Top

DREPTURI SALARIALE. FUNCTIE DE DEMNITATE PUBLICA. COMPETENTA MATERIALA

Prin actiunea adresata Tribunalului Suceava – Sectia civila si inregistrata la data de 17.03.2005, reclamantul H.G. (fost primar), in contradictoriu cu paratul Consiliul local al comunei Siminicea, judetul Suceava, a solicitat obligarea paratului sa aprobe in bugetul local al comunei cheltuielile necesare platii sumei totale de 130.754.083 lei, reprezentand drepturi salariale cuvenite si neacordate pentru perioada 1.01.2002 – 31.12.2004.

Prin sentinta civila nr. 258 din 4 aprilie 2005 a Tribunalului Suceava – Sectia civila s-a respins actiunea reclamantului, ca nefondata.

Cum impotriva sus-mentionatei sentinte reclamantul a declarat recurs, curtea, la termenul de judecata din 16 august 2005, a pus in discutia partilor exceptia de necompetenta materiala a Tribunalului Suceava – Sectia civila in solutionarea cauzei.

Prin decizia nr. 416 din 16 august 2005 a Curtii de Apel Suceava s-a admis recursul reclamantului H.G. impotriva sentintei nr. 258 din 4 aprilie 2005 a Tribunalului Suceava – Sectia civila, sentinta pe care a casat-o si a trimis cauza spre competenta solutionare, la Tribunalul Suceava – Sectia comerciala si de contencios administrativ.

Astfel, referitor la exceptia pusa din oficiu in discutia partilor, s-a retinut ca, plecand de la obiectul cererii reclamantului este a se vedea ca acesta, prin actiune, solicita obligarea paratului Consiliul local al comunei Siminicea, la aprobarea in bugetul local al comunei a cheltuielilor necesare platii sumei totale de 130.754.083 lei reprezentand drepturi salariale cuvenite si neacordate.

Or, raportand aceasta pretentie a reclamantului la institutia juridica a competentei materiale a instantelor de judecata, obiectul actiunii reclamantului, astfel cum a fost formulat („obligarea autoritatii deliberative la aprobarea in bugetul local al comunei….”) conduce la concluzia ca o astfel de cauza este de competenta materiala de judecata a instantei de contencios administrativ, respectiv a Sectiei comerciale si de contencios administrativ a Tribunalului Suceava si nu a sectiei civile a aceluiasi tribunal.

Completului specializat in solutionarea conflictelor de munca din cadrul Sectiei civile a Tribunalului Suceava i-ar fi revenit spre competenta solutionarea prezentei cauze in situatia in care reclamantul ar fi chemat in judecata paratul pentru a fi obligat sa-i plateasca suma respectiva cu titlu de drepturi salariale, ceea ce nu este cazul in speta.

Etichete: