Top

Legea nr.10/2001 – pentru acordarea de masuri reparatorii sau restituirea în natura, legea instituie în sarcina persoanei îndreptatita obligatia sa depuna actele doveditoare ale dreptului de proprietate

Legea nr.10/2001 – pentru acordarea de masuri reparatorii sau restituirea în natura, legea instituie în sarcina persoanei îndreptatita obligatia sa depuna actele doveditoare ale dreptului de proprietate – prin acte doveditoare se întelege orice act juridic cu efect translativ – art.22 din Legea nr.10/2001.

Reclamantul S.A. în contradictoriu cu pârâta Primaria Macin, a formulat contestatie împotriva dispozitiei nr.696 din 22 aprilie 2004, prin care i s-a respins cererea de solicitare de despagubiri banesti pentru imobilul situat în Macin, str.

Prin sentinta civila nr.2538 din 22.12.2004, Tribunalul Tulcea a respins cererea formulata ca nefondata.

Pentru a dispune astfel, prima instanta a avut în vedere, în esenta, ca reclamantul nu a depus nici un act doveditor în sensul art.21 -23 din Legea 10/2001, cu toate ca instanta i-a cerut aproape la fiecare termen de judecata acest lucru.

Împotriva sentintei a declarat apel reclamantul.

Apelul nu este fondat.

Apelantul reclamant a solicitat în baza Legii nr.10/2001 prin notificarea 205/2001 adresata Primariei orasului Macin, acordarea de masuri reparatorii în echivalent, respectiv despagubiri banesti pentru imobilul ce a apartinut autorilor sai S.G. si S.S., situat în orasul Macin, str.Republicii nr.5.

Prin adresa 1443/31.01.2002 apelantului i s-a adus la cunostinta ca în conformitate cu dispozitiile art.22 din Legea 10/2001 trebuie sa depuna actele doveditoare privind dreptul de proprietate asupra imobilului pentru care solicita acordarea de despagubiri.

Articolul 22 din Legea 10/2001 instituie în sarcina persoanei îndreptatite obligatia sa depuna actele doveditoare ale dreptului de proprietate odata cu notificarea sau în termen de 21 de luni de la data intrarii în vigoare a legii.

Articolul 22.1 lit.a din Normele Metodologice de aplicare unitara a Legii nr.10/2001 aprobate prin HG nr.498/2002 arata ca prin acte doveditoare ale dreptului de proprietate se întelege orice act juridic cu efect translativ, constitutiv sau declarativ de proprietate care genereaza o prezumtie relativa de proprietate în favoarea persoanei fizice sau juridice care îl invoca.

Actele mentionate depuse de apelant în sustinerea notificarii nu fac dovada proprietatii în conformitate cu prevederile pct.22.1 din Normele metodologice.

Mai mult, din înscrisurile depuse la dosar în fata instantei de apel rezulta ca între S.S. si fostul Consiliu Popular la judetului Tulcea a intervenit în 1980 un schimb de terenuri efectuat în baza Deciziei 834/12.12.1980, în scopul amplasarii unui bloc de locuinte de 80 de apartamente.

Imobilul primit în schimb situat în str.Republicii nr.27, a fost înstrainat de catre defuncta S. S. cumparatorului T.I., care la rândul sau l-a înstrainat prin contract de vânzare-cumparare autentificat sub nr.695/16.04.1997.

Asadar, imobilul pentru care a solicitat apelantul acordarea de despagubiri nu a fost preluat în mod abuziv de catre stat, dovada fiind Decizia nr.834/16.04.1980, ci a iesit din patrimoniul defunctei prin exercitarea vointei proprii iar imobilul primit în schimb aceasta l-a înstrainat, bunul intrând în circuitul civil.

Drept urmare, Curtea gasind criticile nefondate a respins apelul ca nefondat.

Etichete: