Top

Verificarea creanţelor. Calea procesuală a contestaţiei.

Lichidatorul nu are dreptul de a cenzura creanţele declarate de creditorii societăţii în încetare de plăţi, fără ca asupra cuantumului acestora să existe o hotărâre pronunţată de judecătorul sindic, în soluţionarea contestaţiilor prevăzute de Legea nr. 64/1995.

Contestaţia creditoarei SIF Transilvania asupra măsurii lichidatorului de a nu înscrie, pe tabelul preliminar al obligaţiilor, întreaga creanţă declarată, ci doar partea apreciată ca întemeiată, este fondată.

Conform art. 88 din Legea nr.64/1995 republicată, verificarea valabilităţii, a cuantumului şi a rangului de prioritate al creanţelor declarate împotriva debitoarei se realizează prin soluţionarea, de către judecătorul sindic, a contestaţiilor lichidatorului, debitorului ori a creditorilor interesaţi.

Prin urmare, este nelegală măsura luată de lichidator, de a menţiona în tabelul preliminar al obligaţiilor doar suma de 3.334.658 lei cu titlul de creanţă datorată, iar nu şi a diferenţei de 2.146.000 lei – pe considerentul stingerii ei prin plată şi deci, ca nedatorată. Orice obiecţiune a lichidatorului asupra cuantumului creanţelor declarate urmează a face obiectul unei contestaţii, în cadrul căreia se va stabili legitimitatea sumelor pretinse de creditori cu respectarea normelor procesuale şi cu administrarea probatoriilor necesare.

(sentinţa civilă nr. 3181 COM / 21.12.2000, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: