Top

Plangere contraventionala – O.G. nr. 37/2007

TRIBUNALUL TULCEA
Dosar nr.1045/179/2008
DECIZIA CIVILA NR.10
Sedinta publica din data de 08 ianuarie 2009

Asupra recursului civil, tribunalul deliberând, în conditiile art. 256 Cod proc. civ., retine urmatoarele:

Prin Sentinta civila nr. 799 din 23 octombrie 2008, Judecatoria Babadag a admis plângerea formulata de petenta …, a anulat procesul verbal si a exonerat petenta de plata amenzii.

Pentru a se pronunta astfel, prima instanta a retinut urmatoarele:

Prin procesul verbal de contraventie seria … nr. …, încheiat în ziua de 5 septembrie 2008, de agentul constatator Cicârâc Paul din cadrul Autoritatii Rutiere Române – Agentia Tulcea, s-a retinut ca la controlul efectuat la data de 5 septembrie 2008, ora 11,05, pe DN 22 km 226 + 800, în zona localitatii Baia, judet Tulcea, la auto cu numar de circulatie … cu semiremorca cu nr. de circulatie …, proprietar …., conducatorul aut …, care circula pe relatia Tulcea – Constanta, la verificarea diagramelor tahograf privind respectarea timpilor de conducere si odihna, nu a prezentat la control decât diagrama din aparatul tahograf si nu a prezentat raportul activitatilor conform Regulamentului (CE) Nr. 561/2006. S-a întocmit petentei Buletin nr. .. din .. septembrie 2008 unde conducatorul auto a refuzat sa semneze, fiind încalcate, în opinai agentului constatator, prevederile O.G. nr. 37/2007 art. 8 pct. 51 si sanctionata de art. 9 alin. 1 lit. h cu amenda în suma de 3000 lei.

Agentul constatator a formulat întâmpinare sustinând în esenta ca, petenta a savârsit contraventia prevazuta de art. 87 alin. 51 din O.G. nr. 37/2007 în sensul ca nu a prezentat în trafic numarul necesar de diagrame tahografice, cartela tahografica sau listarile efectuate cu imprimanta tahografului digital conform prevederilor Regulamentului Consiliului CEE nr. 3821/85 sau Acordul AETR dupa caz, ceea ce constituia o abatere grava de la reglementarile în vigoare, întrucât tahograful reprezenta o masura de prevenire a evenimentelor rutiere, cu ajutorul caruia se puteau verifica timpii de conducere si de odihna ale conducatorilor auto, fapt ce a dus la întarirea sigurantei rutiere pe drumurile publice.

A mai sustinut agentul constatator ca nu putea fi primita motivarea petentei, ca la data controlului, soferul în cauza nu a prezentat diagramele tahograf din ultimele 28 de zile, deoarece acesta a fost angajat cu o zi înaintea controlului, dar a prezentat contractul de munca si formularul de atestare a activitatilor, deoarece petenta nu facea referire la faptul ca, în conformitate cu prevederile în domeniu aceasta avea obligatia de a instrui periodic pe conducatorii auto angajati, sa respecte prevederile O.G. nr. 37/2007, respectiv a prevederilor Regulamentului Parlamentului (CE) nr. 561/2006, care stipuleaza ca dupa 1 ianuarie 2008, trebuia ca la bordul vehiculului sa se afle diagramele tahograf din ziua în curs si la o perioada precedenta de 28 de zile.

A considerat agentul constatator ca nu putea fi primita motivarea petentei care facea referire la existenta la bordul vehiculului a formularului de atestare a activitatii nu a dovedit existenta acestor documente la data controlului la bordul vehiculului si prezentarea acestora agentului constatator.

Agentul constatator a aratat în întâmpinare ca desi petenta a sustinut ca la data controlului exista la bordul vehiculului formularul de atestare a activitatii nu a dovedit existenta acestor documente la data controlului la bordul vehiculului si chiar daca le-a depus la dosar nu era o proba ca le detinea la bordul vehiculului la data controlului.

Din analiza procesul verbal de contraventie seria … nr. … din 5 septembrie 2008, instanta a retinut ca petenta …. a fost amendata contraventional pentru savârsirea contraventiei prev. de art. 8 pct. 51 din O.G. nr. 37/2007.

Articolul 8 alin. 51 din O.G. nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitatii acestora stipuleaza ca este contraventie neprezentarea, în trafic, a numarului necesar de diagrame tahografice, a cartelei tahografice sau a listarilor efectuate cu imprimanta tahografului digital, conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3821/85 sau Acordului AETR, dupa caz;

Articolul mai sus mentionat nu incrimineaza lipsa de la bordul vehiculului a formularului de atestare a activitatii, astfel ca instanta a respins sustinerea agentului constatator din întâmpinare, sub acest aspect.

Petenta …. a sustinut ca …, conducatorul auto a fost angajat cu o zi înainte înaintea controlului, motiv pentru care nu a prezentat agentului A.R.R. numarul necesar de diagrame anterioare, sens în care a depus la dosarul cauzei copia contractului individual de munca al conducatorului aut … din care a rezultat data angajarii, 4 septembrie 2008.

