Top

Revizuire – termenul de exercitare a caii de atac extraordinare este un termen de decadere – art.324 al.1 lit.d Cod pr.civila

Revizuire – termenul de exercitare a caii de atac extraordinare este un termen de decadere – art.324 al.1 lit.d Cod pr.civila

Reclamanta A.E. a chemat în judecata pe pârâta Asociatia de Proprietari nr.727 Constanta pentru ca prin hotarâre judecatoreasca sa fie obligata sa repare conducta comuna de apa rece de la apartamentul nr. 30, la plata de despagubiri reprezentând contravaloarea reparatiilor la peretele apartamentului reclamantei si la plata de daune de întârziere de 100.000 lei pe zi de întârziere de la data introducerii actiunii pâna la cea a efectuarii reparatiei.

Prin sentinta civila nr. 14211/8.07.2002 Judecatoria Constanta a admis în parte actiunea, a obligat pârâta sa remedieze defectiunile la instalatiile de apa rece (conducta comuna) la apartamentul nr. 30 din blocul 49, situat în Constanta, str. I.G.Duca nr. 75 în termen de 30 de zile de la data comunicarii hotarârii.

Au fost respinse capetele de cerere privind obligarea pârâtei la despagubiri civile de 2.500.000 lei si la daune cominatorii, ca nefondate.

Prin decizia civila nr. 1199/15.10.2002 Tribunalul Constanta a respins ca nefondat apelul declarat împotriva acestei sentinte de reclamanta si a admis apelul Asociatiei de Proprietari nr. 727 Constanta. A schimbat în tot sentinta apelata, în sensul ca a respins actiunea ca nefondata.

Împotriva deciziei tribunalului a declarat recurs reclamanta, iar prin decizia civila nr. 257/11.03.2003 acesta a fost respins ca nefondat.

Reclamanta a formulat si cerere de revizuire împotriva deciziei tribunalului si a solicitat anularea acesteia si, pe fond, admiterea actiunii si obligarea Asociatiei de Proprietari nr. 727 Constanta la efectuarea reparatiilor si la plata daunelor pretinse.

Prin decizia civila nr. 520/24.09.2004 Tribunalul Constanta a admis exceptia tardivitatii caii de atac invocata de intimata, a respins cererea de revizuire ca tardiv formulata si a obligat revizuienta la 2.000.000 lei cheltuieli de judecata catre intimata.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs revizuienta.

Recursul nu este întemeiat.

În recurs Curtea de Apel retine urmatoarele:

Astfel, decaderea este o sanctiune proprie numai termenelor legale imperative si opereaza în cazul în care legea stabileste un termen fix pentru exercitarea dreptului sau pentru îndeplinirea actului si partea a lasat sa treaca acel termen.

În acest sens, disp. art. 103 Cod procedura civila arata ca neexercitarea oricarei cai de atac si neîndeplinirea oricarui act de procedura în termen legal atrage decaderea, afara de cazul în care legea dispune altfel sau când partea dovedeste ca a fost împiedicata printr-o împrejurare mai presus de vointa ei.

Termenul de o luna prevazut de art. 324 alin. 1 lit. „d” Cod procedura civila este un termen de decadere si, ca atare, nu poate fi suspendat sau întrerupt, ca în cazul prescriptiei extinctive; prin urmare, cererea de revizuire formulata dupa împlinirea acestui termen este tardiva, titularul acesteia fiind decazut din dreptul de a mai exercita calea extraordinara de atac în temeiul art. 322 alin. 1 pct. 5 Cod procedura civila în raport de noile înscrisuri invocate.

Cum în speta revizuienta recurenta a formulat cererea de revizuire la mai mult de o luna dupa descoperirea înscrisurilor ce pretinde ca fac dovada prejudiciului cauzat de intimata, în mod corect a apreciat instanta de fond ca sanctiunea aplicabila este decaderea si ca termenul prevazut de disp. art. 324 alin. 1 lit. „d” Cod procedura civila nu este supus prevederilor Decretului nr. 167/1958, neputând fi suspendat sau întrerupt.

Etichete: