Top

Furt. Achitare in baza art.11 pct.2 Lit.a.

ip: Sentinţă penală

Nr./Dată: 361 (28.02.2012)

Autor: Sectia Penala

Domenii asociate: Furt

Prin Sentinţa Penală Nr.361 / 28.02.2012 instanta a dispus: În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit.b ind.1 C.p.p., dispune achitarea inculpatei: D.A., fiica lui I. si M. născută la data de 05.10.. în B., judetul Pr., domiciliata in comuna F., sat F., nr. 6., judetul P., fara forme legale in P., strada R., nr.3. judetul P., CNP 293100., pentru sav. infracţiunii de furt calificat prev. de art.208 alin.1, art.209 alin.l, lit. e alin.2 lit.b Cp. cu aplic. art.99 si urm. C.p, parte vatamata G.m.R.a, fapta din data de 22.12.2009.

In baza art.18 ind.1 rap. la art.91 alin.1 lit.c C.pen, aplica inculpatei D. A., fiica lui I. si M., născută la data de 05.10.. în B., judetul Pr., domiciliata in comuna F., sat F., nr. 6, judetul P., fara forme legale in P, strada R., nr.3, judetul P., CNP 293100. sanctiunea amenzii administrative in cuantum de 300 lei.

În baza art.346 rap. la art 14 si art 15 C.proc.pen ia act ca partea vatamata G. M. R., domiciliata in P.N., sat Sf. nr.5, jud. P. nu s-a constituit parte civila in cauza, prejudiciul fiind recuperat prin restituire.

În baza art. 192 alin.1 lit.d C.p.p., obliga inculpata la plata plata sumei in cuantumde 500 lei reprezentand cheltuieli judiciare catre stat.

In baza art.189 alin.1 C.proc.pen onorariul aparatorului din oficiu in cuantum de 200 lei, va fi avansat din fondurile Ministerului de Justitie catre Baroul Prahova.

Cu drept de recurs în 10 zile de la poronunţare pentru Reprezentantul Ministerului Public si pentru inculpata si de la comunicare pentru partea vatamata.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 28.02.2012.”

Pentru a ajunge la această soluţie, instanţa a reţinut următoarele:

Prin Rechizitoriul nr.13038/P/2009 din data de 13.12.2011, al Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti, s-a pus in miscare actiunea penala si s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpatei D.A., fiica lui I. si M., născută la data de 05.10.. în B., judetul P., domiciliata in comuna F., sat F., nr.6., judetul P., fara forme legale in P., strada R., nr.3., judetul P., CNP 293100. pentru sav. infracţiunii de furt calificat prev. de art.208 alin.1, art.209 alin.l, lit. e alin.2 lit.b Cp. cu aplic. art.99 si urm. C.p.

În cuprinsul actului de sesizare al instanţei, s-a reţinut următoarea situaţie de fapt,

La data de 22.12.2009, in jurul orelor 11,30 in timp ce se afla in statia de tranvai a Halelor Centrale din mun. Ploiesti, profitand de neatentia partii vatamate G.M.R., a sustras poseta acesteia ce continea un portofel ce continea acte de identitae si suma de 12 lei, prejudicial cauzat fiind integral recuperate.

Fiind audiata pe parcursul urmaririi penale, invinuita a recunoscut comiterea faptei retinute in sarcina sa.

Situatia de fapt a fost expusa pe baza următoarelor mijloace de probă: process verbal de sesizare din oficiu(filele5-7 dosar urmarire penala), declarative parte vatamata(filele 8-9 dosar urmarire penala),declaratii martori (filele11-12 dosar urmarire penala), declarative invinuita(filele14-16 dosar urmarire penala)

Inainte de inceperea cercetarii judecatoresti instant a adus la cunostiinta inculpatei posibilitatea pe care o are de a solicita ca solutionarea cauzei sa se faca in procedura simplificata in baza probelor care au fost administrate in faza de urmarire penala, in masura in care aceasta isi insuseste probele si recunoaste fapta astfel cum a fost descrisa in actul de sesizare.

Inculpata prin aparator a aratat la termenul din 23.02.2012, ca intelege sa se prevaleze de dispoz. art 320 ind.1 c.p.p si judecata sa se faca in procedura simplificata, invederand instantei ca isi insuseste probele administrate in faza de urmarire penala si le cunoaste, nemaisolicitand alte probe noi, intelegand totodata sa recunoasca in totalitate si neconditionat fapta retinute in sarcina sa.Inainte de a ii fi luata o declaratie, instant a explicat inculpatuli in ce consta invinuirea ce i se aduce prin rechizitoriu.

Instanţa avand in vedere dispozitiile art. 320 ind.1 C,p,p al.1 referitoare la imprejurarea ca pana la inceperea cercetarii judecatoresti, daca instant se considera lamurita, iar inculpatul recunoaste in totalitate si neconditionat faptele retinute in sarcina sa si nu mai solicita probe noi fiind de acord cu cele administrate in cursul urmaririi penale pe care le cunoaste si le insuseste, a procedat la audierea inculpatului, care a recunoscut săvârşirea faptelor.

Inculpatul nu a solicitat probe in circumstantiere.Prin raportare la declaratia inculpatului care a recunoscut fapta retinuta in sarcina sa, astfel cum a fost descrisa in actul de sesizare instant, considerandu-se lamurita asupra tuturor imprejurarilor a admis cererea acestuia si a procedat la solutionarea cauzei in procedura simplificata.

Fata de imprejurarea ca fapta a fost comisa in perioada minoratului, instanta a dispus emiterea unei adrese catre Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Prahova in vederea intocmirii referatului de evaluare a inculpatei.

Analizând materialul probator administrat în cauză pe parcursul urmăririi penale dat fiind ca inculpatul a inteles sa se prevaleze de procedura simplificata instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 22.12.2009 in jurul orelor 13,10 partea vatamata G.M.R.se afla in statia de tranvai ,,Halele Centrale,, din mun.Ploiesti, insotita fiind de marorul T.F.La un moment dat profitand de neatentia partii vatamate si de aglomeratia specifica mijloacelor de transport in comun,inculpata avand mana dreapta acoperita cu o esarfa a sustras din geanta partii vatamate un portofel. Imediat dupa comiterea faptei aceasta a fost depistata de catre organelle de politie care se aflau in acelasi mijloc de transport in comun.

Fiind audiata inculpate a recunoscut fapta comisa restituind totodata portofelul partii vatamate, si aratand in fata organelor de urmarire penal ca a ajuns sa comita fapta pentru ca avea nevoie de bani.

În drept, fapta inculpatei care la data de 22.12.23009 a sustras din geanta partii vatamate un portofel in care se afla suma de 12 lei si acte care servesc la stabilirea identitatii, intruneste elemntele constitutive ale infractiunii de furt calificat prevazuta si pedepsita de dispozitiile art 208 alin.1-209 alin.1 lit.e si alin.2 litera b C.pen.

Fata de imprejurarea ca fapta a fost comisa la momentul la care inculpata era minora, instanta constata ca in cauza sunt incidente dispozitiile art 99 si urm C.pen.

În ceea ce priveşte latura obiectivă, instanţa reţine că probele administrate în cauză evidenţiază realizarea elementului material specific infracţiunii, constând in actiunea de a lua din posesia partii vatamate portmoneul cu scopul vadit de a si-l insusi pe nedrept.

In ceea ce priveste gradul de pericol social al faptei comise instanta apreciaza potrivit dispozitiilor art. 18 ind.1 C.proc.pen ca fapta prin natura sa nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni, in concreto aducand o atingere minima valorii sociale(patrimoniale) aparate de lege fiind in mod vadit lipsita de importanta.

Potrivit dispozitiilor art 18 in.1 C.pen in evaluarea gradului de pericol social, instanta va avea in vedere, modul si mijloacele de savarsire a faptei,scopul urmarit de inculpata in comiterea fapte, urmarea produsa, persoana si conduita inculpatei.

Astfel prin raportare la referatul de evaluare existent la filele 18-20 dosar instanta apreciaza ca actul antisocial, a fost o atitudine de moment creata pe fondul unei situatii pecuniare, inculpata regretand ulterior comiterea faptei.

In mod evident ca pe langa factorul (dificultati finaniciare) principal care a influentat in mod negativ conduita inculpatei din data de22.12.2009, instanta apreciaza ca varsta frageda a acesteia si mediul ineluctibil in care s-a dezvoltat au contribuit in egala masura la luarea deciziei din data anterior mentionat.In ceea ce priveste urmarea produsa, respective repercusiunea fapetei, instanta conchide in a aprecia vis a vis de cuantumul prejudiciului(12 lei care a si fost recuperate), ca fapta prin natura mijloacele de comitere nu constituie gradul de pericol social al unei infractiuni.

In plus este de observant ca inculpata nu este cunoscuta cu antecedente penale, iar suportul afectiv oferit de familie pe viitor,cu atat mai mult cu cat aceasta este si insarcinata, va contribui in mod neechivoc la inhibarea unor eventuali factori care sa influenteze conduit antisocial a inculpatei.

Este adevarat ca fapta s-a comis in loc public insa, asa cum am mentionat anterior hotararea luata de catre inculpata a fost una de moment aceasta nepregatindu-se din timp, prin studierea locului, procurarea unor instrumente sau prin utilizarea altor mijloace care sa contribuie la atingerea scopului urmarit-respectiv la procurarea unei sume de bani de care sa se si foloseasca.

In evaluarea pericolului social concret instanta va tine seama de periclitarea efectiva a valorii sociale respective patrimoniale, ocrotita de lege si de urmarea produsa.

Se retiene asadar prin raportare la probele administrate in cauza ca inculpate a asustras portofelul partii vatamate G.m. in care se afla suma de 12 lei, iar raportat la urmarea imediata, deci la rezultatul pagubitor instanta va aprecia ca fapta este lipsita in concret de gradul de pericol social specific infrractiunii

Avand in vedere considerentele expuse anterior instanta urmeaza ca in temeiul dispozitiilor art 11 pct.2 lit.a rap. 10 lit.b ind.1urmeaza a dispune acchitarea inculpatei fata imprejurarea ca fapta nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni, in temeiul art 18 ind.1 rap. la art 91 C.pen urmand a dispune aplicarea unei amenzi administrative in cuantum de 300 lei.

In ceea ce priveste latura civila instanta urmeaza a lua act de faptul ca partea vatamata nu s-a constituit parte civila in procesul penal, bunul sustras fiind recuperat.

Vazand dispoz. art 192 alin.2 si art 189 alin.1 C.proc.pen

Etichete: ,