Top

Intreruperea executarii pedepsei inchisorii

Tip: Sentinţă penală
Nr./Dată: 35 (03.02.2009)
Autor: Tribunalul Tulcea
Domenii asociate: cereri

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată la numărul 2562/88/2008 din 15 octombrie 2008, petentul ……… a solicitat întreruperea executării pedepsei închisorii de 10 ani ce i-a fost aplicată de Tribunalul Vaslui prin sp.71/2003.

În motivare petentul a arătat că, solicită întreruperea executării pedepsei închisorii pentru a aranja cine să aibă grijă de casă şi de pământ, deoarece nu mai are pe nimeni, tatăl său decedând în urmă cu 5 luni.

La dosar s-a ataşat copia mandatului de executare a pedepsei închisorii în executarea căreia se află, respectiv mandatul cu nr.120/2003 emis de Tribunalul Vaslui.

În cauză s-a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul petentului, respectiv în satul ……., comuna …….., jud……

Conform dispoziţiilor art.455 raportat la art.453 alin.1 lit.c Cod procedură penală, executarea pedepsei închisorii poate fi întreruptă când, din cauza unor împrejurări speciale executarea imediată a pedepsei ar avea consecinţe grave pentru condamnat, familie sau unitatea la care lucrează. În acest caz, executarea poate fi amânată cel mult 3 luni şi numai o singură dată.

Pentru termenul de judecată din data de 03 februarie 2009, Penitenciarul Tulcea, ne face cunoscut faptul că, petentul ……… a fost liberat condiţionat la data de 21.01.2009, conform sp.32/2009 a Judecătoriei Tulcea.

În raport de această situaţie , tribunalul urmează să respingă cererea de întrerupere a executării pedepsei formulate de petentul ……… ca rămasă fără obiect.

Urmează ca petentul ……… să fie obligat să plătească statului 160 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Întrucât petentul a beneficiat de apărător desemnat din oficiu, onorariul acestuia din urmă, în sumă de 100 lei se va plăti din fondul M.J. în contul Baroului de avocaţi Tulcea, pentru avocat ……

Etichete: