Top

Contopire pedepse

La data de 26 martie 2007 condamnatul Dragulinescu Edmond Cristian aflat în arestul IPJ Călăraşi sesizează Judecatoria Călăraşi solicitînd pronuntarea unei sentinte prin care să se dispună contopirea pedepselor pronuntate prin sentinta penală nr 40/2001 a Tribunalului Sibiu ; a pedepsei de 4 ani şi 6 luni închisoare pronuntată prin sentinta penală nr. 430/15 aug 2002 a Judecatoriei Mediaş ; a pedepsei de 7 ani închisoare pron prin sentinta penală 165/20 ian 2005 a Judecatoriei Pitesti ; a pedepsei de 5 ani si 6 luni închisoare pronuntată prin sentinta penală 647/17 martie 2005 a Judecatoriei sector 6 Bucuresti şi a pedepsei de 3 ani închisoare pronuntată prin sentinta penală nr. 1694/24 10 2006 a Judecatoriei Târgu Mureş.

Motivându-şi cererea petentul condamnat arată că ,faptele pentru care instantele au dispus condamnarea sunt concurente si că niciuna dintre instantele respective pronuntînd condamnarea nu au facut în cauza aplicarea dispoz art 36 cod penal astfel ca acesta are de executat un numar de 4 mandate privative de libertate .

Din oficiu instanta a solicitat copiile sentintelor privind pedepsele pentru care inculpatul solicită contopirea , astfel că au fost depuse :

-copia sentintei penale nr 40/2001 a Tribunalului Sibiu modificată prin decizia penală nr 4088/1 .10.2002 de către Curtea Suprema de Justitie din care reiese că acesta a fost condamnat la o pedeapsa rezultanta de 3 ani închisoare pentru infractiuni comise în cursul anului 2000. În baza acestei sentinte penale s-a emis MEPÎ nr 57/01/21.10.2002. S-a luat act ca inculpatul a executat din aceasta pedseapsa în perioada 29 febr 1996-7 aug-1998 si 26.04.2002-16.11.2002. .

-copia sentintei penale nr 430/15 aug 2002 a Judecatoriei Mediaşi din care rezultă că acesta a fost condamnat la o pedeapsa de 4 ani închisoare la care s-a adaugat un spor de 6 luni , pentru fapte comise în anul 2001. În baza sentintei s-a emis MEPÎ nr 609/24 martie 2003, petentul fiind arestat la data de 23 oct 2003 până la 22 nov 2004 ;

-copia sentintei penale nr 165/2005 a Judecatoriei Pitesti din care reiese că inculpatul a fost condamnat la o pedeapsa de 7 ani închisoare pentru savîrsirea mai multor infractiuni ,fapte comise în anul 2000 În baza acestei sentinte la data de 8 martie 2005 a fost emis MEPÎ nr. 271 inculpatul fiinnd încarcerat la 10 dec 2006 şi în prezent ;

-copia sentintei penale 647/17 martie 2005 a Judecatoriei sector 6 Bucuresti inculpatul a fost condamnata la o pedepsa rezultanta de 5 ani şi 6 luni închisoare pentru savârsirea mai multor infractiuni în cursul anului 2000.În baza acestei sentinta s-a emis MEPÎ nr 1841/25.11.2005 .

-copia sentintei penale nr 1694/2006 inculpatul fiind condamnat la o pedeapsa rezultanta de 3 ani închisoare pentru savârsirea mai multor infractiuni comise în cursul anului 2001. s-a emis mandatul de executare nr .2606/8 dec 2006.

Instanta analizând actele si lucrările dosarului constata cererea petentului întemeiată faptele pentru care acesta a fost condamnat prin susmentionatele sentinte penale se află în concurs real considerente în raport de care vazînd si dispoz art 36 c.p.p. urmează a se admite cererea. Cum petentul a fost condamnat prin hotărâri rămase definitive la mai multe pedepse privative de liberatate dispunîndu-se prin fiecare executarea pedepsei cele mai grele la care s-a adaugat si spor de pedeapsa urmează a dispune descontopirea pedepsei rezultante de 3 ani închisoare pronuntată prin sentinta penală 40/2001 a Tribunalului Sibiu modificată prin decizia penală nr 4088/1 oct 2002 pronuntată de Curtea Supremă de Justitie în pedepsele componente astfel :

-3 ani închisoare pentru art 215 alin 1,2 si 4 cod penal; 2 ani închisoare pentru art .288 al 1 c.p.; 2 ani închisoare pentru art.291 c.p. ; 3 ani închisoare pentru art 215 alin 1 ,2 si 4 cod penal cu aplic. art. 37 lit a si b cod penal ; 2 ani si 8 luni închisoare pentru art 215 al 2 c.p.( pronuntată prin sent pen 3003/1997 a Judecatoriei Pitesti ) ,3 ani închisoare pentru art 215 alin 2 si 3 c.p. si 3 ani închisoare pentru art. 215 al 2 si 3 c.p. pronuntate prin sentinta penală nr 280/6 ian 1998 a Judecatoriei Ploiesti .

Urmează a se lua act ca în baza art 10 din Legea 137/1997 s-a dispus revocarea gratierii pedepselor de 1 an si 8 luni închisoare aplicată prin sentinta penală nr 3003/1997 a Judecatoriei Piteşti pentru art 290 c.p. si a trei pedepse de cîte 2 ani închisoare aplicate prin sentinta penală nr 280/6 ian 1998 a Judecatoriei Ploiesti pentru art 289 c.p.,291 c.p. si 291 c.p.

Urmează a descontopi pedeapsa rezultanta de 4 ani 6 luni închisoare pronuntată prion sentinta prenală nr 430/15 august 2002 a Judecatoriei Mediaşi şi a repune pedepsele componente îmn individualitatea lor după cum urmează :

-4 ani închisoare pentru art. 215 alin 1,2 si 4 c.p. cu aplic. art 41 al 2 c.p. 41 , art 37 lit b , 39 al 1 si 4 c.p.; 2 ani închisoare pentru art 290 c.p. cu aplic. art 41 al 2 , 42 c.p. 37 lit b c.p. 39 al 1,4 c.p.

Urmează a se lua act ca s-a aplicat un spor de 6 luni închisoare.

Urmează a descontopi si decumula pedeapsa rezultanta de 7 ani închisoare pronuntată prin sentinta penală nr 165/20 ian 2005 a Judecatoriei Piteşti , repunînd pedepsele în individualitatea lor după cum urmează :

-5 ani închisoare pentru art 215 al 1,2 si 3 c.p. cu aplic. art 41 al 2 c.p. si art 37 lit a C.p. ; 2 ani închisoare pentru art 289 c.p.; 2 ani închisoare pentru art 291 c.p.; 2 ani închisoare pentru art 291 c.p.( pedepse pronuntate prin sent pen 280/1998 a Judecatoriei Ploiesti ) ; 1 an si 8 luni închisoare pentru savîrsirea infractiunii prev de art 291 c.p.

Urmează a se lua act ca s-a dispus revocarea gratierii pentru primele 3 pedepse pronuntate prin sentinta 280/1998 a Judecatoriei ploiesti şi pentru pedeapsa de 1 an si 8 luni închisoare pronuntată prin sentinta penală 3003/1997 a Judecatoriei Pitesti pentru art 290 c.p.

Urmează a descontopi pedeapsa rezultantă de 5 ani si 6 luni închisoare pronuntată prin sentinta penală nr 643/17 martie 2005 a Judecatoriei sector 6 Bucuresti şi a repune pedepsele în individualitatea lor după cum urmează.

-5 ani si 6 luni închisoare pentru art 215 al 1,2 3 si 4 c.p. cu aplic. art 37 al 1 lit a,b C.p.; 2 ani închisoare pentru art 288 al 1 c.p. cu aplic. art 37 al 1 lit a b c.p.; 1 an închisoare pentru art 290 c.p. cu aplic. art 37 al 1 lit a,b Cod penal ; 2 ani închisoare pentruz art 291 c.p. cu aplic. art 37 al 1 lit a, b Cod penal ;

Urmează a lua act ca în cauză s-au aplic. dispoz art 39 al 1 lit a cod penal si art 34 al 1 lit b Cod penal rap la pedepasa de 4 ani si 6 luni închisoare pronuntată prin sentinta penală nr 430/15 august 2002 a Judecatoriei Mediaşi.

Urmează a descontopi pedeapsa rezultanta de 3 ani închisoare pronuntată prin sentinta penală nr.1694/24 oct 2006 a Judecatoriei Târgu Mureş si a repune pedepsele componente în individualitatea lor după cum urmează :

-3 luni închisoare pentru sav. infract prev de art 288 al 1 c.p.cu aplic. art 37 lit b cod penal ; 3 luni închisoare pentru art.291 c.p.cu aplic. art 37 lit b C.p.;3 ani închisoare pentru art 215 al 1,2 si 4 c.p. cu aplic. art 37 lit b Cod penal.

Urmează a se lua act ca în temeiul art 1 din Legea 543/2002 s-a constatat gratiată pedeapsa de 6 luni închisoare pronuntată pentru art 84 al 1 pct.3 din 59/1934.

În baza art. 33-34 cod penal urmează a dispune contopirea tuturor pedepselor petentul condamnat urmînd să execute pedeapsa cea mai grea respectiv 5 ani şi 6 luni închisoare la care se adauga pedeapsa de 2 ani închisoare din sentinta penală nr 165/2005 a Jud Pitesti ) petentul condamnat urmînd a executa pedeapsa totală de 7 ani închisoare la care se adauga sporul de 6 luni din sentinta penală nr 430/15 august 2002 a Judecatoriei Mediaş , petentul condamnat urmează a executa în total o pedeapsa de 7 ani şi 6 luni închisoare la care instanta mai adauga un spor de 6 luni închisoare acesta avînd de executat în final o pedeapsa totală de 8 ani închisoare.

În baza art 36 c.p. urmează a scade din pedeapsa rezultanta perioada executată de la 29 februarie 1996 la 7 august 1998 ; de la 26.04.2002 la 16 nov.2002 ( executate în baza mandatului 57/ 2002 emis de Tribunalul Sibiu ), de la 23 oct 2003 la 2 noiembrie 2004 si de la 10 dec 2006 la zi.

Urmează a anula mandatele de executarea pedepsei închisorii 609/02/24 martie 2003 a Judecatoriei Mediaşi ; nr 271/8 martie 2005 a Judecatoriei Piteşti ; nr.1841/25. 11 2005 a Judecatoriei Sector 6 Bucuresti şi nr. 2606/8 decembrie 2006 a Judecatoriei Târgu Mureş şi a emite un nou mandat în sensul celor dispuse prin prezenta sentinţă.

Urmează a dispune plata din fondul ministerului de Justitie a sumei de 100 lei onorariu avocat oficiu către BA Călăraşi.

În baza art 192 c.p.p. cheltuielile judiciare urmează a rămâne în sarcina statului.

Etichete: