Top

Prescripţie achizitivă. Deţinerea terenului cu titlu de lot în folosinţă până la apariţia legii fondului funciar. Caracterul acestei posesii

Deţinerea posesiei unui teren agricol, ca lot în folosinţă atribuit de fostul CAP în

virtutea dispoziţiilor statutare, constituie o posesie precară, care nu este susceptibilă de a

conduce la dobândirea dreptului de proprietate prin prescripţie achizitivă (uzucapiune),

mai ales în condiţiile în care la apariţia legii fondului funciar, vechiul proprietar a

solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul respectiv.

Etichete: