Top

Privatizare. Vânzare de acţiuni. Executarea obligaţiilor asumate prin contract

Dacă după încheierea contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni, cumpărătorul care şi-a asumat obligaţia de a realiza o investiţie de 50% din profitul net înregistrat îşi pierde personalitatea juridică, prin efectul fuziunii cu societatea pe acţiuni ale cărei acţiuni le-a achiziţionat, operează confuziunea.

A.P.A.P.S. Bucureşti a solicitat obligarea pârâtei S.C. CN S.R.L. Constanţa la executarea obligaţiilor asumate prin clauza 7.7. din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat în luna iunie 1998, în sensul realizării investiţiei în procent de 50% din profitul net realizat în respectivul an, cu plata de daune cominatorii de 500.000 lei pe fiecare zi de întârziere în executarea obligaţiei, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.

Reclamanta a susţinut că prin contractul sus-menţionat a fost vândut către societatea pârâtă un procent de 70% din acţiunile S.C. CN S.A., iar potrivit clauzei 7.7., cumpărătorul s-a angajat să realizeze investiţii în cuantum de cel puţin 50% din profitul realizat, într-o perioadă de doi ani.

S-a arătat că în urma solicitării adresate pârâtei de a-i prezenta instituţiei publice implicate documentaţia întocmită în acest sens, aceasta nu a fost în măsură să probeze respectarea clauzei menţionate.

Acţiunea reclamantei a fost apreciată ca nefondată.

Din analiza bilanţului contabil prezentat de pârâtă rezultă că profitul înregistrat pe anul 1998 a fost de doar 500.000 lei, sumă cu care s-a constituit un fond de rezervă.

Mai mult, între S.C. CN S.A. şi S.C. CN S.R.L. a avut loc în acelaşi an o operaţiune de fuziune, astfel că toate obligaţiile societăţii cu răspundere limitată faţă de societatea pe acţiuni s-au stins prin confuziune, conform art. 1154 – 1155 cod civil.

(sentinţa civilă nr. 2804 COM/ 2.11.2001, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: