Top

Plângere contravenţională. Instanţă competentă

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 147 (20.01.2009)
Autor: JUDECĂTORIA MANGALIA
Domenii asociate: competenţă teritorială

În conformitate cu dispoziţiile art.32 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, plângerea împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor este de competenţa de soluţionare a judecătoriei în raza căreia a fost săvârşită contravenţia.

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe, petentul R. Ş. a solicitat ca în contradictoriu cu intimatul IPJ Constanţa să se dispună anularea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei din 3.11.2008.

În motivarea în fapt a plângerii petentul arată că viteza reţinută în procesul verbal contestat nu a fost viteza reală de deplasare.

Plângerea nu a fost întemeiată în drept.

În dovedire, petentul nu a propus administrarea de probe.

Intimatul, legal citat, nu s-a prezentat în instanţă şi nu a formulat întâmpinare, depunând un set de înscrisuri.

Instanţa a invocat din oficiu excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Mangalia în soluţionarea plângerii.

Analizând actele şi lucrările dosarului, asupra excepţiei de faţă, instanţa a reţinut:

Prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei contestat, petentului i-a fost aplicată sancţiunea amenzii în cuantum de 486 lei şi măsura complementară a suspendării dreptului de a conduce, reţinându-se că la data de 3.11.2008, în localitatea Eforie Sud a condus autoturismul cu viteza de 111km/h.

În conformitate cu dispoziţiile art.32 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, plângerea împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor este de competenţa de soluţionare a judecătoriei în raza căreia a fost săvârşită contravenţia, fiind o competenţă teritorială absolută de la care nu se poate deroga, în accepţiunea art.159 pct.3 C.proc.civ.

Din procesul verbal contestat rezultă că locul săvârşirii contravenţiei este localitatea Eforie Sud, iar în baza HG nr.337/1993 acesta este în circumscripţia Judecătoriei Constanţa, aspect faţă de care instanţa a apreciat că excepţia necompetenţei teritoriale invocate din oficiu este întemeiată.

Pe cale de consecinţă, instanţa a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Constanţa.

Etichete: , ,