Top

Litigii de munca.Drepturi salariale

Dosar nr. 2915/88/2008
TRIBUNALUL TULCEA
SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
SENTINTA CIVILA Nr. 540
Sedinta publica de la 01 Aprilie 2009

Prin cererea adresata acestei instante, înregistrata sub nr.2915/88/2008, ……. a chemat în judecata SC „…………” SRL Tulcea, solicitând obligarea pârâtei la plata drepturilor banesti aferente perioadei aprilie – octombrie 2008.

În motivare, reclamantul a aratat ca în perioada mai sus precizata a lucrat la societatea pârâta si nu i-au fost achitate drepturile banesti, corespunzatoare pentru munca prestata.

De asemenea, a mai aratat reclamantul ca, în perioada 24 octombrie – 4 noiembrie 2008 a fost internat în spital, însa pârâta nu i-a eliberat adeverinta de salarizare.

În dovedire, reclamantul a depus la dosar copii xerox dupa urmatoarele înscrisuri: adresa nr.329/20.11.2008, bilet de iesire din spital din 4.11.2008, adresa nr.5372/23.02.2009.

La data de 17 februarie 2009, reclamantul a depus la dosarul cauzei cerere completatoare, prin care a solicitat obligarea pârâtei la plata de daune morale si materiale în valoare de 5.000 RON.

În sedinta din data de 1 aprilie 2009, reclamantul a mai solicitat obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale cuvenite si pentru perioada în care a fost spitalizat conform biletului de iesire din spital precum si obligarea acesteia la efectuarea tuturor mentiunilor în cartea de munca.

Societatea pârâta, legal citata nu a formulat întâmpinare si nu a depus la dosar probe în aparare.

Potrivit adresei nr.329/20.11.2008 emisa de ITM Tulcea, între pârât si reclamant au existat raporturi de munca.

Fata de solicitarea reclamantului privind obligarea pârâtei la plata drepturilor banesti cuvenite pentru perioada aprilie – octombrie 2008, pârâta nu a depus la dosar vreo proba din care sa rezulte ca i-ar fi achitat acestuia drepturile solicitate, sau motivul neachitarii lor.

Potrivit prev. art.287 din Codul muncii „Sarcina probei în conflictele de munca revine angajatorului, acesta fiind obligat sa depuna dovezile în apararea sa pâna la prima zi de înfatisare.

Conform prev. art.77 (2) din Legea nr.168/1999: ” Instanta poate sa decada din beneficiul probei admise partea care întârzie nejustificat administrarea acesteia.”

Având în vedere ca pârâta nu a înteles sa raspunda la solicitarile instantei de a da relatii cu privire la plata sau motivul neplatii drepturilor banesti solicitate de reclamant, instanta, vazând si prevederile legale mai sus citate, urmeaza a admite capatul de cerere prin care reclamantul a solicitat obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale aferente perioadei aprilie – octombrie 2008, obligând pe pârâta SC „………” SRL Tulcea sa plateasca reclamantului ………. drepturile salariale aferente perioadei aprilie – octombrie 2008.

Cu privire la capatul de cerere prin care reclamantul a solicitat obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale aferente perioadei în care a fost spitalizat, instanta retine urmatoarele:

La dosarul cauzei, reclamantul a depus un bilet de iesire din spital eliberat la data de 4.11.2008 de catre Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, înscris care nu prezinta numarul de înregistrare, parafa medicului si semnatura acestuia, elemente obligatorii care pot certifica, ca reclamantul ar fi fost spitalizat în perioada 25.10.2008 – 4.11.2008.

Cu privire la capatul de cerere, prin care reclamantul a solicitat obligarea pârâtei la plata sumei de 5.000 RON, cu titlu de daune morale si materiale, instanta retine ca, în cauza acesta nu a facut dovada masurii în care a fost afectat, prejudiciat din punct de vedere moral si material, prin neplata la timp a drepturilor salariale de catre pârâta.

În consecinta instanta va respinge ca nefondate capetele de cerere privind plata cheltuielilor de spitalizare si a daunelor morale si materiale, în suma de 5.000 RON.

Etichete: ,