Top

Art.6 din C.E.D.O. – caracterul echitabil al procesului.

Examinând actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca prin sentinta penala nr.66 din data de 16 februarie 2009, pronuntata de Tribunalul Constanta în dosarul penal nr.9876/11872008, a fost respinsa ca inadmisibila plângerea formulata la data de 11.11.2008 de catre petenta S.C. „E.I.” SRL Constanta.

Pentru a pronunta aceasta solutie, prima instanta a retinut urmatoarele:

La data de 11.11.2008 a fost înregistrata pe rolul instantei sub nr. 9876/118/2008 plângerea formulata la data de 11.11.2008 de catre petenta SC E.I. S.R.L. Constanta împotriva rezolutiei din 21.04.2008 emisa de catre Parchetul Înaltei Curti de Casatie si Justitie în dosarul nr. 757/P/2006 prin care s-a dispus confiscarea si distrugere a 1296 baxuri de tigari marca Ronson si a 990 baxuri tigari marca Sovereign.

În sustinerea plângerii formulate, petenta a învederat ca bunurile respective sunt proprietatea acesteia iar procurorul a dispus în mod nelegal si netemeinic masura confiscarii în conditiile în care nu a administrat nicio proba din care sa rezulte ca tigarile nu sunt originale.

A învederat petenta ca a formulat plângere la procurorul ierarhic superior însa nu a primit nici un raspuns.

La termenul de judecata din 5.01.2009 instanta, din oficiu, a pus în discutie admisibilitatea plângerii, petenta prin avocatul ales precum si reprezentantul Ministerului Public, formulând concluzii în acest sens la termenul de judecata din 26.01.2009.

La solicitarea instantei, petenta, prin aparator, a precizat ca temeiul juridic al plângerii sale îl constituie dispozitiile art. 278 ind. 1 C.p.p., mentionând totodata ca, în baza acestor prevederi solicita numai desfiintarea dispozitiei de confiscare si de distrugere a tigarilor.

Potrivit art. 168 C.p.p. astfel cum a fost interpretat prin decizia nr.71/2007 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie pronuntata în recurs în interesul legii, masura asiguratorie dispusa de procuror poate fi contestata la instanta numai în situatia în care cauza în care aceasta s-a dispus se afla în curs de judecata.

Ori, prin rezolutia nr. 757/P/2006 prin care s-a dispus la punctul VI masura confiscarii cu titlu de masura ”asiguratorie”, procurorul a dispus netrimiterea în judecata a faptuitorilor fata de care s-au uat cercetari penale.

Din aceasta perspectiva, dispozitiile art. 168 C.p.p. nu pot constitui temei juridic al plângerii petentei.

Având în vedere ca prin instituirea procedurii prev. de art. 278 ind. 1 C.p.p. s-a vizat cenzurarea dispozitiilor de netrimitere în judecata pronuntate de catre procuror, iar nu a anumitor dispozitii continute de actele procurorului de netrimitere în judecata, altele decât cele de neîncepere a urmaririi penale, de clasare, de scoatere de sub urmarire penala ori de încetare a urmaririi penale, si tinând seama de faptul ca petenta a vizeaza numai desfiintarea dispozitiei de confiscare si de distrugere a tigarilor cuprinsa în rezolutia procurorului, plângerea acesteia nu este admisibila nici prin prisma acestor dispozitii legale.

În acest sens s-a pronuntat si Înalta Curte de Casatie si Justitie care, prin decizia în interesul legii nr.57/24.09.2007 (obligatorie pentru instante potrivit prevederilor art.414 ind. 2 C.p.p. ), a statuat ca, plângerea îndreptata împotriva masurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori în baza dispozitiilor date de acesta, altele decât rezolutiile sau ordonantele procurorului de netrimitere în judecata, reglementate de art.2781 alin.1 din Codul de procedura penala, este inadmisibila.

Asadar, prin prisma dispozitiilor procedural penale, plângerea petentei apare ca fiind inadmisibila.

În termen legal, împotriva acestei hotarâri a declarat recurs motivat, petenta S.C. „E.I.” SRL Constanta, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

Se sustine ca respingerea plângerii formulata împotriva rezolutiei nr.757/P/2006 din data de 21.04.2008 a Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia Urmarire Penala si Criminalistica – Serviciul de Coordonare a Activitatii Ministerului Public în domeniul drepturilor de proprietate intelectuala, se încalca prevederile art.21 din Constitutie, art.6 din CEDO, câta vreme prin aceasta rezolutie au fost vatamate interesele sale, confiscându-se pe nedrept cantitatea de 1.296 baxuri tigari marca „Ronson” si 990 baxuri tigari marca „Sovereign” .

Verificând legalitatea si temeinicia hotarârii recurate, în raport de criticile aduse si din oficiu, conform art.3856 alin.3 Cod procedura penala, curtea constata ca recursul declarat de petenta S.C. „E.I.” SRL Constanta, este fondat pentru urmatoarele considerente:

Petenta S.C. „E.I.” SRL Constanta, a formulat plângere împotriva rezolutiei din data de 21.04.2008, emisa de Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie în dosarul numarul 757/P/2006, întemeiata pe disp.art.2781 Cod procedura penala.

Plângerea vizeaza masura asiguratorie de confiscare si distrugere a 1.296 baxuri de tigari marca „Ronson” si a 990 baxuri tigari marca „Sovereign”, masura secundara care se supune regulilor masurii principale (accesorium sequitur principalae).

Prin respingerea ca inadmisibila a plângerii împotriva rezolutiei procurorului, s-au încalcat prevederile art.6 din C.E.D.O. – privind caracterul echitabil al procesului – care implica obligatia tribunalului de a proceda la un examen efectiv al problemelor esentiale si cererilor formulate de partile din proces, ceea ce instanta de fond nu a facut, nepronuntându-se pe fondul cauzei.

Curtea de Apel Constanta, în temeiul art.38515 pct.2 lit.”c” Cod procedura penala, art.3859 al.1 pct.10 Cod procedura penala, a admis recursul penal declarat de petenta S.C. E.I. SRL, împotriva sentintei penale nr.66 din data de 16 februarie 2009, având ca obiect plângere împotriva rezolutiei din 21 aprilie 2008, a procurorului de la Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de Urmarire Penala si Criminalistica.

A casat hotarârea recurata si a dispus rejudecarea cauzei de catre Tribunalul Constanta.

Etichete: