Top

Ordonanţă preşedinţială. Întrunirea condiţiilor cerute de dispoziţiile art. 581 C.p.c. . Necontestarea valabilităţii titlului de proprietate la instanţa de fond.

Potrivit art. 581 C.p.c., instanta poate ordona masuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.

Prin sentinta civila nr. 2426/28.09.2009, Judecatoria Calarasi a admis actiunea formulata pe cale de ordonanta presedintiala de reclamanta V. C-G, asistata de mama sa G.E., împotriva pârâtului V.M., a dispus reintegrarea provizorie a reclamantei si evacuarea provizorie a pârâtului din imobilul proprietatea reclamantei pâna la solutionarea definitiva a fondului cauzei aflat pe rolul aceleiasi instante si înregistrat cu nr. 4240/202/2009.

Pentru a solutiona în acest mod, instanta de fond, în baza disp. art. 581 C.p.c., a retinut pe lânga faptul ca reclamanta V. C-G ( care are capacitate restrânsa de reprezentare având 16 ani) este proprietara imobilului, iar conform art. 480 Cod civil, proprietarul unui bun este îndreptatit a dispune de acest bun în mod exclusiv si absolut, aceasta justificând si toate conditiile cerute de ordonanta presedintiala, respectiv: caracterul urgent (care este dovedit prin faptul ca este eleva în Calarasi si face naveta zilnic, desi este proprietara unei garsoniere), caracterul vremelnic (pe care-l dovedeste prin faptul ca are pe rol o actiune formulata pe calea dreptului comun, cu termen la data de 21.10.2009, dosar nr. 4240/202/2009, ce are acelasi obiect, cauza si parti) si neprejudicierea fondului cauzei, instanta solutionând aceasta actiune fara a intra în cercetari de fond, ci numai facând aprecieri în functie de vârsta reclamantei (16 ani), de faptul ca în imobil locuieste pârâtul (desi nu mai are nici un drept), iar acest imobil nu are decât o singura încapere, ceea ce ar împiedica-o pe reclamanta la învatatura si i-ar afecta intimitatea

Împotriva acestei sentinte civile, pârâtul V.M. a formulat recurs întrucât imobilul i-a apartinut si l-a înstrainat reclamantei la insistentele sotiei, dar fictiv, întrucât nu a primit niciodata bani de la reclamanta.

Prin sentinta civila nr. 1009/R/22.10.2009, Tribunalul Calarasi a respins recursul formulat de recurentul pârât V.M. întrucât în raport de actele din dosar este de necontestat, ca cel putin, la momentul pronuntarii sentintei, reclamanta are calitatea de proprietar si în baza disp. art. 480 Cod civil este îndreptatita a se bucura si dispune de bunul proprietatea sa.

În ceea ce priveste valabilitatea titlului de proprietate al intimatei, invocata de pârât în recurs, Tribunalul Calarasi a constatat ca acesta excede cadrului procesual asa cum a fost fixat la instanta de fond, tribunalul neputând analiza în prezenta cale de atac acest aspect, întrucât s-ar încalca disp. art. 316 C.p.c. raportat la art. 294 C.p.c. .

Tags: