Top

Declinare competenta. Contestatie la executare

Tip: Sentinţă penală
Nr./Dată: 34 (03.02.2009)
Autor: Tribunalul Tulcea
Domenii asociate: cereri

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.3047/88/2008 condamnatul …….., a formulat cerere de contestaţie la executarea pedepsei închisorii de 7 ani închisoare aplicate prin sentinţa penală nr.275/2004 de Tribunalul Tulcea pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie.

In motivarea cererii, petentul a arătat că a fost condamnat de Tribunalul Tulcea la o pedeapsă de 7 ani închisoare pentru infracţiunea de tâlhărie, dar mandatul de executare a pedepsei închisorii este pentru o pedeapsă de 9 ani închisoare, iar pentru clarificarea situaţiei sale juridice doreşte să fie adus în faţa instanţei.

La dosar s-au ataşat copia mandatului de executare a pedepsei închisorii nr.300/277 din 08.02.2005 şi copia sentinţei penale nr.275/2004.

La termenul de judecată din 03 februarie 2009, contestatorul …….. prezent în faţa instanţei a precizat că înţelege să-şi retragă cererea, iar apărătorul acestuia a solicitat declinarea cauzei în favoarea Tribunalului Galaţi, întrucât la momentul promovări cereri pe rolul tribunalului, contestatorul se afla în Penitenciarul Galaţi.

Examinând actele şi lucrările dosarului, în raport de excepţia ridicată, instanţa reţine că, petentul se află în executarea unei pedepsei de 7 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 275/2004 de Tribunalul Tulcea şi că, la data promovării cererii pe rolul acestei instanţe, contestatorul se afla deţinut în Penitenciarul Galaţi.

Potrivit art.461 alin.2 Cod pr.penală rap.la art.460 alin.6 cod pr.penală, instanţa competentă este instanţa de executare sau instanţa în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere.

În speţă, faţă de cele reţinute, instanţa competentă să ia act de manifestarea de voinţă a contestatorului este Tribunalul Galaţi.

Aşa fiind, urmează să dispună declinarea competenţei soluţionării cererii în favoarea Tribunalului Galaţi.

Întrucât petentul a beneficiat de avocat desemnat din oficiu, onorariul acestuia din urmă în sumă de 100 lei se va deconta din fondul M.J. către Baroul de avocaţi Tulcea, pentru avocat …….

Etichete: ,