Top

Reziliere contract de închiriere cu consecinta evacuarii pentru neplata chiriei – art.24 al.1 lit.b din Legea nr.114/1996.

Reziliere contract de închiriere cu consecinta evacuarii pentru neplata chiriei – art.24 al.1 lit.b din Legea nr.114/1996.

Reclamanta RAEDPP Constanta a chemat în judecata pe pârâtii M.E., M.C., M. M., M. R. solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea pârâtului M. E. la plata sumei de 8.762.458 lei din care 4.113.400 lei reprezentând chirie restanta pentru perioada februarie 2002 – ianuarie 2004 si 4.649.058 lei penalitati de întârziere aferente acestui debit; rezilierea contractului de închiriere nr.11181/16.09.2003, evacuarea neconditionata a pârâtilor din spatiul locativ situat în Constanta, str.I.Gh.Duca nr.36, cu cheltuieli de judecata.

Prin sentinta civila nr.11637 din 9.11.2004. Judecatoria Constanta a admis în parte actiunea si a dispus rezilierea contractului de închiriere nr.11181/16.09.1993, evacuarea neconditionata a pârâtilor din spatiul în litigiu.

Împotriva sentintei au declarat apel pârâtii.

Apelul este fondat.

În apel, instanta retine ca în art. 1020 Cod civil si art.1021 Cod civil se prevede ca, în contractele sinalagmatice conditia rezolutorie este subînteleasca dupa cum contractul nu este desfiintat de drept, partea în privinta careia angajamentul nu s-a executat are alegerea sa oblige cealalta parte în executarea conventiei si sa-i ceara desfiintarea, cu daune interese, înaintea justitiei.

Reclamanta a solicitat obligarea pârâtilor la executarea obligatiei, fapt care s-a si întâmplat în cursul anilor 2003 si 2004, acestia achitând integral sumele datorate cu titlu de chirie.

Înscrisurile depuse în fata instantei de apel (filele 13-19) confirma aceasta împrejurare.

De altfel si reclamanta-intimata a tinut ca învedereze ca apreciaza buna credinta a apelantilor în îndeplinirea obligatiilor contractuale.

Asadar, în speta, nu opereaza dispozitiile art.24 alin.1 lit.b din Legea 114/1996, retinându-se ca pârâtii intimati si-au îndeplinit obligatia contractuala privind plata chiriei.

Etichete: