Top

Faliment. Creanţă bugetară. Instituţie publică.

Creanţa declarată de Inspectoratul Navigaţiei Civile nu este o simplă creanţă chirografară, ci o obligaţie către buget, astfel că urmează a fi înscrisă pe tabelul obligaţiilor debitoarei în faliment conform art. 108 pct.4 din Legea nr. 64/ 1995 republicată.

Creditoarea Inspectoratul Navigaţiei Civile a formulat contestaţie la înscrierea pe tabelul preliminar al obligaţiilor debitoarei S.C. Thor S.R.L. Constanţa, susţinând că suma declarată de 5.841.736 lei, urmează să fie înscrisă la rangul de creanţă bugetară, iar nu în raport de cel conferit prin art. 108 pct. 8 din Legea nr. 64/ 1995 republicată.

Contestaţia este întemeiată.

Inspectoratul Navigaţiei Civile este instituţie publică înfiinţată în baza O.G. nr. 95/ 1998, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor. Creditoarea s-a înscris în procedura reorganizării judiciare şi a falimentului debitoarei cu suma menţionată, care constituie o obligaţie la buget, iar nu o simplă creanţă chirografară.

Faţă de aceste considerente, creanţa urmează a fi înscrisă, pe tabelul definitiv al obligaţiilor debitoarei, conform art.108 pct. 4 din Legea nr. 64/ 1995 republicată.

(sentinţa civilă nr. 2727 COM/ 24.04.2002, irevocabilă prin nerecurare)

Notă: Prin H.G. nr. 1133/ 10.10.2002 a fost creată Autoritatea Navală Română, ca urmare a fuziunii Inspectoratului Navigaţiei Civile cu Regia Autonomă ,,Registrul Naval Român’’.

Tags: