Top

Refuz acordare drepturi

Dosar nr. 3679/89/2008
Refuz acordare drepturi
TRIBUNALUL VASLUI
SECTIA CIVILA
SENTINTA CIVILA Nr. 307/CA
Sedinta publica de la 14 Decembrie 2009
Instanta constituita din:
PRESEDINTE CORINA-SUZANA ARTENE
Grefier MARIANA MINCIU

S-a luat în examinare judecarea cauzei în contencios administrativ privind pe reclamantul S S domiciliat în , în contradictoriu cu pârâta AUTORITATEA NATIONALA PENTRU RESTITUIREA PROPRIETATILOR, cu sediul în Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca nr. 202, având ca obiect refuz acordare drepturi.

La apelul nominal facut în sedinta publica, la pronuntare, au lipsit partile.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-au verificat actele si lucrarile de la dosar, dupa care;

Mersul dezbaterilor si concluziile partilor au fost consemnate în încheierea de sedinta din data de 07.12.2009, care face parte integranta din prezenta sentinta si când din lipsa de timp pentru deliberare, s-a amânat pronuntarea la 14.12.2009, dându-se sentinta de fata;

INSTANTA

Asupra cauzei civile de fata ,

Cu nr. 3679/89 din 20-11-2008 s-a inregistrat actiunea formulata de reclamantul S S in contradictoriu cu parata Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, solicitand anularea deciziei nr. 2111/03-11-2008 emisa de parata si acordarea de despagubiri.

În motivarea actiunii, reclamantul S S arata ca parata Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor nu a luat in considerare declaratiile martorilor care au confirmat proprietatea parintilor lui asupra bunurilor din Republica Moldova.

În drept, reclamantul S S a invocat dispozitiile Legii nr. 290/2003 si HG nr. 1120/2006.

În dovedirea actiunii, reclamantul S S a folosit proba cu acte, proba cu martori.

Parata Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor a depus intampinare, solicitand respingerea actiunii, intrucat reclamantul S S nu a facut dovada proprietatii bunurilor abandonate de catre autorii acestuia si nici nu a intreprins vreun demers in vederea procurarii actelor de proprietate.

În aparare, parata Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor a depus inscrisuri.

Din actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin hotararea nr. 6/22-01-2008 emisa de Comisia Judeteana pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 (fila 43 dosar) a fost respinsa cererea reclamantului S S pentru acordarea de compensatii sau despagubiri pentru bunurile imobile situate in loc. Sipca, raionul Soldanesti, Republica Moldova, deoarece acesta nu a facut dovada calitatii de proprietar a predecesorului sau in anul refugiului si nici a imposibilitatii procurarii inscrisurilor care sa sustina solicitarea depusa.

Împotriva hotararii nr. 6/2008 a formulat contestatie S S, contestatie ce a fost respinsa prin decizia nr. 2111/03-11-2008 emisa de parata Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. In motivarea deciziei nr. 2111/03-11-2008 se precizeaza ca S S nu a depus nici un document oficial prin care sa faca dovada dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile proprietate lui S M.

Potrivit art. 1 din Legea nr. 290/2003, cetatenii români, deposedati ca urmare a parasirii fortate a Basarabiei, Bucovinei de Nord si a Tinutului Herta, precum si ca urmare a celui de al Doilea Razboi Mondial si a aplicarii Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, au dreptul la despagubiri sau compensatii pentru bunurile imobile avute în proprietatea lor în aceste teritorii, precum si pentru recolta neculeasa din anul parasirii fortate a bunurilor, în conditiile prezentei legi. De prevederile acestei legi beneficiaza fostii proprietari, mostenitorii legali ai acestora, pâna la gradul al IV-lea inclusiv, sau mostenitorii testamentari ai acestora, daca au la data formularii cererii cetatenia româna.

Din cuprinsul carnetului de evacuat nr. 2406B emis de Prefectura jud. Dolj la data de 19-06-1944 rezulta ca numita S F este refugiata impreuna cu familia din loc. Sipca, raionul Soldanesti, Republica Moldova.

De asemenea, analizand actele de stare civila se constata ca reclamantul S S este mostenitor legal al defunctului S M, refugiat din loc. Sipca, raionul Soldanesti, Republica Moldova, indeplinind astfel si conditia prevazuta de art. 1 alin. 2 din Legea nr. 290/2003.

Conform art. 2 alin. 1 din HG nr. 1120/2006, pentru a beneficia de masurile reparatorii prevazute de Legea nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele îndreptatite trebuie sa faca dovada ca au avut în proprietate, la momentul refugiului, bunurile pentru care solicita acordarea masurilor reparatorii.

În ceea ce priveste proprietatea asupra bunurilor imobile din loc. Sipca, raionul Soldanesti, Republica Moldova a defunctului S M acest fapt rezulta din cuprinsul declaratiilor numitilor S C, S T, T G, C V date in forma autentica, precum si din declaratia martorului M M audiat de instanta.

De asemenea, analizand cuprinsul dovezii nr. 149/25-03-2009 emisa de Primaria loc. Sipca, raionul Soldanesti, Republica Moldova se retine ca numitul S M a locuit in acest sat pana in anul 1944, bunurile mobile si imobile ramanand pe peritoriul localitatii.

Fata de acestea, instanta apreciaza ca reclamantul S S a facut dovada refugiului numitului S M, precum si dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile din loc. Sipca, raionul Soldanesti, Republica Moldova.

Drept urmare, se va admite cererea formulata de reclamantul S S in contradictoriu cu parata Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor si se va dispune anularea deciziei nr. 2111/03-11-2008 emisa de parata Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor.

În consecinta, instanta va obliga parata Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor la plata de despagubiri catre reclamantul S S pentru bunurile imobile situate in loc. Sipca, raionul Soldanesti, Republica Moldova.

În ceea ce priveste cererea reclamantului pentru cheltuieli de judecata se constata ca nu a facut dovada efectuarii unor astfel de cheltuieli, urmand a respinge acesta cerere.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

Admite cererea formulata de reclamantul S S in contradictoriu cu parata Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor.

Dispune anularea deciziei nr. 2111/03-11-2008 emisa de parata Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor.

Obliga parata Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor la plata de despagubiri catre reclamantul S S pentru bunurile imobile situate in loc. Sipca, raionul Soldanesti, Republica Moldova.

Respinge cererea reclamantului pentru cheltuieli de judecata.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica din 14-12-2009.

Etichete: , ,