Top

Legea nr.10/2001 – Acordarea masurilor reparatorii în echivalent se realizeaza în conditiile si de autoritatile înscrise în dispozitiile art.36- art.38 si art.40 din Legea nr.10/2001 (si nu de catre instanta).

Legea nr.10/2001 – Acordarea masurilor reparatorii în echivalent se realizeaza în conditiile si de autoritatile înscrise în dispozitiile art.36- art.38 si art.40 din Legea nr.10/2001 (si nu de catre instanta).

Reclamantii B.C., B.I. si Z.R. au chemat în judecata Primaria comunei Pantelimon, solicitând anularea dispozitiei nr. 288 din 10.09.2004 si admiterea cererii de restituire în natura a terenurilor intravilane în suprafata de 4.000 mp. si 5.000 mp. situate în comuna Pantelimon, sat Runcu si a constructiilor situate pe acestea.

În subsidiar, se solicita pronuntarea unei hotarâri judecatoresti prin care sa se stabilesca continutul corect al despagubirilor cuvenite, suma de aproximativ 50 milioane lei fiind prea mica.

Prin sentinta civila nr. 439/23.03.2005 Tribunalul Constanta a admis exceptia lipsei calitatii procesual pasive a Primariei comunei Pantelimon si a respins actiunea fata de aceasta, ca fiind îndreptata împotriva unei persoane fara calitate.

A fost admisa actiunea precizata de reclamanti în contradictoriu cu Consiliul Local si Comuna Pantelimon prin Primar, a fost anulata dispozitia nr. 288/10.09.2004 si au fost obligati pârâtii sa plateasca reclamantilor suma de 790.323.000 lei reprezentând contravaloarea imobilelor solicitate de reclamanti prin notificarea nr. 2586/12.09.2001.

Împotriva acestei sentinte, în termen legal, a declarat apel Comuna Pantelimon si Consiliul Local Pantelimon prin Primar, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

Analizând legalitatea hotarârii apelate, se constata ca aceste critici sunt fondate, în parte.

Astfel, conform dispozitiilor art. 129 ultim alineat al Codului de procedura civila, instanta este obligata sa se pronunte numai asupra celor ce formeaza obiectul pricinii supuse judecatii, neputându-se depasi limitele investirii cu privire la obiectul si partile implicate în conflictul judiciar.

Reclamantii au solicitat prin actiunea precizata ca detinatorii imobilelor ce au facut obiectul notificarii sa fie obligati sa faca oferta de despagubiri într-un cuantum mai mare de 50 milioane lei, suma ce urmeaza a fi stabilita pe baza unei expertize de specialitate.

Prima instanta, prin hotarârea pronuntata, a dispus obligarea pârâtilor Consiliul Local Pantelimon si Comuna Pantelimon prin Primar la plata sumei de 790.323.000 lei cu încalcarea disp. art. 36–38 din Legea nr. 10/2001.

Conform acestor dispozitii legale, unitatea detinatoare sau dupa caz, primarii, vor transmite dispozitia privind oferta de acordare a despagubirilor banesti prefecturii în a carei raza aceasta îsi are sediul, iar în cazul în care aceste despagubiri au fost stabilite printr-o expertiza, se va anexa si o copie a expertizei.

Articolul 37 din acelasi act noormativ prevede ca dupa centralizarea notificarilor si a ofertelor de acordare a despagubirilor banesti, prefecturile vor transmite centralizatoarele împreuna cu motivele primite, Ministerului Finantelor Publice.

Articolul 40 din lege prevede ca pe baza evaluarilor despagubirilor banesti în termen de 1 an de la expirarea termenului de 6 luni prevazut de lege pentru depunerea notificarilor, prin lege speciala se vor reglementa modalitatile, cuantumul si procedurile de acordare a despagubirilor banesti care pot fi plafonate.

Se retine ca prin dispozitiile legale mai sus invocate, legiuitorul a stabilit o procedura speciala de stabilire si de acordare a despagubirilor banesti cuvenite persoanelor îndreptatite conform Legii nr. 10/2001, pentru imobilele ce nu pot fi restituite în natura, cuantumul si procedurile de acordare a despagubirilor banesti, care pot fi si plafonate, se vor reglementa prin lege speciala.

În cauza se constata ca prima instanta, obligând direct prin hotarâre judecatoreasca Consiliul Local Pantelimon si Comuna Pantelimon prin Primar la plata catre reclamanti a sumei de 790.323.000 lei reprezentând valoarea de circulatie a imobilului – teren si constructie – ce nu pot fi restituite în natura, a încalcat dispozitiile legale mai sus invocate, si mai mult, a acordat ceea ce nu s-a cerut, reclamantii investind instanta cu o cerere ce viza obligarea pârâtilor sa îi faca o oferta de despagubire pentru imobilul preluat abuziv într-un cuantum superior sumei de 50.000.000 lei, cu respectarea valorii de circulatie a bunurilor revendicate.

Decizia civila nr.760/C/13 iulie 2005

Etichete: