Top

Autorizarea modificarii actului constitutiv. Neîndeplinirea conditiilor. Art.199 alin.1 pct.1 lit. a, respectiv art.205 al.3 din Legea nr. 31/1990.

Potrivit art. 199 din Legea nr. 31/1990, actul constitutiv poate fi modificat de avocati, cu respectarea conditiilor de fond si de forma prevazute pentru încheierea lor, iar art. 205 alin. 3 din lege prevede ca diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului social pot fi incluse în rezerva si utilizate pentru majorarea capitalului social.

In raport cu textele legale sus-mentionate, chiar si cu siatuatia reevaluarii patrimoniului social, actul modificator al celui constitutiv va trebui încheiat pe principiul simetriei, în aceleasi conditii ca si actul constitutiv.

Prin încheierea nr.2528/21.09.2004, a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului, s-a respins, ca nefondata, cererea formulata de S.C. A.N. S.A.Tulcea, având ca obiect autorizarea modificarii actului constitutiv al societatii comerciale, nefiind îndeplinite conditiile art.199 al.1 pct.1 lit.a si, respectiv, art.205 al.3 din Legea nr.31/1990.

Impotriva acestei hotarâri, în termen, a declarat recurs S.C. A.N. S.A.Tulcea, pe care o considera nelegala si netemeinica, pentru urmatoarele considerente:

1.forma autentica a actului modificator nu este necesara, deoarece majorarea capitalului social nu are ca obiect subscrierea, ca aport în natura a unui teren, ci o diferenta de reevaluare a terenului din incinta;

2.aceasta majorare a capitalului social, cu diferenta de reevaluare a terenului din incinta, a solicitat-o, întrucât era impusa de art.12 din Legea nr.137/28.03.2002, privind masuri pentru accelerarea privatizarii si, respectiv, Legea nr.268/2001, privind privatizarea societatilor comerciale;

Recursul este nefondat.

Prin actul aditional s-a hotarât majorarea capitalului social de la 11.682.500.000 lei la 15.842.457.132 lei, cu diferenta de reevaluare teren din incinta societatii S.C. A.N. S.A.Tulcea, în valoare de 4.159.957.132 lei.

Potrivit art.199 al.1 lit.a din Legea nr.31/1990, „actul constitutiv poate fi modificat de asociati, cu respectarea conditiilor de fond si forma, prevazute pentru încheierea lui”.

Aceasta înseamna ca, în mod simetric, la încheierea actului constitutiv, cu ocazia modificarii, trebuie îndeplinite aceleasi conditii.

Controlul justitiei asupra modificarii actului constitutiv se exercita prin judecatorul delegat, dar numai pentru modificarile enumerate în art. 199 al.2, în care se include si majorarea capitalului social.

De asemenea, conform art. 205 alin. 3 din Legea nr. 31/1990, diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului, respectiv a terenului, poate fi inclusa în rezerva, retine Curtea.

Decizia civila nr.450/02.12.2004

Etichete: