Top

PLÂNGERE ÎN FAŢA JUDECĂTORULUI ÎMPOTRIVA REZOLUTIILOR SAU ORODONANŢELOR PROCURORULUI DE NETRIMITERE ÎN JUDECATĂ. C.P.P. ART.278/1

Sentinţa penală nr.49 din 05.03.2010 – dosar nr.1096/269/2009

Prin sentinţa penală nr.49/5.03.2010 pronunţată de Judecătoria Olteniţa, în baza art.278/1 pct.8 lit.a., a fost respinsă ca nefondată plângerea formulată de petenţii B.F. şi B.Ş..

A fost menţinută ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală a Parchetului de pe lângă Judecătoria Olteniţa, din 30.07.2007 şi rezoluţia de respingere a plângerii din 10.10.2007 în dosarul nr.1254/P/2006 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Olteniţa.

Prin decizia penală nr.25/R/24.02.2009 a Tribunalului Călăraşi, a fost casată în tot sentinţa penală nr.253/8.10.2008 a Judecătoriei Olteniţa, şi trimisă spre rejudecare aceleiaşi instanţe înregistrată sub nr.1096/269/2009.

Din considerentele deciziei rezultă că instanţa de fiind deşi a admis plângerea formulată în baza art.278/1 pct.8 lit.b cp.p., a omis să desfiinţeze ordonanţa dată de procuror şi respectiv rezoluţia pronunţată de prim procuror în aşa fel încât soluţia devine ineficientă.

Cu ocazia rejudecării faţă de împrejurările în care s-au omis în concret faptele si instanţa de judecată a considerat că aprecierea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Olteniţa, de a dispune scoaterea de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni administrative a fost întemeiată, că soluţia adoptată de procuror este temeinică şi legală bazându-se pe un probatoriu complet.

Din aceste considerente instanţa a respins ca nefondată plângerea a menţinut ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală precum şi rezoluţia de respingere a plângerii.

În dispoziţiile art.278/1 cod pr.pen, legiuitorul a statuat că plângerea întemeiată pe aceste dispoziţii se formulează împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale sau a ordonanţei ori după caz a soluţiei de clasare de scoatere de sub urmărire penală sau de încetarea urmăririi penale, precum şi a dispoziţiei de netrimitere în judecată cuprinsă în rechizitoriu.

Rezolvarea plângerii introduse în temeiul art.275 – 278 din acelaşi cod, de către prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Olteniţa, în cazul de faţă a constituit o condiţie prealabilă şi obligatorie prevăzută de lege pentru exercitarea plângerii în condiţiile art.278/1 cod pr.pen.

Prin urmare, în procedura reglementată în art.271/1 cod pr.pen., judecătorul a verificat numai legalitatea şi temeinicia soluţiei de netrimitere în judecată, respectiv de scoatere de sub urmărire penală în cazul de faţă, iar în cadrul acestei proceduri judecătorul nu a examinat de pildă dacă rezoluţia procurorului ierarhic superior a fost adoptată în termenul de 20 de zile prevăzut în art.278 cod pr.pen, termen a cărei nerespectare nu atrage nicio sancţiune procedurală.

Invocarea de către petent a neadministrării altor probe nu a putut fi avută în vedere cu ocazia judecării plângerii deoarece administrarea acestora vizează procesul penal numai după începerea urmăririi penale.

Etichete: