Top

Revocarea procurii; mandatul este în principiu revocabil. Mandantul poate revoca mandatul oricând chiar daca este în termen – art.1553 Cod civil.

Revocarea procurii; mandatul este în principiu revocabil.

Mandantul poate revoca mandatul oricând chiar daca este în termen – art.1553 Cod civil.

Astfel,reclamanta N.I.D. a chemat în judecata pârâta T.I.P. solicitând ca prin hotarâre judecatoreasca sa se dispuna revocarea pe cale judecatoreasca a procurii judiciare nr.1854/17.05.2004, obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata.

Prin sentinta civila nr.1215 din 7.02.2005 Judecatoria Constanta a respins exceptia lipsei de interes a actiunii.

A respins ca inadmisibila actiunea formulata de reclamanta Niculescu Dumitra si a respins cererea pârâtei de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecata ca nefondata.

Împotriva acestei sentinte a declarat apel reclamanta.

Apelul este fondat.

Potrivit art.1552 Cod civil mandatul se stinge prin:

– revocarea mandatului

– prin renuntarea mandatarului la mandat

– prin moarte.

Potrivit art.1553 mandantul poate, când voieste, revoca mandatul si constrânge, la caz, pe mandatar sa-i remita înscrisul de împuternicire.

Din textele de lege sus citate, rezulta ca revocarea expresa a mandatului nu trebuie sa îmbrace o anumita forma si ca se poate face numai în fata notarului.

Ca o consecinta, solutia de admitere a exceptiei de inadmisibilitate a actiunii în revocarea mandatului este esential nelegala urmând ca în baza art.297 Cod pr.civila, sa admita apelul si sa anuleze sentinta apelata.

Pe fondul pricinii, din textul art.1553 Cod civil rezulta ca mandatul este în principiu revocabil; mandantul poate revoca mandatul oricând chiar daca este cu termen si poate sa-l constrânga pe mandatar a-i restitui procura.

Asa fiind, se constata ca actiunea este fondata pentru ca reclamantul poate, potrivit textului sus citat, sa denunte unilateral mandatul.

La aceasta se adauga si împrejurarea ca pârâta este de acord cu revocarea mandatului.

În consecinta, evocând fondul instanta a admis actiunea si a dispus revocarea procurii.

Etichete: