Top

Contract de transport pe calea ferată. Despăgubiri pentru marfa nepredată. Calculul acestora.

Fiind constatată culpa cărăuşului în producerea prejudiciului, prin pierderea parţială a mărfii încredinţate la transport, acesta va fi ţinut să despăgubească pe cel prejudiciat cu o valoare corespunzătoare aplicării, la preţul mărfii, a taxei pe valoare adăugată, a taxei de drum şi a accizelor.

Apărările pârâtei SNTFM – Sucursala Regională de Marfă Constanţa, privind netemeinicia pretenţiilor reclamantei SNP PETROM S.A. – Sucursala PECO Constanţa cu privire la contravaloarea mărfii pierdute pe parcursul transportului, în sensul includerii în calcul a T.V.A., a taxei de drum şi a accizelor, vor fi respinse ca nefondate.

Prejudiciul a fost calculat conform art. 85.2. din Regulamentul de transport aprobat prin O.G. nr. 41/1997, avându-se în vedere preţul curent al mărfii la locul şi la data la care aceasta a fost primită spre transport şi include preţul de rafinărie, accize, T.V.A. şi taxa de drum.

Accizele se datorează conform art. 16 şi 17 din O.G. nr. 27/ 2000 de către agenţii economici producători, în speţă, reclamanta, care le virează la momentul efectuării livrării, deci pentru întreaga cantitate de marfă înscrisă în documentele de transport.

Cât priveşte T.V.A., potrivit art. 10 alin. 1 şi art. 12 alin. 1 din O.G. nr. 3/1992, obligaţia plăţii şi exigibilitatea T.V.A. iau naştere la data efectuării livrării, care coincide în speţă cu cea a predării mărfii – produse petroliere – către transportator.

Taxa de drum se achită, de asemenea, de către producător, în condiţiile Legii nr. 118/1996.

În aceste condiţii, fiind constatată culpa cărăuşului în producerea prejudiciului, prin pierderea parţială a mărfii încredinţate la transport, acţiunea reclamantei va fi admisă astfel cum a fost formulată.

(sentinţa civilă nr. 2691 COM/ 25.10.2001, irevocabilă conform deciziei civile nr. 643/ 2001 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială)

Etichete: