Top

Încetare măsură plasament

TRIBUNALUL TULCEA
Dosar nr. 100/88/2009
SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Sentinţa civilă Nr. 194
Şedinţa publică de la 06 Februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.100/88/2009 din 20.01.2009, reclamanta RN , ]n contradictoriu cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună reintegrarea minorelor VG , născută la şi VM , născută …………2001, în familia reclamantei şi să se dispună înlăturarea măsurii suspendării exerciţiului drepturilor părinteşti, dispusă pe durata plasamentului de urgenţă.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, prin sentinţa civilă nr.2114/10 nov.2005, pronunţată în dos.nr.3719/2005, Tribunalul a admis cererea DGASPC Tulcea, dispunând plasamentul în regim de urgenţă a celor două minore, suspendând exerciţiul drepturilor părinteşti pe durata acestei măsuri de protecţie.

Arată reclamanta că, instanţa de judecată a dispus astfel întrucât la data luării măsurii de protecţie a avut o problemă de sănătate care afecta evoluţia psihosocială a celor două minore. În realitate, reclamanta a avut o stare de tulburare întrucât căsătoria sa nu a funcţionat bine şi pentru că tatăl minorelor a abuzat-o sexual pe minora VG , fapt pe care însă nu l-a putut dovedi.

Întrucât tatăl minorelor insista să le viziteze pe minore, şi ştiind de ce era capabil, reclamanta se afla într-o permanentă stare de agitaţie, fapt care a fost calificat ca fiind „tulburare psohiotică de tip paranoid”.

Precizează reclamanta că, în prezent situaţia s-a schimbat în bine, că locuieşte în loc.F având un apartament proprietatea sa exclusivă şi că lucrează din 3 aprilie 2007. In consecinţă, dispune de condiţii normale de locuit, are venituri suficiente pentru a se ocupa de creşterea şi educarea celor două minore.

Reclamanta mai arată că este sănătoasă din toate punctele de vedere, fapt constatat şi din analizele la care a fost supusă, atât pentru a fi angajată la actualul loc de muncă, cât şi pentru prezenta cerere.

Minorele locuiesc la Centrul Pro Familia S, jud.Tulcea, din cadrul DGASP Tulcea, au fost vizitate pe toată perioada internării lor în centrul de plasament şi a păstrat legătura cu ele telefonic, cumpărând chiar un telefon mobil pe care i l-a înmânat fiicei sale VG.

Mai arată reclamanta că, înainte de luarea măsurii de protecţie, minorele îi fuseseră încredinţate spre creştere şi educare, prin sentinţa civilă nr.1055/13 nov.2002, pronunţată de Judecătoria Măcin, sentinţă prin care s-a dispus şi desfacerea căsătoriei prin divorţ.

În concluzie, consideră reclamanta că este în interesul minorelor să fie reintegrate în familia sa, viaţa lor îmbunătăţindu-se prin luarea acestei măsuri legale.

În drept, îşi întemeiază cererea pe disp.art.66 al.(2) din Legea nr.272/2004.

În dovedirea acţiunii, s-au depus la dosar în copie următoarele documente: sentinţa civilă nr.2114/2005, sentinţa civilă nr.1055/2002, adeverinţe medicale, extras de carte funciară, caracterizări, ex.II cerere şi copii acte pentru comunicare cu DGASPC.

Examinând cererea, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.2114/10 nov.2005 pronunţată de Tribunalul Tulcea a dispus plasamentul în regim de urgenţă a minorelor VG , ns.la5 iulie 1995 şi VM , ns.la 27 sept.2001, suspendând exerciţiul drepturilor părinteşti pe durata acestei măsuri de protecţie. Instanţa a stabilit la momentul luării acestei măsuri de protecţie că reclamanta avea o problemă de sănătate, afectând evoluţia psihosocială a minorelor.

Starea de tulburare, care a fost calificată ca fiind „tulburare psihiotică de tip paranoid”, pe care a avut-o reclamanta s-a datorat neînţelegerii dintre soţi în timpul căsătoriei, dar mai ales datorită tatălui minorelor care ar fi abuzat-o sexual pe minora Georgiana, faptă care nu a putut fi dovedită.

Instanţa mai reţine că, în prezent, situaţia s-a schimbat total în bine, că aceasta are o locuinţă proprietate personală în or.F , că are un loc de muncă din data de 3 aprilie 2007 şi că poate dispune de condiţii de locuit normale şi că are venituri suficiente pentru a se ocupa de îngrijirea, creşterea şi educarea minorelor.

De asemenea, în perioada internării minorelor în centrul de plasament au comunicat cu mama lor atât telefonic, cât şi prin vizitele ei regulate.

Conform art. 66 alin.2 din Legea nr. 272/2004, instanţa judecătorească va analiza motivele care au stat la baza măsurii adoptate de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului şi se va pronunţa, după caz, cu privire la menţinerea plasamentului în regim de urgenţă sau la înlocuirea acestuia cu măsura plasamentului, instituirea tutelei ori cu privire la reintegrarea copilului în familia sa. Instanţa este obligată să se pronunţe şi cu privire la exercitarea drepturilor părinteşti.

Având în vedere că minorele au restabilit legăturile cu familia, respectiv mama, dar şi rezultatul verificărilor efectuate cu privire la cei implicaţi, instanţa urmează a admite cererea în sensul că se va dispune integrarea minorelor VG ,ns. la 5 iulie 1995 în Măcin jud.Tulcea şi VM ,ns.la 27 septembrie 2001,în Măcin,jud.Tulcea, fiicele lui VN şi a lui VN, în familia mamei RN .

Se va dispune încetarea măsurii de plasament a minorelor, la Complexul de Servicii Sociale S, jud.Tulcea, astfel cum a fost instituită prin sentinţa civilă nr.1244/12 mai 2006 pronunţată de tribunalul Tulcea.

Drepturile şi obligaţiile părinteşti cu privire la minorele VG şi VM vor fi exercitate de mama acestora RN .

Etichete: , , ,