De asemenea, petenta a depus la dosarul cauzei si atestarea activitatilor conform Regulamentului (EC) NR. 561/2006 din care a rezultat ca soferul … a fost angajat recent, iar în ziua de 5 septembrie 2008, ziua controlului agentului A.R.R. a condus de la ora 7,00 la ora 13,00.

mpotriva acestei hotarâri, în termen legal, a declarat recurs Autoritatea Rutiera Româna, criticând-o pentru netemeinicie si nelegalitate pentru urmatoarele motive:

Instanta de fond a încalcat dispozitiile art. 304 pct. 9 Cod proc. civ., hotarârea fiind data cu aplicarea eronata a art. 8 pct. 51din O.G. nr. 37/2007 coroborate cu prevederile din Regulamentul Parlamentului CE nr. 561/2006, instanta motivând în mod gresit ca art. 8 pct. 51 din actul normativ indicat nu incrimineaza lipsa de la bordul vehiculului a formularului de atestare a activitatii conducatorului auto, considerând ca dovada concludenta copia contractului de munca a soferului, depus la dosarul cauzei de petenta, din care rezulta ca acesta a fost angajat la 4 septembrie 2008.

Instanta de fond nu a tinut cont de prevederile art. 2 din O.G. nr. 37/2007 din Regulamentul CE nr. 561/2006 care stipuleaza ca operatiunile de transport prevazute în acest articol sunt exceptate pe teritoriul României, de la aplicarea prevederilor acestui regulament.

S-a mai aratat ca art. 8 pct. 10 din O.G. nr. 37/2007 prevede “conducerea unui vehicul dotat cu tahograf fara a utiliza diagrame”, deci, în cazul de fata soferul în cauza, daca nu a prezentat diagrama din data controlului si diagramele din ultimele 28 de zile precedente, trebuie sa prezinte organului constatator “formularul de atestare a activitatii în care se preciza ca soferul a fost angajat la data de 4 septembrie 2008, motiv pentru care nu detine diagramele din ultimele 28 de zile, nefiind suficiente sustinerile petentei;

– Instanta de fond a invocat în mod gresit faptul ca art. 8 pct. 51 din O.G. nr. 37/2007 nu incrimineaza lipsa de la bordul vehiculului a formularului de atestare a activitatii, petenta nefiind sanctionata pentru acest formular ci pentru neprezentarea numarului necesar de diagrame.

A mai precizat recurenta ca soferul trebuia sa foloseasca diagrama tahograf pentru a înregistra timpii de conducere si de odihna sau sa aiba la bordul autovehiculului formularul de atestare a activitatii si care sa justifice lipsa diagramelor în cauza;

– Instanta de fond a pronuntat hotarârea cu încalcarea art. 129 alin. 5 Cod proc. civ.

Pentru aceste motive agentul constatator recurent a solicitat admiterea recursului, modificarea sentintei civile atacate în sensul respingerii plângerii ca nefondate si mentinerea procesului verbal ca legal si temeinic.

Examinând legalitatea si temeinicia sentintei civile în raport de criticile formulate, tribunalul constata ca recursul este întemeiat.

La data controlului, 5 septembrie 2008, conducatorul autovehiculului, proprietatea …. Medgidia, a prezentat doar diagrama tahograf din aparatul tahograf, motivând ca a fost angajat cu o zi înainte fara a prezenta nicio dovada în acest sens.

Inca din data de 28 februarie 2007 Autoritatea Rutiera Româna a comunicat agentiilor A.R.R din tara sa recomande operatorilor de transport ca în cazul în care justifica lipsa diagramelor tahograf din zilele anterioare de la bordul autovehiculului, din diverse motive, la plecarea în cursa a conducatorilor auto, sa elibereze un document din care sa reiasa ca acesta se afla în un a din situatiile aratate în adresa nr. 5731 de la fila 8 dosar fond (concediul de odihna, concediu medical, etc. conform modelului anexat, model care a si fost completat de petenta, care l-a prezentat, alaturi de adresa nr. 5731/2007 a A.R.R. si contractul individual de munca, odata cu plângerea formulata.

Din procesul verbal de contraventie si din formularul de control în trafic rezulta ca soferul autovehiculului nu a prezentat numarul necesar de diagrame tahografice, cartela tahografica si nici listarile efectuate cu imprimanta tahografului digital, potrivit dispozitiilor art. 8 pct. 51 din O.G. nr. 37/2007 si nici documentele din care sa reiasa o situatie care sa justifice lipsa diagramelor prevazute de articolul deja aratat.

Cu toate ca ulterior, petenta a prezentat documente justificative pentru lipsa diagramelor cerute de lege, atâta vreme cât acestea nu au fost prezentate inspectoratului de trafic, contraventia retinuta în sarcina sa subzista.

Petenta intimata ar fi trebuit sa îsi instruiasca angajatii cu privire la reglementarile în vigoare relative la transporturile rutiere si sa nu piarda din vedere ca lipsa diagramelor este o abatere grava în contextul în care tahograful reprezinta o masura de prevenire a evenimentelor rutiere, cu ajutorul caruia se pot verifica timpii de conducere si de odihna ale conducatorilor auto.

Din aceasta perspectiva, solutia instantei de fond care a considerat ca lipsa de la bordul vehiculului a formularului de atestare a activitatii nu este incriminata de art. 8 pct. 51 din O.G. nr. 37/2007 este gresita pentru argumentele prezentate în paragrafele precedente.

Asa fiind, constatând ca în mod corect agentul constatator a retinut contraventia prevazuta de art. 8 pct. 51 din O.G. nr. 37/2007 si a aplicat amenda minima prev. de art. 9 alin. 1 lit. h din O.G. nr. 37/2007, urmeaza a admite recursul, a modifica sentinta recurata în sensul respingerii plângerii contraventionale ca nefondata.

Tags: , , ,