Top

Plângerea împotriva actelor procurorului – art. 278/1 Cod procedură penală. Inadmisibilitatea substituirii prim-procurorului parchetului de către prim procurorul adjunct în cazul prev. de art. 278 al. 1Cpp.

Decizia penală nr. 346/2008 pronunţată în,

dosar nr. 1373/176/2008 de Tribunalul Alba

Prin sentinţa penală nr.264/2008 pronunţată de Judecătoria Alba Iulia în dosar penal nr.1373/176/2008, în conformitate cu art.278 al.1 Cpp, s-a dispus trimiterea cauzei la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia în vederea soluţionării plângerii împotriva actelor procurorului de către prim procurorul acestui parchet.

S-a făcut aplicarea art.192 al.3 Cpp.

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa de fond a reţinut în fapt următoarele:

Prin sentinţa penala nr. 275/2007 a Judecătoriei Alba Iulia s-a dispus trimiterea la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia a plângerii penale formulate de către petent împotriva făptuitorilor pentru săvârşirea de către aceştia a infracţiunii de tulburare de posesie prev. de art. 220 Cp.

Prin rezoluţia din 16.11.2007 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba s-a dispus preluarea dosarului in vederea efectuării urmăririi penale de către procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

Plângerea a fost soluţionată prin rezoluţia emisă la 06.12.2007 în dosarul nr. 329/P/2007, în sensul că s-a dispus respingerea plângerii petentului şi neînceperea urmăririi penale faţă de făptuitori pentru săvârşirea de către aceştia a infracţiunii de tulburare de posesie prev.de art. 220 Cp.

Împotriva acestei soluţii petentul a formulat plângere la prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba şi care a fost soluţionată de către prim-procurorul adjunct prin rezoluţia emisa la 12.02.2008 in dosarul nr. 47/II/2/2008.

S-a reţinut de către judecătorul fondului că potrivit art.278 al.1 Cpp ,,plângerea împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror sau efectuate pe baza dispoziţiilor date de acesta se rezolvă de prim-procurorul parchetului…,,

Or în cauză, plângerea împotriva soluţiei dată de procuror a fost soluţionată de către prim-procurorul adjunct al acestui parchet.

Textul art.278 Cpp nu prevede posibilitatea substituirii prim-procurorului parchetului de către prim-procurorul adjunct sau de către un alt procuror, nefiind acceptată delegarea de atribuţii, această concluzie regăsindu-se şi în decizia nr.1270/27.02.2006 a ICCJ, Secţia penală.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în termen Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, solicitând casarea sentinţei atacate şi trimiterea cauzei la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba în vederea soluţionării plângerii formulată împotriva rezoluţiei procurorului din data de 6.12.2007, dată în dosar 329/P/2007 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

Recursul este fondat pentru considerentele ce vor fi expuse:

Corect a motivat judecătorul fondului că plângerea de faţă trebuie soluţionată de prim-procurorul Parchetului nefiind acceptată delegarea de atribuţii în favoarea prim-procurorului adjunct.

În mod judicios s-a făcut trimitere la decizia ICCJ care argumentează şi interpretează art.278 Cpp.

Nepronunţarea prim-procurorului echivalează cu o nesoluţionare a acesteia fiind necesară trimiterea cauzei spre soluţionare.

Deşi a motivat judicios soluţia judecătorul fondului a indicat greşit unitatea de Parchet competent să soluţioneze plângerea.

Câtă vreme dosarul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba prin rezoluţia motivată a prim-procurorului din data de 16.11.2007 şi acest dosar a fost repartizat spre soluţionare procurorului de la această unitate de parchet era firesc ca actele îndreptate împotriva soluţiei date de procuror în acest dosar preluat să fie soluţionat de prim-procurorul de la această unitate de Parchet, adică de Tribunal.

Judecătorul fondului a fost derutat de împrejurarea că fără această preluare motivată a dosarului, competenţa de soluţionare i-ar fi revenit prim-procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.

Doar prin înlăturarea acestui aspect, respectiv al greşitei trimiteri la prim-procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia în loc de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, se va dispune în conformitate cu art.385/15 pct.2 lit.d Cpp casarea sentinţei atacate şi trimiterea cauzei la unitatea de Parchet competent.

Tags: