Top

Contract sinalagmatic. Inaplicabilitatea excepţiei de neexecutare a contractului.

Excepţia de neexecutare a contractului nu va putea fi invocată de debitorul obligaţiei, în absenţa interdependenţei obligaţiilor părţilor.

Reclamanta – societate comercială a chemat în judecată societatea pârâtă, solicitând obligarea acesteia la plata chiriei pentru spaţiul comercial utilizat, pe perioada anului 2000.

Pârâta a respins pretenţiile reclamantei şi a apreciat că nu datorează nici o chirie, întrucât locatorul a fost obligat, prin hotărâre judecătorească irevocabilă pronunţată în decembrie 1999, la încheierea cu locatarul a unui contract de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare pentru acelaşi spaţiu comercial, prin novaţia contractului de închiriere.

Acţiunea reclamantei este, însă, întemeiată.

În absenţa unui act juridic care să lipsească de efecte contractul de închiriere existent între cele două societăţi, locatorul este îndreptăţit să primească de la locatar chiria, fără a-i putea fi sancţionată – prin sistarea plăţii chiriei – neexecutarea propriei obligaţii, statuate prin hotărâre judecătorească.

( sentinţa civilă nr.1177 COM/11.05.2001, irevocabilă conform deciziei civile nr. 513/2001 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială )

Etichete: