Top

Indemnizatie veteran de razboi decorat cu ”Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial 1941 – 1945”, calculata în baza Legii nr. 44/1994, modificata prin OUG nr. 12/2004.

Prin cererea formulata la Tribunalul Constanta reclamantul S.S. a solicitat în contradictoriu cu pârâta C.J.P. Constanta obligarea acesteia la calcularea rentei ca indemnizatie de veteran de razboi în cuantumul legal din solda de grad si de functie a unui sublocotenent, în conformitate cu prevederile OUG 12/23.03.2004.

În motivarea cererii reclamantul a aratat ca în prezent primeste o renta lunara calculata numai în raport de solda de grad.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca nefondata.

În motivare a invocat faptul ca OUG 12/2004 a fost adoptata în vederea înlaturarii discriminarii create prin aparitia OUG 2/2004, ordonanta ce a majorat coeficientul de ierarhizare în cazul personalului din cadrul MAN, al nivelului soldei de grad, respectiv de functie a sublocotenentului din acest sistem.

Prin OUG 12/2004 s-a precizat ca începând cu luna martie 2004 renta lunara prevazuta la art. 13 si 14 se calculeaza dupa caz în functie de nivelul soldei de grad si al soldei de functie la minim ale unui sublocotenent din cadrul Ministerului Apararii Nationale, stabilite conform legii.

Prin urmare, ordonanta înlatura diferentele ce ar fi aparut între indemnizatia acordata veteranilor de razboi proveniti din sistemul MAN si cea acordata celor proveniti din cadrul celorlalte sisteme, fara însa a modifica art.13 si 14 din legea 44/1994, care stabilesc clar drepturile de care beneficiaza veteranii de razboi, în functie de importanta distinctiilor ce le-au fost conferite.

Prin sentinta civila nr.335/12.10.2007 pronuntata de Tribunalul Constanta s-a admis actiunea reclamantului, în contradictoriu cu pârâta CASA JUDETEANA DE PENSII CONSTANTA.

A fost obligata pârâta sa recalculeze renta lunara de veteran de razboi a reclamantului, ca fiind 25% din solda de grad si solda de functie la minim ale unui sublocotenent din cadrul MApN.

A fost obligata pârâta sa plateasca reclamantului drepturile rezultate ca diferenta din recalcularea, începând cu luna martie 2004, a rentei lunare de veteran de razboi reprezentând 25% din solda de grad si solda de functie la minim ale unui sublocotenent din cadrul MApN si renta efectiv achitata, pâna la data acordarii integrale a acestui drept.

În motivarea hotarârii prima instanta a retinut urmatoarele considerente:

Prin O.U.G. nr. 12/23.03.2004 (aprobata prin Legea nr. 210/2004) a fost completata Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, în sensul includerii art. 14 1, care prevede ca ,,Începând cu luna martie 2004, renta lunara prevazuta la art. 13 si 14 se calculeaza, dupa caz, în functie de nivelul soldei de grad si al soldei de functie la minim ale unui sublocotenent din cadrul Ministerului Apararii Nationale, stabilite conform legii.

Reclamantul se încadreaza, astfel, în categoria beneficiarilor rentei lunare calculate în raport de art. 14 din Legea nr. 44/1994, caz în care beneficia (pâna la data introducerii noului text ) de o renta lunara echivalenta cu 25% din solda de grad a unui sublocotenent.

Astfel fiind, în absenta oricarei alte prevederi legale care sa înlature interpretarea neechivoca a textelor incidente, se va retine ca, din luna martie 2004, reclamantul era îndreptatit sa primeasca renta lunara în cuantum de 25% din nivelul soldei de grad si al soldei de functie la minim ale unui sublocotenent din cadrul Ministerului Apararii Nationale, stabilite conform legii.

Împotriva acestei sentinte a formulat recurs pârâta C.J.P. Constanta.

În motivare recurenta a invocat urmatoarele motive de recurs:

În mod gresit instanta de fond a obligat institutia la recalcularea rentei lunare de veteran de razboi datorata reclamantului ca fiind 25% din solda de grad si solda de functie la minimum al unui sublocotenent din cadrul MAN.

Potrivit art. 14 din legea 44/1994 veteranii de razboi care nu sunt decorati cu ordine medalii sau cruci de razboi prevazute la art. 13 al.1 lit.a), b), c), dar carora le-a fost conferita Medalia „Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941 – 1945, beneficiaza de o renta lunara echivalenta cu 25% din solda de grad a unui sublocotenent.

OUG 12/2004 înlatura diferentele ce ar fi aparut între indemnizatia acordata veteranilor de razboi proveniti din sistemul MAN si cea datorata celor proveniti din cadrul celorlalte sisteme militare, fara însa a modifica art. 13 si 14 din Legea 44/1994, care stabileste clar drepturile de care beneficiaza veteranii de razboi, în functie de importanta distinctiilor ce le-au fost conferite.

Raportat la data promovarii actiunii respectiv înregistrarea cererii de chemare în judecata la 20.06.2007, instanta de fond în mod gresit a obligat institutia la plata diferentelor rezultate din recalculare, începând cu luna martie 2004, dreptul de a solicita eventuale diferente fiind prescris pentru perioada martie 2004 – 20.06.2004.

Analizând sentinta recurata din prisma criticilor formulate, Curtea a admis recursul ca fondat pentru urmatoarele considerente:

Reclamantul S.S. este veteran de razboi conform legitimatiei eliberate de Asociatia Nationala a Veteranilor de razboi, fiind decorat cu Medalia „Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial 1941 – 1945”.

Potrivit art. 14 din Legea 44/1.07.1994 republicata: ”veteranii de razboi care nu sunt decorati cu ordine, medalii sau cruci de razboi prevazute la art. 13 al.1 lit.a), b) si c), dar carora le-a fost conferita Medalia „ Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial 1941 – 1945”, beneficiaza de o renta echivalenta cu 25% din solda de grad a unui sublocotenent.

Prin OUG 12/23.03.2004 aprobata prin legea 210/2004 a fost completata legea 44/1994 privind veteranii de razboi, în sensul includerii art.141, care prevede ca: începând cu luna martie 2004, renta lunara prevazuta la art. 13 si 14 se calculeaza, dupa caz, în functie de nivelul soldei de grad si al soldei de functie la minim ale unui sublocotenent din cadrul Ministerului Apararii Nationale, stabilite conform legii”.

Legiuitorul foloseste distinctia „dupa caz”, cazurile referindu-se la articolelele 13 si 14 din legea 44/1994 care au ramas nemodificate si care stabilesc clar drepturile de care beneficiaza veteranii de razboi, în functie de importanta distinctiilor ce le-au fost conferite.

OUG 12/2004 a fost adoptata în vederea înlaturarii discriminarii create prin aparitia OUG 2/2004, ordonanta ce a majorat coeficientul de ierarhizare în cazul personalului din cadrul MAN, al nivelului soldei de grad, respectiv de functie al sublocotenentului din acest sistem.

Pâna la data de 01.03.2004, soldele de grad si de functie ale unui sublocotenent, în raport de care se stabileste renta lunara acordata veteranilor de razboi avea aceeasi valoare atât în sistemul de aparare nationala cât si în celelalte sisteme militare.

Legea nr.138/1999 a fost completata prin OUG 2/2004, majorându-se coeficientul de ierarhizare în cazul personalului din cadrul MAN, majorându-se si nivelul soldei de grad si respectiv a functiei sublocotenentului din acest sistem.

Astfel, existau reglementate doua cuantumuri diferite ale soldei de grad a unui sublocotenent, unul pentru MAN si altul pentru celelalte sisteme militare, ceea ce atragea aplicarea în mod discriminatoriu a prevederilor legii nr.44/1994.

Prin OUG 12/2004 a fost completata legea 44/1994 înlaturându-se diferentele ce ar fi aparut între indemnizatia acordata veteranilor de razboi proveniti din sistemul MAN si cea acordata celor proveniti din cadrul celorlalte sisteme.

Însa prin OUG 12/2004 nu au fost modificate prevederile art. 13 si 14 din Legea 44/1994 care stabilesc clar drepturile de care beneficiaza veteranii de razboi, în functie de importanta distinctiilor ce le-au fost conferite.

În functie de importanta distinctiilor prevazute dupa caz la art. 13 si 14 din Legea 44/1994, renta lunara se calculeaza raportat: fie numai la solda de grad al unui sublocotenent din cadrul MAN, fie la solda de grad si solda de functie la minim ale unui sublocotenent din cadrul MAN.

În cauza, reclamantul fiind decorat cu medalia „Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial 1941 – 1945 beneficiaza de o renta lunara echivalenta cu25% din solda de grad al unui sublocotenent din cadrul MAN, stabilita conform legii.

În ceea ce priveste cel de-al doilea motiv de recurs referitor la prescriptia dreptului la actiune pentru pretentiile referitoare lunii iunie 2004, Curtea a apreciat ca si acesta este întemeiat.

Potrivit art. 1 din Decretul 167/1958 privind prescriptia extinctiva, dreptul la actiune având un obiect patrimonial se stinge prin prescriptie daca nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege.

În conformitate cu prevederile art. 3 din acelasi act normativ termenul de prescriptie este de 3 ani.

Având în vedere faptul ca prin cererea formulata reclamantul a solicitat plata rentei lunare începând cu martie 2004, iar actiunea a fost introdusa în iunie 2007, Curtea a admis exceptia prescriptiei dreptului la actiune pentru pretentiile anterioare datei de iunie 2004, cu consecinta respingerii acestor pretentii ca prescrise.

Pentru considerentele aratate mai sus, potrivit art. 312 C.proc.civ. Curtea a admis recursul formulat si a modificat în parte sentinta recurata conform dispozitivului acestei decizii.

Etichete: