Top

DESFACERE CONTRACT DE MUNCA PENTRU REDUCERE DE PERSONAL. NERESPECTAREA PREVEDERILOR ART. 73 SI 74 DIN CODUL MUNCII. CONSECINTE

Prin sentinta nr. 847 din 9 mai 2005 a Tribunalului Botosani – Sectia civila, s-a respins, ca nefondata, actiunea reclamantului L.S., in contradictoriu cu parata D.S.P. Botosani, prin care solicita anularea deciziei nr. 4/12.01.2005 emisa de parata, prin care s-a dispus incetarea contractului individual de munca al reclamantului in temeiul art. 65 alin. 1 si 2 din Codul muncii.

S-a retinut ca, in ceea ce priveste reintegrarea reclamantului, aceasta nu este posibila avandu-se in vedere adresa nr. O B 2139/2.03.2004 a Ministerului Sanatatii, data in baza H.G. nr. 209/2004, prin care s-a aprobat diminuarea numarului maxim de posturi finantate de la bugetul de stat cu 7 posturi si redistribuirea acestora la Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, inclusiv postul reclamantului care a fost preluat de D.S.V. Botosani conform protocolului intervenit.

Examinand recursul declarat de reclamant impotriva sus-mentionate sentinte, curtea a retinut urmatoarele:

Din analiza deciziei contestate s-a constatat ca parata nu a respectat dispozitiile art. 73 din Codul muncii in sensul acordarii preavizului de 15 zile lucratoare, pe de o parte, iar, pe de alta parte, s-a constatat si nerespectarea dispozitiilor art. 74 din acelasi cod, deoarece decizia de concediere nu contine elementele imperative impuse din acest text normativ, intrucat dispozitiile acestuia se aplica in mod unitar atat in situatia prevazuta de art. 64, cat si in cea prevazuta de art. 65 din Codul muncii, dat fiind principiul nediscriminarii in raporturile de munca.

De altfel, in cauza sunt incidente prevederile art. 76 din Codul muncii, potrivit carora „concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazuta de lege este lovita de nulitate absoluta”.

Fata de aceasta situatie, curtea, avand in vedere prev. art. 312 alin. 1 rap. la art. 304 pct. 9 Cod procedura civila, a admis recursul reclamantului L.S. impotriva sentintei nr.847/9.05.2005 a Tribunalului Botosani – Sectia civila, sentinta pe care a modificat-o in totalitate in sensul ca a admis actiunea reclamantului, a anulat dispozitia nr. 4 din 12.01.2005 emisa de parata, a obligat parata sa reincadreze pe reclamant pe postul detinut anterior si sa-i plateasca acestuia diferenta drepturilor salariale dintre salariul pe care l-a incasat la D.S.P. Botosani si cel realizat la D.S.V. Botosani.

(Decizia nr. 880/29.11.2005 a Curtii de Apel Suceava – Sectia conflicte de munca si asigurari sociale)

Etichete: