Top

Cerere de întrerupere a executării pedepsei. Instanţa competentă.

Tip: Sentinţă penală

Nr./Dată: 70 (25.02.2009)

Autor: JUDECĂTORIA MANGALIA

Domenii asociate: cereri

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mangalia la data de 26.01.2009 petentul condamnat Ţ. I. a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună întreruperea executării pedepsei.

În motivarea cererii, petentul condamnat a arătat că mama sa este foarte bolnavă şi este posibil ca aceasta să înceteze din viaţă până la eliberarea petentului din executarea pedepsei.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 455, art. 453 alin. 1 lit. c şi art. 453 alin. 2 Cod procedură penală.

Cererii nu i-au fost anexate înscrisuri.

În exercitarea rolului activ reglementat de dispoziţiile art. 4 Cod procedură penală şi apreciind că este utilă soluţionării juste a cauzei, instanţa a dispus din oficiu obţinerea de relaţii cu privire la mandatul de executare în baza căruia a fost încarcerat petentul.

Au fost depuse la dosarul cauzei adresa nr. C2/8829 din 02.02.2009 emisă de Penitenciarul Poarta Albă, adresa nr. R2/17088/PMTTBR/23.02.2009 emisă de Penitenciarul de Minori şi Tineri Tichileşti , şi copie de pe mandatul de executarea a pedepsei închisorii emis de Judecătoria Botoşani.

În şedinţa publică din data de 25.02.2008 reprezentantul Ministerului Public a invocat, faţă de dispoziţiile art. 456 Cod procedură penală, excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Mangalia în soluţionarea cauzei.

În vederea soluţionării acestei excepţii, din analiza înscrisurilor depuse la dosarul cauzei, instanţa reţine împrejurarea că petentul se află în executarea unei pedepse de 1 an şi 6 luni închisoare, conform mandatului de executare emis în baza sentinţei penale nr. 2322 din 20.11.2007 pronunţată de Judecătoria Botoşani.

Petentul se află în executarea pedepsei în Penitenciarul de Minori şi Tineri Tichileşti.

În drept, potrivit art. art. 456 Cod procedură penală, instanţa competentă să dispună asupra întreruperii executării pedepsei este instanţa de executare sau instanţa în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere sau, după caz, unitatea unde se execută pedeapsa la locul de muncă, corespunzătoare în grad instanţei de executare.

Faţă de aceste dispoziţii legale şi având în vedere împrejurarea că petentul se află în Penitenciarul de Minori şi Tineri Tichileşti, în executarea unei pedepse cu închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. 2322/2007 pronunţată de Judecătoria Botoşani, instanţa apreciază că excepţia invocată de procuror este întemeiată şi o va admite.

Potrivit dispoziţiilor H.G. nr. 337/1993, Penitenciarul Tichileşti se află situat în circumscripţia teritorială a Judecătoriei Brăila.

Având în vedere considerentele de fapt şi de drept anterior expuse, instanţa va declina competenţa de soluţionare a cererii de întrerupere a pedepsei formulate de petentul – condamnat în favoarea Judecătoriei Brăila, instanţă în circumscripţia căreia se află locul de deţinere.

În conformitate cu dispoziţiile art. 42 alin.1 Cod procedură penală va dispune trimiterea dosarului la Judecătoria Brăila.

În conformitate cu dispoziţiile art. 189 Cod procedură penală instanţa va dispune ca onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru petentul condamnat, în sumă de 100 lei, va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.

În baza dispoziţiilor art. 192 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în cauză rămân în sarcina statului.

Etichete: ,