Top

Privatizare. Vânzare de acţiuni. Desfiinţarea contractului. Restituirea sumei lăsate la dispoziţia societăţii pentru efectuarea de investiţii.

Tip: Sentinţă penală
Nr./Dată: 8927 COM (19.12.2002)
Autor: Mihaela Ganea, presedinte Tribunalul Constanta
Domenii asociate:  Privatizare

Dacă încheierea contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni a constituit premisa lăsării de către instituţia publică implicată, cu titlu gratuit, a unei cote părţi din preţul acţiunilor la dispoziţia societăţii supuse privatizării, în cazul desfiinţării lui se naşte dreptul la o acţiune în restituire a acestei cote părţi, pe temeiul unei măriri nejustificate a patrimoniului societăţii cu această valoare.
Reclamanta Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului Bucureşti a chemat în judecată pârâta S.C. PALAS S.A., solicitând obligarea acesteia la restituirea sumei de 181.661.250 lei lăsată cu titlu gratuit la dispoziţia societăţii.
S-a arătat că în temeiul art. 8 din Legea nr. 55/ 1995 şi al H.G. nr. 100/ 1996, ca urmare a încheierii contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni datat 23.09.1996, fostul F.P.S. a lăsat la dispoziţia pârâtei suma menţionată, reprezentând o parte din preţul obţinut pentru acţiunile vândute, pentru stingerea datoriilor înregistrate în contabilitatea sa şi pentru realizarea de investiţii productive.
Prin convenţia încheiată la 14.05.1999, între instituţia publică implicată şi cumpărătorul acţiunilor – S.C. RTC S.A. Bucureşti – contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni a fost revocat, cu consecinţa restituirii prestaţiilor reciproce. În aceste condiţii, APAPS, continuatoarea personalităţii juridice a fostului FPS, a solicitat societăţii privatizate restituirea sumei lăsate la dispoziţie.
Prin înscrisul intitulat ,,Angajament de plată irevocabil”, pârâta S.C. PALAS S.A. s-a obligat să restituie reclamantei suma lăsată cu titlu gratuit.
Faţă de înscrisurile depuse, se constată că urmare a revocării contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni – care a constituit premisa lăsării unei cote părţi din preţul acţiunilor la dispoziţia societăţii supuse privatizării – mărirea patrimoniului pârâtei cu această valoare apare ca lipsită de o cauză legitimă.
Pe de altă parte, angajamentul de plată a dat naştere unei obligaţii a pârâtei de restituire a sumei către reclamantă. Semnarea angajamentului echivalează cu exprimarea irevocabilă a acordului de voinţă al societăţii, neputând fi retractată.
În aceste condiţii, vor fi înlăturate apărările societăţii pârâte, în sensul că actul juridic ce a avut ca obiect lăsarea sumei de bani la dispoziţia sa are o existenţă de-sine-stătătoare, independentă de soarta contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni, cererea reclamantei urmând a fi admisă.
(sentinţa civilă nr. 8927 COM/ 19.12.2002, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: , ,