Top

Calculul stagiului de cotizare. Retinerea CAS pentru veniturile obtinute din doua contracte de munca încheiate pentru aceeasi perioada.

Reclamanta O.U.E. a chemat în judecata pe pârâta Casa Judeteana de Pensii Constanta, solicitând ca prin hotarârea judecatoreasca ce se va pronunta sa se constate nelegalitatea deciziei nr. 182755 din 14 aprilie 2006, pârâta urmând a fi obligata la recalcularea pensiei pentru limita de vârsta prin adaugarea, ca stagiu de cotizare, si a perioadei anilor 1967 – 1971.

A aratat ca a depus în cursul lunii mai 2005, la Casa Judeteana de Pensii Constanta, adeverinta nr. 8376 din 26 aprilie 2005 eliberata de Directia de Sanatate Publica Brasov – Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, cu veniturile lunare realizate în anii mentionati la Policlinica cu Plata Brasov.

Desi adeverinta confirma contributiile lunare de asigurari sociale platite suplimentar pentru aceasta activitate, conform H.C.M. nr. 194/1963, aceste date nu au fost luate în considerare de catre casa teritoriala de pensii.

Reclamanta a mai precizat ca, la calculul pensiei nu s-a avut în vedere contributia individuala de asigurari sociale provenita din venitul aferent muncii prestate în perioada 1967, 1968, 1969, 1970 si 1971 la Policlinica cu Plata Brasov, fapt atestat prin adeverinta nr. 12728 din 11 iulie 2006 eliberata de Autoritatea de Sanatate Publica Brasov.

Prin întâmpinare, Casa Judeteana de Pensii Constanta a apreciat ca actiunea reclamantei este nefondata, în sensul ca stagiile prestate în anii mentionati la Policlinica cu Plata Brasov nu pot fi fructificate nici în temeiul Legii nr. 3/1977 si nici în considerarea prevederilor Legii nr. 19/2000, deoarece nicio dispozitie legala nu permite fructificarea unor perioade ce se suprapun.

S-a aratat, totodata, ca perioadele continute în carnetul de munca al reclamantei au timp de lucru normal si au fost fructificate ca atare.

Prin sentinta civila fara numar, din data de 12 septembrie 2007, pronuntata de Tribunalul Constanta a respins actiunea reclamantei ca fiind nefondata.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre instanta de fond a retinut urmatoarele:

La data de 6 mai 2005, reclamanta O.U.E. a depus la Casa Judeteana de Pensii Constanta o cerere de recalculare a drepturilor de pensie pe baza adeverintei nr. 8376 din 26 aprilie 2005 eliberata de Directia de Sanatate Publica Brasov – Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov.

Reclamanta a contestat punctajul stabilit prin decizia nr. 182755 din 14 aprilie 2006 emisa de Casa Judeteana de Pensii Constanta privind recalcularea pensiei pentru limita de vârsta, apreciind ca nu a fost considerata (si, implicit, valorificata ca stagiu de cotizare) perioada de activitate desfasurata între anii 1967 – 1971 la Policlinica cu Plata Brasov, astfel cum rezulta – în opinia reclamantei – din cuprinsul adeverintei depuse.

Ulterior, Autoritatea de Sanatate Publica Brasov – Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov a emis adeverinta nr. 12728 din 11 iulie 2006, care contine în esenta aceleasi date referitoare la perioada de salarizare a reclamantei în perioada 1967 – 1975.

Ambele adeverinte au mentionat ca în perioada 1 ianuarie 1967 – 30 septembrie 1975 i s-au retinut reclamantei pe statul de plata contributia de asigurari sociale conform H.C.M. nr. 194/1963, iar pe perioada 1 ianuarie 1973 – 28 februarie 1974 a întrerupt activitatea.

Instanta de fond a apreciat ca cele doua adeverinte emise de catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov nu dovedesc faptul ca perioada de activitate derulata de reclamanta O.U.E. la Policlinica cu Plata Brasov a constituit stagiu de cotizare, ci împrejurarea ca perioada de activitate derulata de reclamanta la Spitalul Clinic de Urgenta a constituit baza calcularii si retinerii C.A.S., pentru anii mentionati.

Afirmatiile reclamantei, în sensul ca a operat în cazul sau o impunere dubla, prin plata distincta a contributiilor la bugetul asigurarilor sociale pentru salariile obtinute în activitatea de la unitatea de baza (Spitalul Clinic Judetean de Urgenta) si respectiv, pentru veniturile înregistrate la Policlinica cu Plata Brasov sunt neîntemeiate, niciun înscris neconfirmând acest aspect.

Nu a fost retinuta nici împrejurarea depunerii, la termenul din 7 septembrie 2007, a contractului de munca încheiat cu Dispensarul Policlinic cu Plata Constanta, întrucât acesta a fost încheiat la 1 martie 1999, înscrisul neavând relevanta sub aspectul perioadei la care reclamanta a facut referire în actiune.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta O.U.E., invocând urmatoarele critici:

– Hotarârea instantei de fond cuprinde motive contradictorii deoarece s-a luat act de adeverintele depuse la dosar dar s-a respins actiunea cu toate ca acele adeverinte nu fac decât sa certifice împrejurarea ca pentru munca prestata în cadrul Policlinicii cu Plata Brasov, pe un stat de plata separat, se faceau retinerile aferente.

– Hotarârea este lipsita de temei legal, fiind data cu încalcarea legii.

Desi s-a facut dovada ca a lucrat în 2 locuri de munca distincte, Casa Judeteana de Pensii Constanta i-a calculat pensia numai în raport de contributia C.A.S. care figureaza în carnetul de munca. Nu au fost coroborate datele cuprinse în carnetul de munca cu cele rezultate din adeverinta depusa, din care rezulta ca erau 2 surse de venit legale.

Pentru aceste motive, recurenta apreciaza ca hotarârea este nelegala si netemeinica în conformitate cu dispozitiile art. 304 pct. 9 Cod procedura civila si solicita modificarea sentintei si admiterea cererii sale astfel cum a fost formulata.

În sustinerea recursului, recurenta a depus o copie a înscrisurilor care au fost analizate si de catre instanta de fond.

Intimata pârâta Casa Judeteana de pensii Constanta nu a formulat întâmpinare si nu si-a precizat în niciun fel pozitia procesuala.

Analizând sentinta recurata în raport de probele administrate, Curtea constata ca recursul este întemeiat.

Reclamanta a sustinut ca, în perioada 1967 – 1975, a avut 2 surse de venit legale si i s-a retinut contributia C.A.S. din ambele venituri.

Casa Judeteana de pensii Constanta nu a tinut cont de adeverintele care atesta retinerea contributiei la Policlinica cu Plata si a calculat pensia numai în conformitate cu înscrierile din carnetul de munca aratând ca, în acest carnet, sunt mentionate numai contributiile C.A.S. aferente contractului de munca încheiat cu Spitalul Judetean.

Potrivit art. 160 alin. 5 din legea nr. 19/2000 „dovada vechimii în munca … a duratei de asigurare, realizata pâna la intrarea în vigoare a prezentei legi, se face cu carnetul de munca, carnetul de asigurari sociale sau cu alte acte prevazute de lege pe baza carora se poate stabili ca s-a achitat contributia de asigurari sociale”.

Articolul 8 din aceeasi lege prevede ca perioadele în care persoanele au platit contributii de asigurari sociale constituie stagiu de cotizare.

Este adevarat ca în carnetul de munca al recurentei reclamante nu se regasesc datele corespunzatoare activitatii desfasurate la Policlinica cu plata dar acest aspect nu era de natura a înlatura din calculul pensiei perioada în care s-a achitat contributia suplimentara la fundul de asigurari sociale pentru perioada 1967 – 1971.

Potrivit art. 1 lit. a din Hotarârea nr. 184/1963 privind repartizarea veniturilor policlinicilor speciale, serviciilor si cabinetelor speciale cu plata, veniturile speciale se repartizau astfel:

– 25% se varsa la bugetul republican sau local (dupa cum unitatea era de interes republican sau local);

– 50% pentru stimularea personalului care a contribuit la realizarea veniturilor si pentru plata contributiei de asigurari sociale aferente;

– 25% pentru acoperirea cu precadere a cheltuielilor de întretinere, reparatii curente, dotare, dezvoltare policlinici …

Chiar daca în carnetul de munca al recurentei reclamante nu este înscrisa si activitatea desfasurata de aceasta în perioada 1967 – 1971 la Policlinica Teritoriala Brasov, prin adeverinta nr. 12728 din 11 iulie 2006, emisa de Autoritatea de Sanatate Publica Brasov, se confirma afirmatiile recurentei reclamante iar aceasta adeverinta poate fi luara în calcul la stabilirea pensiei, în conformitate cu textul legal aratat mai sus (art. 160 alin. 5 din Legea nr. 19/2000).

În aceasta adeverinta este mentionat atât salariul primit de catre recurenta reclamanta cât si contributia C.A.S. retinuta de acea unitate sanitara.

În mod gresit a retinut instanta de fond ca perioada desfasurata ca medic la Policlinicile cu plata nu constituie stagiu de cotizare, atâta vreme cât recurenta reclamanta avea contract de munca cu acea unitate sanitara si contributia C.A.S. se retinea si datora conform legii.

Constatând ca recurenta reclamanta a lucrat în perioada 1 ianuarie 1967 – 30 septembrie 1971 si la Policlinica Teritoriala Brasov, de unde a încasat venituri si a platit contributia C.A.S., Curtea va admite recursul si, modificând sentinta atacata, va anula decizia nr. 182755 din 14 aprilie 2006 a Casei Judetene de Pensii Constanta, pe care o va obliga sa emita o noua decizie în favoarea recurentei reclamante, prin luarea în calcul si a acestei perioade, ca stagiu de cotizare.

Tags: