe paznicul N. V., l-au imobilizat prin legare şi au sustras un tambur cu 1286 m conductor multifilar din cupru, precum şi aproximativ 60 m conductor multifilar din cupru dintr-un alt tambur, prejudiciul cauzat societăţii fiind de aproximativ 60.000 lei, iar urmare a agresiunii exercitate asupra sa, partea vătămată N.V. a suferit vătămări ce i-au pus în primejdie viaţa şi i-au creat infirmitate fizică permanentă, fiindu-i extirpată splina, faptă ce constituie infracţiunea de „tâlhărie”, prev şi ped. de art. 211 al. 1 şi al. 2 lit. „a şi b” şi al. 21 lit.”a, b şi e” C.p., şi pedepsită cu închisoarea de la 7 ani – la 20 ani; S.C.M. pentru faptul că, în noaptea de 26/27.09.2010, între orele 2400-0430, pe baza unei înţelegeri prealabile referitoare la săvârşirea unei infracţiuni de „furt calificat”, împreună cu inculpaţii I.S. şi P.F. au asigurat paza, în timp ce inculpaţii I.R., I.S.M., G.M., I.I.D. şi C.F., având cagule pe faţă, iar doi dintre aceştia fiind înarmaţi cu câte un cuţit, au pătruns în curtea S.C. I. S.A.- organizarea de şantier, l-au lovit în zona capului şi apoi pe tot corpul cu pumnii şi picioarele pe paznicul N.V., l-au imobilizat prin legare şi au sustras un tambur cu 1286 m conductor multifilar din cupru, precum şi aproximativ 60 m conductor multifilar din cupru dintr-un alt tambur, prejudiciul cauzat societăţii fiind de aproximativ 60.000 lei, iar urmare a agresiunii exercitate asupra sa, partea vătămată N.V. a suferit vătămări ce i-au pus în primejdie viaţa şi i-au creat infirmitate fizică permanentă, fiindu-i extirpată splina, faptă ce constituie infracţiunea de „complicitate la furt calificat”, prev. şi ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 208 al. 1- 209 al. 1 lit. „a,c,g,i” şi pedepsită cu închisoarea de la 3 ani – la 15 ani.

Se mai precizează că prin ordonanţele nr. 1609/P/2010 din data de 30.11.2010 ora 920, 825, 820, 845, 915, 840, 910 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Lehliu – Gară a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de învinuiţii I.S., I.S.M., I.R., I.I.D., S.C.M., G.M. şi P.F. pentru infracţiunea menţionată mai sus, iar prin Ordonanţele de reţinere din 29.11.2010 emise de organele de poliţie judiciară Lehliu – Gară s-a luat faţă de inculpaţii I.S., I. S. M., I.R., I.I.D., S.C.M. şi G.M. măsura reţinerii pe 24 de ore, începând cu data de 29.11.2010 orele 18,30, 19,45, 18,30, 19,00, 16,30 şi 19,15.

De asemenea, se mai arată că din probele administrate (declaraţiile inculpaţilor; declaraţiile părţii vătămate; procesul – verbal de cercetare la faţa locului; interceptări, localizări pe celulă telefonică; declaraţiile martorilor) a rezultat că cei şapte inculpaţi se află în situaţia prev. de art. 148 lit.”f” din Codul de procedură penală, întrucât din datele existente rezultă că inculpaţii au săvârşit o infracţiune cu intenţie pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani, şi în raport de circumstanţele săvârşii faptelor există probe că lăsarea sa în libertate prezintă pericol concret pentru ordinea publică, având în vedere că este vorba de o faptă săvârşită cu violenţă deosebită – tâlhărie forma agravata, după o pregătire prealabilă, de mai multe persoane împreună, pe timp de noapte, persoane mascate şi înarmate, în condiţiile în care în ultima perioadă s-au comis multe astfel de fapte în zonă, iar învinuiţii sunt cunoscuţi cu antecedente penale.

Fiind audiaţi în, faţa instanţei, inculpaţii I.S., I.R., I.I.D., G.M., S.C. M şi P.F. nu au recunoscut săvârşirea infracţiunii reţinută în sarcina lor. Inculpatul I.R. a precizat că nu-şi menţine declaraţiile date în faţa organelor de cercetare penală şi procurorului, deoarece a fost pus sub presiune, în sensul că a fost bulversat de către organele de anchetă, că, de frică, a recunoscut, deşi nu s-au exercitat asupra acestora violenţe fizice, ci doar verbale, nefiind nimic adevărat din cele consemnate în declaraţiile date în faţa organelor de cercetare penală.

Inculpatul I.S.M. nu a dorit să dea declaraţie.

Din fişele de cazier judiciar ale inculpaţilor S.C.M., I.S.M., rezultă că aceştia nu sunt cunoscuţi cu antecedente penale.

Din fişa de cazier judiciar a inculpatului I.S. rezultă că acesta este cunoscut cu antecedente penale, suferind multiple condamnări în special pentru săvârşirea unor infracţiuni de furt calificat, condamnări pentru care a intervenit însă reabilitarea.

Din fişa de cazier judiciar a inculpatului I.I.D. rezultă că şi acesta este cunoscut cu antecedente penale, suferind condamnări în special pentru săvârşirea unor infracţiuni de furt calificat, pentru ultima condamnare intervenind reabilitarea.

Şi inculpatul G.M. este cunoscut cu antecedente penale, suferind multiple condamnări numai pentru săvârşirea unor infracţiuni de furt calificat, condamnări pentru care s-a dispus reabilitarea judecătorească.

Din fişa de cazier judiciar a inculpatului P.F. rezultă că şi acesta este cunoscut cu antecedente penale, suferind şapte condamnări numai pentru săvârşirea unor infracţiuni la regimul circulaţiei, iar prin sentinţa penală nr. 79/26.01.2009 a Judecătoriei Slobozia inculpatul a fost condamnat la pedeapsa rezultantă (obţinută în urma contopirii mai multor pedepse) a închisorii de 2 ani şi 6 luni, fiind arestat la data de 15.10.2007 şi liberat condiţionat la data de 12.05.2009, rămânând un rest de 337 zile.

Cum noua faptă a fost săvârşită după expirarea acestui rest, astfel că pedeapsa anterioară se consideră executată, urmează a se reţine în sarcina acestuia starea de recidivă postexecutorie prev. de art. 37 lit. „b”.

Potrivit art. 681 C.p.p. „Sunt indicii temeinice atunci când din datele existente în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că persoana faţă de care se efectuează acte premergătoare sau acte de urmărire penală a săvârşit fapta.”

Astfel, din probele administrate sunt indicii temeinice că în noaptea de 26/27.09.2010 inculpaţii au săvârşit fapta reţinută în sarcina lor.

În declaraţiile date în faţa organelor de cercetare penală, inculpaţii I. R. şi S.C. (deşi ulterior au revenit asupra acestora) au descris amănunţit modalitatea şi împrejurările comiterii faptei, iar aceste declaraţii se coroborează cu celelalte probe aflate la dosar.

Că în curtea societăţii au pătruns cinci persoane rezultă din declaraţia paznicului N.V. care a precizat „…am auzit în spatele meu paşi, m-am întors şi am văzut cinci persoane venind spre mine”, că „…Primul care s-a apropiat l-am lovit cu lanterna în zona capului, apoi imediat au început să mă lovească, prima lovitură primind-o în cap, am căzut la pământ, iar aceştia au continuat să mă lovească cu picioarele.”, că „După o lovitură primită în zona ficatului am rămas fără aer…”, „mi-au legat mâinile la spate cu o aţă. Mi-au spus că dacă încerc să fac ceva vor băga cuţitul în mine.”

De asemenea, din declaraţiile martorului S.M. reiese faptul că numiţii P.F., I.R., I.S.M., S.C., I.S., I.F. şi alte persoane, sunt autorii infracţiunii de tâlhărie din seara zilei de 26/27.09.2010 comisă la S.C. I. S.R.-Organizaţia de şantier Lehliu Gară, din aceeaşi declaraţie rezultând şi faptul că, cablul din cupru sustras de la unitatea menţionată a fost vândut numitului M.I..

La data de 17.11.2010 organele de poliţie l-au audiat pe M.I. care a relatat că în seara zilei de 26.09.2010 a fost sunat de către I.S. de pe un telefon cu nr. ascuns şi i-a spus să vină la Dor Mărunt să-i dea marfa, că apelul s-a repetat după miezul nopţii, apoi în timp ce se afla cu şoferul O.V. în drum spre loc. Dor Mărunt, spunându-i că atunci când va ajunge în Dor Mărunt, să treacă de biserică şi să-şi continue drumul până la un magazin cu materiale de construcţii de pe DN3, apoi să vireze la dreapta, să meargă înainte până la capătul străzii şi să vireze la dreapta, după care va găsi o casă pe partea dreaptă la circa 500-100 metrii unde va fi aşteptata de L. Aici s-a întâlnit cu L. şi apoi au pătruns în curte unde, după casă, erau mai mulţi colaci de cablu din cupru pe care ulterior, împreună cu alte două persoane l-au încărcat şi au plecat împreună în loc. Săruleşti, unde au descărcat marfa şi au luat suma de 3900 lei.

Conducătorul auto O.V. a confirmat cele relatate de către numitul M.I.

Nu în ultimul rând, de menţionat este faptul că prezenţa inculpaţilor pe raza or. Lehliu în noaptea respectivă şi permanenta legătură pe care aceştia au ţinut-o între ei sunt dovedite de evidenţa listingurilor telefonice aflate la dosar întocmite în urma autorizării de către instanţă a interceptărilor convorbirilor telefonice efectuate cu şi de pe telefoanele mobile aparţinând inculpaţilor I.R., I.S.M., S.C.M., localizaţi în noaptea de 26/27.09.2010, între orele 24,00 şi 06,00 de echipamentul de comunicaţii mobile din Lehliu – Gară şi Dor Mărunt; în aceeaşi noapte, postul telefonic aparţinând numitului „M.” (cel care a cumpărat cablurile), între orele 20,15 şi 05,12, a efectuat 10 convorbiri cu postul telefonic aparţinând inculpatului I.R. şi 2 convorbiri cu postul telefonic aparţinând inculpatului I.S.M.; în data de 27.09.2010, în intervalul orar 01:40:57 – 04:06:30, între inculpaţii I.S., P.F., I.R., I.S.M. şi S.C. a existat un trafic de 21 apeluri şi SMS-uri, fiind localizaţi de echipamentul de comunicaţie mobilă din Lehliu – Gară.

Dispoziţiile art. 136 al. 1 C.p.p., prevăd că se poate lua una dintre măsurile preventive indicate la lit. a) – d) pentru a se asigura buna desfăşurare a procesului penal ori pentru a se împiedica sustragerea inculpatului de la urmărirea penală ori de la judecată or, în speţă există indicii pentru luarea măsurii solicitate de parchet.

De asemenea, pentru a fi în prezenţa prevederilor art. 148 lit. „f” C.p.p. trebuie îndeplinite cumulativ cele două condiţii, respectiv pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani şi existenţa probelor certe că lăsarea în libertate a inculpaţilor prezintă pericol concret pentru ordinea publică.

Instanţa, analizând actele şi lucrările dosarului, constată că în cauză sunt indicii temeinice că inculpaţii, în noaptea de 26/27.09.2010, au săvârşit infracţiunea prev. de art. 211 al. 1 şi al. 2 lit. „a şi b” şi al. 21 lit.”a, b şi e” C.p., prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 211 al. 1 şi al. 2 lit. „a şi b” şi al. 21 lit.”a, b şi e” C.p., prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 208 al. 1- 209 al. 1 lit. „a,c,g,i”, iar pentru infracţiunea săvârşită legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani.

Pericolul concret pentru ordinea publică presupune o stare de fapt şi care se manifestă printr-un sentiment de insecuritate în rândul comunităţii, stare de fapt ce trebuie întemeiată pe probe certe, în conformitate cu art. 148 lit. “f” C.p.p. Aceasta presupune existenţa unei reacţii colective faţă de anumite stări de lucruri negative cu impact imediat asupra opiniei publice.

În speţă, din probele administrate, rezultă că s-a produs un astfel de impact imediat şi mediatic în rândul opiniei publice, astfel că se poate vorbi de existenţa unei temeri colective, iar în analizarea pericolului social concret pentru ordinea publică trebuie avute în vedere toate circumstanţele referitoare la fapte, dar şi la persoana inculpaţilor.

Pentru a se susţine că inculpaţii prezintă un pericol public concret prin lăsarea lor în libertate care să justifice luarea arestării preventive trebuie să se demonstreze că întreaga colectivitate este pusă în primejdie dacă aceştia sunt liberi, fiind necesar ca la dosar să existe date concrete din care să rezulte, fără echivoc, pericolul pentru ordinea publică, întrucât în caz contrar se poate ajunge la arbitrariul, situaţie inadmisibilă în luarea unei hotărâri în privinţa libertăţii persoanei.

Dispoziţiile art. 23 din Constituţia României garantează libertatea individuală a persoanei, arestarea unei persoane făcându-se numai în cazurile şi cu procedura prevăzute de lege. Este de principiu că starea naturală a individului este starea de libertate, privarea de libertate fiind excepţia.

Nu în ultimul rând trebuie menţionate dispoziţiile art. 5 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, care prevăd şi excepţiile lipsirii de libertate, lit. „c” referindu-se la situaţia „dacă a fost arestat sau reţinut în vederea aducerii sale în faţa autorităţii judiciare competente, atunci când există motive verosimile de a bănui că a săvârşit o infracţiune sau când există motive temeinice de a crede în necesitatea de a-l împiedica să săvârşească o infracţiune sau să fugă după săvârşirea acesteia”.

De precizat că toţi inculpaţii sunt prieteni vechi sau rude.

Astfel, inculpaţilor S.C.M., I.S., I.R., I.S.M., C.F. şi P.F. le-a venit ideea să fure cablu de la organizarea de şantier din Lehliu Gară încă din ziua de 25.09.2010, când s-au întâlnit în faţa Primăriei Dor Mărunt, iar pe data de 26.09.2010, în jurul orei 14,00, aceeaşi inculpaţi, inclusiv G.M., s-au întâlnit în parc, stabilind de comun acord să sustragă fier sau cupru de la SC I. SA Lehliu, urmând să acţioneze după ora 22,00, stabilind şi un plan de acţiune.

În jurul orei 23,00, în autoturismul marca Ford condus de inculpatul P. F. s-au urcat I.R., I.I.D., C.F., G.M. şi I.S., iar în autoturismul Dacia papuc s-au urcat inculpaţii I.S. şi S.C.

În timp ce inculpaţii P.F., I.S. şi S.C. asigurau paza, efectuând patrulări prin oraş pentru a urmări maşina poliţiei, inculpaţii I.R., G.M., I.I.D., I.S. şi C.F. au pătruns în curtea societăţii (punându-şi pe cap cagule improvizate), îndreptându-se spre locul unde se aflau mai mulţi tamburi din lemn pe care se aflau înfăşurate cabluri, au desfăcut scândurile din jurul unui tambur cu ajutorul unor bucăţi din fier, au tăiat bucăţi de cablu în lungime de 2 – 3 m, moment în care au fost surprinşi de paznicul societăţii, care l-a lovit pe inculpatul I. R. cu lanterna peste nas, situaţie faţă de care inculpaţii I.I.D. şi G.M. s-au repezit asupra acestuia, l-au lovit cu pumnii şi l-au trântit la pământ, continuând să-l lovească cu pumnii peste corp şi faţă, imobilizându-l apoi, legându-i mâinile cu o sârmă.

Cei cinci inculpaţi au stat în curtea societăţii între orele 24,00 – 3,30, aruncând cablurile tăiate peste gard, încărcându-le apoi în Dacia papuc pe care o conducea P.F. plecând spre com. Dor Mărunt şi descărcându-l la locuinţa numitului I.F.

Cablul sustras a fost vândut de către I.S. numitului M.I.

În privinţa prejudiciului cauzat părţii vătămate SC I. SA acesta este de 60.000 lei potrivit adresei nr. 67/17.11.2010.

În urma agresiunilor exercitate de inculpaţi, paznicului N.V. i s-au provocat leziuni ce au necesitat 25 – 30 de zile de îngrijiri medicale, leziunile de violenţă punându-i viaţa în primejdie, practicându-i-se splenectomie (lipsa unui organ), potrivit fişei de constatări preliminare emisă de SML Călăraşi. Victima a fost internată în Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” în perioada 27.09.2010 – 05.10.2010, fiind diagnosticat cu ”traumatism toraco – abdominal. Hemoperitoneu prin ruptură de splină”

S-au făcut toate aceste precizări pentru a reliefa modalitatea şi împrejurările comiterii faptei.

Având în vedere modalitatea şi împrejurările comiterii faptei – de opt persoane împreună, prin exercitarea de violenţe asupra victimei, punând-o în neputinţă de a se apăra, persoane mascate cu cagule, înarmate, pe timp de noapte, punându-se de comun acord în ce priveşte săvârşirea infracţiunii, modul de operare, valorile sustrase, cuantumul deosebit de ridicat al prejudiciului, fapta săvârşită de inculpaţi prezintă un real pericol.

Într-adevăr, planul de acţiune a fost minuţios pus la punct de inculpaţi, fiind stabilite cu exactitate atribuţiile fiecăruia, de la operaţiunile de patrulare în zonă la operaţiunea de sustragere şi transport a cablului.

Faptul că inculpaţii P.F., S.C.M. şi I.S. au fost doar complici la săvârşirea faptei, nu le diminuează pericolul faţă de împrejurările şi modalitatea săvârşirii faptei, dându-le celor aflaţi în curtea societăţii un sentiment de siguranţă faţă de operaţiunile de patrulare şi asigurare a pazei în zonă efectuate de aceştia.

În privinţa inculpaţilor I.S., G.M. şi I.I.D., aceştia nu sunt la prima confruntare cu legea penală, suferind condamnări pentru săvârşirea unor infracţiuni de furt calificat. Este adevărat că pentru aceste condamnări a intervenit reabilitarea, dar aceştia persistă în săvârşirea unor fapte penale de o gravitate din ce în ce mai mare, cum este cea de faţă.

Toate acestea denotă faptul că lăsarea în libertate a inculpaţilor I. S., I.I. D., I.R., I.S.M., S.C.M. şi G.M. prezintă un pericol concret pentru ordinea publică. Chiar dacă s-ar lua măsura obligării de a nu părăsi localitatea nu înseamnă că îi va împiedica pe aceştia să mai săvârşească fapte prevăzute de legea penală sau că prezenţa lor nu ar mai reprezenta pericol pentru comunitate.

În concluzie, se apreciază că săvârşirea infracţiunii de către inculpaţi este de natură să împiedice normala funcţionare a unui sistem, iar în comunitatea din localitatea unde a fost săvârşită fapta, impactul unei asemenea fapte este foarte puternic asupra locuitorilor, având în vedere modalitatea de operare, creând un sentiment de insecuritate nu numai asupra patrimoniului acestora, dar şi asupra integrităţii lor fizice.

În privinţa inculpatului P.F., acest este arestat preventiv în altă cauză (dosarul nr. 1900/249/2010 cu termen de fond la 15.12.2010). Aşa cum s-a menţionat, pentru a se susţine că acest inculpat prezintă un pericol public concret prin lăsarea lui în libertate care să justifice luarea arestării preventive trebuie să se demonstreze că întreaga colectivitate este pusă în primejdie dacă acesta este liber, fiind necesar ca la dosar să existe date concrete din care să rezulte, fără echivoc, pericolul pentru ordinea publică, întrucât în caz contrar se poate ajunge la arbitrariul, situaţie inadmisibilă în luarea unei hotărâri în privinţa libertăţii persoanei.

Astfel, cum pericolul concret trebuie să existe la momentul soluţionării sesizării, este greu de stabilit un asemenea pericol în cazul inculpatului P. F., este greu să se demonstreze că întreaga colectivitate este pusă în primejdie dacă acesta este liber, având în vedere starea de arest a acestuia.

Este adevărat că există posibilitatea ca în dosarul în care acesta este arestat preventiv să fie admisă vreo cerere de liberare provizorie sub control judiciar sau sub cauţiune sau să înceteze de drept măsura arestării preventive, dar aceasta nu justifică măsura arestării preventive şi în cauza de faţă, instanţa fiind în imposibilitate să motiveze pericolul concret pentru ordinea publică pe care îl reprezintă inculpatul prin lăsarea lui în libertate, având în vedere cea de-a doua condiţie prev. de art. 148 al. 1 lit. „f” C.p.p.

Faţă de aceste considerente instanţa constată că sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 143 C.p.p. şi există cazurile prevăzute de art. 148 lit. “f” C.p.p., motiv pentru care apreciază întemeiată numai în parte propunerea de arestare preventivă, urmând a o admite ca atare.

Urmează a respinge propunerea de arestare preventivă a inculpatului P.F. şi a lua act că inculpatul este arestat preventiv în baza încheierii de şedinţă din data de 27.10.2010, pronunţată de Judecătoria Lehliu Gară în dosarul nr. 1712/249/2010, definitivă prin încheierea nr. 79/28.10.2010 a Tribunalului Călăraşi şi menţinută prin încheierea din data de 22.11.2010, pronunţată de Judecătoria Lehliu, în dosarul nr. 1900/249/2010, definitivă prin Decizia penală nr. 164/24.11.2010 a Tribunalului Călăraşi.

Având în vedere şi prevederile art. 1491 C.p.p., urmează a dispune arestarea preventivă

Dispune arestarea preventivă a inculpatului I.S. pe o perioadă de 29 de zile, de la data de 30.11.2010 ora 18,30 până la data de 28.12.2010 ora 18,30, a inculpatului I.S.M. pe o perioadă de 29 de zile, de la data de 30.11.2010 ora 19,45 până la data de 28.12.2010 ora 19,45, a inculpatului I.R. pe o perioadă de 29 de zile, de la data de 30.11.2010 ora 18,30 până la data de 28.12.2010 ora 18,30, a inculpatului S.C.M. pe o perioadă de 29 de zile, de la data de 30.11.2010 ora 16,30 până la data de 28.12.2010 ora 16,30, a inculpatului I. I. D. pe o perioadă de 29 de zile, de la data de 30.11.2010 ora 19,00 până la data de 28.12.2010 ora 19,00, a inculpatului G.M. pe o perioadă de 29 de zile, de la data de 30.11.2010 ora 19,15 până la data de 28.12.2010 ora 19,15.

Conform art. 192 al. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare vor rămân în sarcina statului, iar onorariul apărători oficiu în cuantum de 700 lei (câte 100 lei pentru fiecare inculpat) – Baroul de avocaţi Călăraşi (av. N.N., C.C. şi G.A.) se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.

Pentru aceste considerente:

D I S P U N E

Admite în parte propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară.

Respinge propunerea de arestare preventivă a inculpatului P. F. formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară

Ia act că inculpatul P.F., este arestat preventiv în baza încheierii de şedinţă din data de 27.10.2010, pronunţată de Judecătoria Lehliu Gară în dosarul nr. 1712/249/2010, definitivă prin încheierea nr. 79/28.10.2010 a Tribunalului Călăraşi şi menţinută prin încheierea din data de 22.11.2010, pronunţată de Judecătoria Lehliu, în dosarul nr. 1900/249/2010, definitivă prin Decizia penală nr. 164/24.11.2010 a Tribunalului Călăraşi.

Dispune arestarea preventivă a inculpatului I. S., pe o perioadă de 29 de zile, de la data de 30.11.2010 ora 18,30 până la data de 28.12.2010 ora 18,30.

Dispune arestarea preventivă a inculpatului I.S.M., pe o perioadă de 29 de zile, de la data de 30.11.2010 ora 19,45 până la data de 28.12.2010 ora 19,45.

Dispune arestarea preventivă a inculpatului I.R., pe o perioadă de 29 de zile, de la data de 30.11.2010 ora 18,30 până la data de 28.12.2010 ora 18,30.

Dispune arestarea preventivă a inculpatului S.C.M., pe o perioadă de 29 de zile, de la data de 30.11.2010 ora 16,30 până la data de 28.12.2010 ora 16,30.

Dispune arestarea preventivă a inculpatului I.I.D., pe o perioadă de 29 de zile, de la data de 30.11.2010 ora 19,00 până la data de 28.12.2010 ora 19,00.

Dispune arestarea preventivă a inculpatului G.M., pe o perioadă de 29 de zile, de la data de 30.11.2010 ora 19,15 până la data de 28.12.2010 ora 19,15.

Conform art. 192 al. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, iar onorariul apărători oficiu în cuantum de 700 lei (câte 100 lei pentru fiecare inculpat) – Baroul de avocaţi Călăraşi (av. N.N., C.C. şi G.A.) se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu recurs în 24 de ore de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 30.11.2010.

Tags: